50Х БОНУС 

 
50Х БОНУС
         
50Х БОНУС: 5 Печалби х 50 000 лв.“, първи тираж
Общ брой талони – 3 500 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,04
Обща сума на печалбите – 10 077 500 лв.,
от които:
 • 5 печалби по 50 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба         
Общо печалби в група
Оставащи печалби
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
3
1000 лв.Х50 = 50 000 лв.
150 000 лв.
2
5
5 000 лв.
25 000 лв.
4
15
100 лв.Х50 = 5 000 лв.
75 000 лв.
11
35
2 000 лв.
70 000 лв.
28
20
1 000 лв.
20 000 лв.
17
50
100лв.Х10 = 1000 лв.
50 000 лв.
42
20
500 лв.
10 000 лв.
80
10 лв.Х50 = 500 лв.
40 000 лв.
200
250 лв.
50 000 лв.
800
5 лв.Х50 = 250 лв.
200 000 лв.
1 000
100 лв.
100 000 лв.
2 000
10 лв.Х10 = 100 лв.
200 000 лв.
2 000
50 лв.
100 000 лв.
8 000
5 лв.Х10 = 50 лв.
400 000 лв.
7 500
25 лв.
187 500 лв.
10 000
5 лв.Х5 = 25 лв.
250 000 лв.
70 000
15 лв.
1 050 000 лв.
150 000
10 лв.
1 500 000 лв.
200 000
5 лв.Х2=10 лв.
2 000 000 лв.
700 000
5 лв.
3 500 000 лв.
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „50Х БОНУС: 5 Печалби х 50 000 лв.“  е печеливш, ако:
 • в игрална зона „ИГРА 1“, след изтриване на полетата „Бонус число Х5“, „Печеливши числа“, „Бонус число Х10“ и „Вашите числа“:
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х5“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 5;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с някое от числата, изписани в полетата „Печеливши числа“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х10“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 10;
  • в някое от полетата „Вашите числа“ се открие символ  , в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ;
 • в игрална зона „ИГРА 2“, след изтриване на полетата „Бонус число Х2“, „Печеливши числа“, „Бонус число Х50“ и „Вашите числа“:
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х2“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 2;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с някое от числата, изписани в полетата „Печеливши числа“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х50“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 50;
  • в някое от полетата „Вашите числа“ се открие символ  , в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ.
 

Пълни правила

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023