Детелини на късмета 

 
Детелини на късмета
         
„Детелини на късмета“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 3 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,60
Обща сума на печалбите – 5 140 000 лв.
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група
Оставащи печалби*
6
10 000 лв.
60 000 лв.
1
100
1 000 лв.
100 000 лв.
3
200
500 лв.
100 000 лв.
1 500
100 лв.
150 000 лв.
1 500
10 лв. + 10 лв. + 10 лв.+
20 лв. + 50 лв. = 100 лв.
150 000 лв.
3 000
50 лв.
150 000 лв.
3 000
10 лв. + 10 лв. +
10 лв. + 20 лв. = 50 лв.
150 000 лв.
3 000
30 лв.
90 000 лв.
2 500
20 лв.
50 000 лв.
2 500
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
50 000 лв.
9 000
10 лв.
90 000 лв.
9 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
90 000 лв.
5 000
6 лв.
30 000 лв.
5 000
3 лв. + 3 лв. = 6 лв.
30 000 лв.
10 000
5 лв.
50 000 лв.
500 000
4 лв.
2 000 000 лв.
600 000
3 лв.
1 800 000 лв.
1 155 306
 
5 140 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Детелини на късмета“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако:
 • след изтриване на покритието на някое от осемнадесетте полета  в зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от седемте полета на зона „ЧИСЛА НА КЪСМЕТА“, в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число, разположено в зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако някое от седемте числа в зона „ЧИСЛА НА КЪСМЕТА“ е „18“, а някое от числата изписани в осемнадесетте полета на „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е „18“ и под него е изписана сума „1000 лв.“, печалбата е 1000 лв.;
 • в някое от осемнадесетте полета на зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие символ  , в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под този символ;
 • в осемнадесетте полета на зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие един или повече символи  , в този случай се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА ПЕЧАЛБИ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • при открит един символ ( 1х  )  – 3 лв.;
  • при открити два символа ( 2х  )  – 5 лв.;
  • при открити три символа ( 3х  )  – 10 лв.;
  • при открити четири символа ( 4х  )  – 50 лв.;
  • при открити пет символа ( 5х  )  – 1000 лв.;
  • при открити шест символа ( 6х  )  – 10 000 лв.
 
 
С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
3 9 13 15 34 37
Джакпот
2 273 472.54 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 01.10.2023
1 Теглене
3 7 8 12 25
2 Теглене
10 14 28 29 35
 
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
19 23 25 31 34 42
Джакпот
488 413.06 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
1
Дата
25
Ден
1


Джакпот
45 916.48 лева

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
9 15 18 37 38
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
8 1 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
2
9
1
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
3 290.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
Джакпот
4 780.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
5 окт 2023