Диаманти.BINGO 

 
Диаманти.BINGO
         
„Диаманти.BINGO“, първи тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,70
Обща сума на печалбите – 11 775 000 лв.,
от които:
  • 1 печалба от 250 000 лв.
  • 1 печалба от 50 000 лв.
  • 1 печалба от 20 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба         
Общо печалби в група
Оставащи печалби
1
250 000 лв.
250 000 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
1
20 000 лв.
20 000 лв.
1
10
10 000 лв.
100 000 лв.
9
60
2 000 лв.
120 000 лв.
57
120
500 лв.
60 000 лв.
3 400
100 лв.
340 000 лв.
4 000
50 лв.
200 000 лв.
4 000
5 лв. + 10 лв. +
15 лв.+ 20 лв. = 50 лв.
200 000 лв.
9 400
25 лв.
235 000 лв.
40 000
20 лв.
800 000 лв.
40 000
5 лв. + 5 лв.+ 10 лв. = 20 лв.
800 000 лв.
40 000
15 лв.
600 000 лв.
40 000
5 лв. + 10 лв. = 15 лв.
600 000 лв.
50 000
10 лв.
500 000 лв.
50 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
500 000 лв.
400 000
6 лв.
2 400 000 лв.
800 000
5 лв.
4 000 000 лв.
1 480 993
 
11 775 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Диаманти.BINGO“  е печеливш, ако:
  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени на една линия (ред, колона или диагонал), съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани линии в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени в четирите ѝ ъгъла, общо четири на брой, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани 4 ъгъла в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, които попадат в контурите на изобразения символ на диамант, общо седем на брой (четени от ляво на дясно – второ, трето и четвърто на втори ред; второ, трето и четвърто на трети ред; и трето на четвърти ред), съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за съвпадение на всички числа, които попадат в контурите на изобразен символ на диамант в една BINGO карта:

  • в някоя от четирите BINGO карти всички числа, разположени на двата ѝ диагонала, общо девет на брой, така че да образуват буквата „Х“, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“;

Пример за формирани два диагонала (X) в една BINGO карта:

  • в някоя от трите Бонус игри и трите числа, изписани в полетата, съвпадат с числа от зоната „BINGO числа“.

Пример за съвпадение и на трите числа в „Бонус игра 3“:

 

Пълни правила

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 23.03.2023
Печеливши числа
15 23 25 26 27 39
Джакпот
7 287 191.82 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 23.03.2023
1 Теглене
3 10 15 18 22
2 Теглене
2 18 30 32 33
 
Тираж 23 - 23.03.2023
Печеливши числа
8 10 23 36 37 42
Джакпот
834 717.43 лева
Тираж 23 - 23.03.2023
Печеливши числа
Година
26
Месец
5
Дата
27
Ден
4


Джакпот
24 455.89 лева

Тираж 23 - 23.03.2023
Печеливши числа
7 18 21 42 44
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 23.03.2023
 
Печеливши позиции
1 4 8
Печеливши числа
8 4 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 19.03.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
2
5
x
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
3 294.66 лева
Тираж 22 - 19.03.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
2
7
x
8
1
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
10 910.30 лева
Тираж 22 - 19.03.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
1
4
x
5
x
6
1
7
2
8
x
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
26 мар 2023