Фен зона 

 
Фен зона
         

 

„Фен зона“, първи тираж
Общ брой талони – 12 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,93
Обща сума на печалбите – 36 320 000 лв.,
от които:
     • 2 печалби по 500 000 лв.
     • 8 печалби по 100 000 лв.
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
2
500 000 лв.
1 000 000 лв.
2
8
100 000 лв.
800 000 лв.
7
6
50 000 лв.
300 000 лв.
6
60
5 000 лв.
300 000 лв.
55
300
1 000 лв.
300 000 лв.
278
800
200 лв.
160 000 лв.
...
10 000
100 лв.
1 000 000 лв.
...
10 000
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50лв. = 100 лв.
1 000 000 лв.
...
30 000
50 лв.
1 500 000 лв.
...
20 000
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв. = 50 лв.
1 000 000 лв.
...
45 000
20 лв.
900 000 лв.
...
45 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
900 000 лв.
...
60 000
15 лв.
900 000 лв.
...
100 000
5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.
1 500 000 лв.
...
140 000
12 лв.
1 680 000 лв.
...
140 000
6 лв. + 6 лв. = 12 лв.
1 680 000 лв.
...
300 000
10 лв.
3 000 000 лв.
...
300 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
3 000 000 лв.
...
900 000
6 лв.
5 400 000 лв.
...
2 000 000
5 лв.
10 000 000 лв.
4 101 176
 
36 320 000 лв.
 
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Фен зона“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на:
 
  • игрална зона „Игра 1“:
    • се открие път, водещ до едно или до две полета с паричнна сума, намиращи се в ляво и в дясно на зоната, разположени под защитно покритие. Пътят по предходното изречение /път на печалбата/ се формира от посоките на символи на стрелки, който започва от полето, разположено в центъра на игралната зона и маркирано с текст „СТАРТ!“, продължава към следващите полета по указаната от съответната стрелка в тях посока, и завършва с поле, в което има стрелка, сочеща към някоя от паричните суми в лева, изписани под защитно покритие в ляво и в дясно на игралната зона. В случай, че в някой от квадратите на основното поле се открие символ   /съдийска свирка/, то пътят, формиран от посоката на символи на стрелки след този символ, продължава от всеки от двата квадрата на основното поле, обозначени с буква „Д“, разположени в оцветен в червено кръг.

    • в някое от полетата се открие символ   /купа/, като в този случай печалбата е 50 лв.;

  • игрална зона „Игра 2“ - в полетата, маркирани с надпис „Изстрел 1“, „Изстрел 2“ и „Изстрел 3“ се открие символ със стрелка, насочена в посока, противоположна на тази, в която е позициониран вратарят от полето, очертано с футболна врата, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ. Например, ако в полето „ИЗСТРЕЛ 1“ се открие сума „1 000 лв.“ и  над нея символ   / наляво/, а вратарят се намира в дясната част на вратата и е изобразен със символ   /вратар надясно/, тогава печалбата е 1 000 лв.

  • игрална зона „Игра 3“ в някой от трите реда на зоната се открие число, изписано в полето „ДОМАКИН“, което е по-голямо от числото, изписано в полето „ГОСТ“, тогава печалбата е сумата в лева, изписана на същия ред.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
10 15 18 23 25 35
Джакпот
3 143 252.16 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 29.09.2022
1 Теглене
2 17 24 27 31
2 Теглене
5 7 25 30 32
 
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
3 6 11 15 17 34
Джакпот
1 117 830.26 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
Година
80
Месец
5
Дата
31
Ден
7


Джакпот
9 005.25 лева

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
11 21 23 27 41
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
 
Печеливши позиции
2 4 9
Печеливши числа
2 2 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
15 906.54 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
Джакпот
25 032.60 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 окт 2022