Фен зона 

 
Фен зона
         

 

„Фен зона“, първи тираж
Общ брой талони – 12 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,93
Обща сума на печалбите – 36 320 000 лв.,
от които:
     • 2 печалби по 500 000 лв.
     • 8 печалби по 100 000 лв.
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
2
500 000 лв.
1 000 000 лв.
2
8
100 000 лв.
800 000 лв.
7
6
50 000 лв.
300 000 лв.
6
60
5 000 лв.
300 000 лв.
55
300
1 000 лв.
300 000 лв.
278
800
200 лв.
160 000 лв.
...
10 000
100 лв.
1 000 000 лв.
...
10 000
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50лв. = 100 лв.
1 000 000 лв.
...
30 000
50 лв.
1 500 000 лв.
...
20 000
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв. = 50 лв.
1 000 000 лв.
...
45 000
20 лв.
900 000 лв.
...
45 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
900 000 лв.
...
60 000
15 лв.
900 000 лв.
...
100 000
5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.
1 500 000 лв.
...
140 000
12 лв.
1 680 000 лв.
...
140 000
6 лв. + 6 лв. = 12 лв.
1 680 000 лв.
...
300 000
10 лв.
3 000 000 лв.
...
300 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
3 000 000 лв.
...
900 000
6 лв.
5 400 000 лв.
...
2 000 000
5 лв.
10 000 000 лв.
4 101 176
 
36 320 000 лв.
 
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Фен зона“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на:
 
  • игрална зона „Игра 1“:
    • се открие път, водещ до едно или до две полета с паричнна сума, намиращи се в ляво и в дясно на зоната, разположени под защитно покритие. Пътят по предходното изречение /път на печалбата/ се формира от посоките на символи на стрелки, който започва от полето, разположено в центъра на игралната зона и маркирано с текст „СТАРТ!“, продължава към следващите полета по указаната от съответната стрелка в тях посока, и завършва с поле, в което има стрелка, сочеща към някоя от паричните суми в лева, изписани под защитно покритие в ляво и в дясно на игралната зона. В случай, че в някой от квадратите на основното поле се открие символ   /съдийска свирка/, то пътят, формиран от посоката на символи на стрелки след този символ, продължава от всеки от двата квадрата на основното поле, обозначени с буква „Д“, разположени в оцветен в червено кръг.

    • в някое от полетата се открие символ   /купа/, като в този случай печалбата е 50 лв.;

  • игрална зона „Игра 2“ - в полетата, маркирани с надпис „Изстрел 1“, „Изстрел 2“ и „Изстрел 3“ се открие символ със стрелка, насочена в посока, противоположна на тази, в която е позициониран вратарят от полето, очертано с футболна врата, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ. Например, ако в полето „ИЗСТРЕЛ 1“ се открие сума „1 000 лв.“ и  над нея символ   / наляво/, а вратарят се намира в дясната част на вратата и е изобразен със символ   /вратар надясно/, тогава печалбата е 1 000 лв.

  • игрална зона „Игра 3“ в някой от трите реда на зоната се открие число, изписано в полето „ДОМАКИН“, което е по-голямо от числото, изписано в полето „ГОСТ“, тогава печалбата е сумата в лева, изписана на същия ред.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
9 14 24 30 37 44
Джакпот
4 858 593.92 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 9 - 02.02.2023
1 Теглене
1 2 3 23 26
2 Теглене
1 21 23 31 34
 
Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
3 9 24 32 35 36
Джакпот
416 005.27 лева
Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
Година
81
Месец
8
Дата
29
Ден
3


Джакпот
909.54 лева

Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
7 26 32 35 50
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 9 - 02.02.2023
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
9 8 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
11 930.72 лева
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
849.25 лева
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
Джакпот
12 004.40 лева
 
БНТ
5 фев 2023