Големият удар 

 
Големият удар
         

Осем шанса за печалба от четири различни моментни игри в един талон!

 

„Големият удар“, трети тираж
Общ брой талони – 5 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,86
Обща сума на печалбите – 5 001 880 лв.,
от които:
     • 1 печалба от 100 000 лв.
     • 1 печалба от 50 000 лв.
     • 2 печалби лек автомобил
      
FORD B-MAX
     • 3 печалби по 20 000 лв.
 
   

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби*
1
100 000 лв.
100 000 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
2
Лек автомобил FORD B-MAX
56 880 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
5
10 000 лв.
50 000 лв.
3
15
5000 лв.
75 000 лв.
7
60
1000 лв.
60 000 лв.
33
200
500 лв.
100 000 лв.
124
3500
100 лв.
350 000 лв.
...
8000
50 лв.
400 000 лв.
...
85 000
10 лв.
850 000 лв.
...
100 000
4 лв.
400 000 лв.
...
250 000
3 лв.
750 000 лв.
...
850 000
2 лв.
1 700 000 лв.
...
1 296 787
 
5 001 880 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

Талон от моментната лотарийна игра „Големият удар“ (трети тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието:

  • в игрална зона „Ротативка“ се открият 3 еднакви символа (3, или 3, или 3, или 3, или 3, или 3), разположени на един ред. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана вдясно от откритите еднакви символи. Например, ако в зоната се открият 3 еднакви символа, а вдясно от тях е изписана сумата „10 000 лв.“, тогава печалбата е 10 000 лв.;

или

  • в игрална зона „Рулетка“ числото в полето „Печелившо число“ е еднакво с някое от числата в полето „Вашите числа“. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под еднаквото число в полето „Вашите числа”. Например, ако откритото число в полето „Печелившо число“ е 18, в полето „Вашите числа“ е открито числото 18 и под него е изписана сумата „20 000 лв.“, тогава печалбата е 20 000 лв.;

или

  • в игрална зона „Силната карта“ някоя от картите в полето „Вашите карти“ е по-силна от картата в полето „Карта на дилъра“. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под по-силната карта в полето „Вашите карти“. Подредбата на картите във възходящ ред е: „7“, „8“, „9“, „10“, „J“, „Q“, „K“ и „A“ (като „7“ е най-слабата, а  „А“ е най-силната карта). Например, ако картата в полето „Карта на дилъра“ е „J“, а в полето „Вашите карти“ е открита картата „K“ и под нея е изписана сумата „100 000 лв.“, тогава печалбата е 100 000 лв.;

или

  • в игрална зона „Бонус“ се открият 3 еднакви суми или 3 еднакви символа . При открити 3 еднакви суми размерът на печалбата е тази сума. Например, ако откритите суми са „50 лв.“, „50 лв.“ и „50 лв.“, то печалбата е 50 лв. При отрити 3 еднакви символа , печалбата е лек автомобил FORD B-MAX.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
10 15 18 23 25 35
Джакпот
3 143 252.16 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 29.09.2022
1 Теглене
2 17 24 27 31
2 Теглене
5 7 25 30 32
 
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
3 6 11 15 17 34
Джакпот
1 117 830.26 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
Година
80
Месец
5
Дата
31
Ден
7


Джакпот
9 005.25 лева

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
11 21 23 27 41
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
 
Печеливши позиции
2 4 9
Печеливши числа
2 2 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
15 906.54 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
Джакпот
25 032.60 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 окт 2022