Моят щастлив ден.BINGO 2 

 
Моят щастлив ден.BINGO 2
         
„Моят щастлив ден.BINGO“, втори тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 4 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,30
Обща сума на печалбите – 6 832 200 лв.,
от които:
      • 1 печалба от 202 200 лв.
      • 1 печалба от 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
202 200 лв.
202 200 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
20
2 000 лв.
40 000 лв.
11
30
1 000 лв.
30 000 лв.
17
300
200 лв.
60 000 лв.
1 500
100 лв.
150 000 лв.
1 500
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв.+ 50 лв. = 100 лв.
150 000 лв.
15 000
50 лв.
750 000 лв.
15 000
5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв.
750 000 лв.
10 000
20 лв.
200 000 лв.
10 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
200 000 лв.
10 000
12 лв.
120 000 лв.
15 000
6 лв. + 6 лв. = 12 лв.
180 000 лв.
30 000
10 лв.
300 000 лв.
30 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
300 000 лв.
40 000
6 лв.
240 000 лв.
130 000
5 лв.
650 000 лв.
 
600 000
4 лв.
2 400 000 лв.
908 355
 
6 832 200 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Моят щастлив ден.BINGO“ (втори тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието на:
  • Игралните зони "игра 1", игра 2", игра 3" и игра 4" - всички числа, изписани в полета, разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“;
  • Игралните зони игра 5", игра 6" или игра 7" - всички, числа изписани в полетата, общо четири на брой, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“.
 

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
9 23 30 32 36 39
Джакпот
4 352 788.22 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 23.06.2022
1 Теглене
14 17 22 30 32
2 Теглене
3 4 23 28 32
 
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
7 8 12 19 34 35
Джакпот
363 396.85 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
Година
19
Месец
2
Дата
13
Ден
5


Джакпот
28 432.20 лева

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
1 14 20 35 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
6 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
1
9
1
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
20 317.64 лева
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
x
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
Джакпот
879.10 лева
 
БНТ
26 юни 2022