Шум на пари - BINGO 

 
Шум на пари - BINGO
         

 

„Шум на пари - BINGO“, първи тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,85
Обща сума на печалбите – 12 075 000 лв.,
от които:
     • 1 печалби по 500 000 лв.
     • 3 печалби по 100 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
1
500 000 лв.
500 000 лв.
0
3
100 000 лв.
300 000 лв.
0
3
50 000 лв.
150 000 лв.
0
15
5 000 лв.
75 000 лв.
1
200
500 лв.
100 000 лв.
...
2 000
100 лв.
200 000 лв.
...
4 000
50 лв.
200 000 лв.
...
8 000
10 лв.+15 лв.+25 лв.= 50 лв.
400 000 лв.
...
10 000
25 лв.
250 000 лв.
...
10 000
5 лв. Х5 = 25 лв.
250 000 лв.
...
20 000
20 лв.
400 000 лв.
...
20 000
5 лв. Х4 = 20 лв.
400 000 лв.
...
60 000
15 лв.
900 000 лв.
...
50 000
5 лв. Х3 = 15 лв.
750 000 лв.
...
110 000
10 лв.
1 100 000 лв.
...
110 000
5 лв. Х2 = 10 лв.
1 100 000 лв.
...
1 000 000
5 лв.
5 000 000 лв.
...
1 404 222
 
12 075 000 лв.
...
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Шум на пари - BINGO“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш ако:
 
  • в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени на една линия (на един ред или на една колона, или на един диагонал), общо пет на брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ   в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формира линия (ред, колона или диагонал). В тези случаи печалбата за съвпадение на групата от пет числа, разположени на една линия (ред, колона или диагонал), е както следва: за съвпадение в „BINGO карта 1“, печалбата е 10 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“, печалбата е 5 лв.; за съвпадение в BINGO карта 3, печалбата е 15 лв. и за съвпадение в BINGO карта 4, печалбата е 5 лв.

Пример за формирани линии в една бинго карта:

 

  • в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени в четирите ѝ ъгъла, общо четири на брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ   в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формират четири ъгъла. В тези случаи, печалбата за съвпадение на групата от четири числа, разположени в четирите ъгъла на една Бинго карта, е както следва: за съвпадение в „BINGO карта 1“ печалбата е 50 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ печалбата е 100 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 3“ печалбата е 25 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 20 лв.;

Пример за формирани 4 ъгъла в една бинго карта:

 

  • в някоя от четирите Бинго карти всички числа, които са оградени с кръг и са разположени в централната ѝ част, които за „BINGO карта 1“ са общо седем на брой и образуват буквата „П“, за „BINGO карта 2“ са общо шест на брой и образуват буквата „А“, за „BINGO карта 3“ са общо седем на брой и образуват буквата „Р“, и за „BINGO карта 4“ са общо седем на брой и образуват буквата „И“, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ   в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формира група от оградени в кръг числа. В тези случаи, печалбата за съвпадение на групата от оградени с кръг числа в една Бинго карта е както следва: за съвпадение в „BINGO карта 1“ печалбата е 5 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ печалбата е 500 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 3“ печалбата е 50 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 100 лв.

Пример за съвпадение на всички числа, оградени в кръг в „BINGO карта 2“, така че да образуват буква „А“:

 

  • в някоя от четирите Бинго карти всички числа, разположени на двата ѝ диагонала, общо девет на брой, така че да образуват буквата „Х“, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ   в някое от полетата на една Бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формират два диагонала (Х). В тези случаи, печалбата за съвпадение на групата от девет числа, разположени на два диагонала (Х), е както следва: за съвпадение в „BINGO карта 1“ печалбата е 500 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 2“ печалбата е 50 000 лв.; за съвпадение в „BINGO карта 3“ печалбата е 100 000 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 5 000 лв.

Пример за формирани два диагонала (X) в една бинго карта:

 

  • в някоя от четирите Бонус бинго карти всички числа, разположени на един ред, общо пет на брой, съвпадат с числа от полетата „Бинго числа“ и „Бонус бинго числа“. Открит изобразен символ   в някое от полетата на една Бонус бинго карта отговаря на съвпадащо число, така че да се формира ред от познати числа. В тези случаи, печалбата за съвпадение и на петте числа, разположени на един ред, е както следва:  за съвпадение в „Бонус BINGO карта 1“ печалбата е 100 лв.; за съвпадение в „Бонус BINGO карта 2“ печалбата е 20 лв.; за съвпадение в „Бонус BINGO карта 3“ печалбата е 10 лв. и за съвпадение в „BINGO карта 4“ печалбата е 5 лв.

Пример за съвпадение на всички пет числа в „Бонус BINGO карта 2“:

 

  • в зоната „BINGO множител“ се открие число, следвано от знак „Х“, в този случай печалбата е сумата в лева, представляваща произведението на това число и числото, обозначаващо печалба /сумата в лева/, формирана в някоя от останалите игрални зони. Например, ако в „BINGO карта 2“ има печалба от 5 лв., а в зона „BINGO множител“ е изписано „4Х“, тогава печалбата става 20 лв.

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
9 14 24 30 37 44
Джакпот
4 858 593.92 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 9 - 02.02.2023
1 Теглене
1 2 3 23 26
2 Теглене
1 21 23 31 34
 
Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
3 9 24 32 35 36
Джакпот
416 005.27 лева
Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
Година
81
Месец
8
Дата
29
Ден
3


Джакпот
909.54 лева

Тираж 9 - 02.02.2023
Печеливши числа
7 26 32 35 50
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 9 - 02.02.2023
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
9 8 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
11 930.72 лева
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
849.25 лева
Тираж 8 - 29.01.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
Джакпот
12 004.40 лева
 
БНТ
5 фев 2023