Трите 777-ци 

 
Трите 777-ци
         

Изобилие от седмици и печалби! И още възможности за печалби в допълнителната игра „Печалби плюс“!

 

„Трите 777-ци“, първи тираж
Общ брой талони – 7 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,34
Обща сума на печалбите – 7 254 098 лв.,
от които:
     • 7 печалби по 77 777 лв.
     • 19 печалби по 7777 лв.
     • 507 печалби по 777 лв.

   

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
7
77 777 лв.
544 439 лв.
3
от които 1 печалба от 77 777 лв.
се разпределя допълнително по реда на „Печалби плюс“
1
19
7777 лв.
147 763 лв.
7
от които 7 печалби по 7 777 лв.
се разпределят допълнително по реда на „Печалби плюс“
5
507
777 лв.
393 939 лв.
258
от които 102 печалби по 777 лв.
се разпределят допълнително по реда на „Печалби плюс“
18
2007
77 лв.
154 539 лв.
...
27 777
17 лв.
472 209 лв.
...
87 777
7 лв.
614 439 лв.
...
177 777
5 лв.
888 885 лв.
...
440 777
3 лв.
1 322 331 лв.
...
1 357 777
2 лв.
2 715 554 лв.
...
2 094 425
 
7 254 098 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Талон от моментната лотарийна игра „Трите 777-ци“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието в игралната зона:

  • се открият 3 еднакви символана 1 ред.

В този случай печалбата е 2 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 3 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 5 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 7 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 17 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 77 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 7777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 77 777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е правото за регистрация на 12-цифрения номер на талона – „код за печалба“, на интернет адрес www.toto.bg/lottery, за да участва в жребия за разпределение на общо 110 печалби от 777 до 77 777 лв. в допълнителната игра „Печалби плюс“ по предварително обявен от Спорт Тото ред.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
3 9 13 15 34 37
Джакпот
2 273 472.54 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 01.10.2023
1 Теглене
3 7 8 12 25
2 Теглене
10 14 28 29 35
 
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
19 23 25 31 34 42
Джакпот
488 413.06 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
1
Дата
25
Ден
1


Джакпот
45 916.48 лева

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
9 15 18 37 38
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
8 1 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
2
9
1
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
3 290.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
Джакпот
4 780.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
5 окт 2023