Весели празници! 5 

 
Весели празници! 5
         
„Весели празници!“, пети тираж
Общ брой талони – 1 200 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,74
Обща сума на печалбите – 3 600 000 лв.,
от които:
      • 2 печалби по 50 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
20
5 000 лв.
100 000 лв.
14
60
1 000 лв.
60 000 лв.
40
360
100 лв.
36 000 лв.
400
50 лв.Х2 = 100 лв.
40 000 лв.
4 000
50 лв.
200 000 лв.
8 000
10 лв. +10 лв.Х2 + 20 лв. = 50 лв.
400 000 лв.
1 000
24 лв.
24 000 лв.
1 500
12 лв.Х2 = 24 лв.
36 000 лв.
1 000
20 лв.
20 000 лв.
2 000
5 лв.Х2 + 10 лв.  = 20 лв.
40 000 лв.
6 000
12 лв.
72 000 лв.
6 000
6 лв.Х2 = 12 лв.
72 000 лв.
8 000
10 лв.
80 000 лв.
20 000
5 лв.Х2 = 10 лв.
200 000 лв.
20 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
200 000 лв.
120 000
6 лв.
720 000 лв.
240 000
5 лв.
1 200 000 лв.
438 342
 
3 600 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Весели празници!“ (пети тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако след изтриване на скреч покритието на зоните:
  • в една игрална зона се открият два еднакви символа, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи.

Например, ако в игрална зона „7" се открият символ    и символ   и под тези еднакви символи е изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е  5 000 лв.;

  • в една игрална зона се открие един символ   , в този случай печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписана под този символ.

Например, ако в игрална зона „12“ се открият символ    и символ   и под тези символи е изписана сумата „12 лв.“, печалбата е 24 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
4 11 20 36 47 49
Джакпот
4 137 734.29 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 44 - 04.06.2023
1 Теглене
9 21 23 30 31
2 Теглене
17 22 26 31 35
 
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
5 6 8 11 20 21
Джакпот
1 564 298.48 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
4
Дата
14
Ден
6


Джакпот
19 865.99 лева

Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
1 5 20 29 33
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
 
Печеливши позиции
4 6 8
Печеливши числа
2 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
x
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
x
Джакпот
21 973.26 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
x
10
x
11
x
12
1
Джакпот
4 228.35 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
8 юни 2023