Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №57 (18.07.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
142.28 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №57 (18.07.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
56 969
1
923
32
994
2
55 901
2
866
16
992
3
71 826
3
919
24
965
4
62 354
4
887
13
962
5
78 151
5
912
17
960
6
62 884
6
920
29
959
7
81 400
7
956
7
956
8
61 570
8
939
18
954
9
72 800
9
947
33
954
10
61 984
10
914
28
950
11
70 404
11
892
30
948
12
65 313
12
912
9
947
13
75 308
13
962
14
947
14
59 341
14
947
35
947
15
58 881
15
910
27
942
16
67 146
16
992
8
939
17
78 822
17
960
22
932
18
74 321
18
954
25
931
19
70 067
19
855
1
923
20
62 847
20
916
23
922
21
59 115
21
877
6
920
22
57 726
22
932
3
919
23
69 157
23
922
20
916
24
68 474
24
965
10
914
25
68 950
25
931
5
912
26
64 284
26
912
12
912
27
68 612
27
942
26
912
28
62 214
28
950
15
910
29
62 145
29
959
11
892
30
58 428
30
948
34
890
31
63 737
31
884
4
887
32
62 572
32
994
31
884
33
71 822
33
954
21
877
34
60 378
34
890
2
866
35
63 557
35
947
19
855
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 57 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
3 6 12 23 35 39
Джакпот
3 596 071.28 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 21.07.2019
1 Теглене
2 12 15 19 34
2 Теглене
1 3 11 18 26
 
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
20 24 27 30 35 38
Джакпот
397 536.91 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
Година
60
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 366.75 лева

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
10 12 20 45 49
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
25 юли 2019