Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №41 (23.05.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
141.84 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №41 (23.05.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
56 384
1
920
16
988
2
55 550
2
860
32
987
3
71 196
3
916
24
964
4
67 412
4
882
29
953
5
73 779
5
904
7
952
6
65 267
6
916
13
952
7
76 089
7
952
17
951
8
63 965
8
935
18
950
9
72 031
9
944
28
947
10
62 330
10
912
33
945
11
72 344
11
888
9
944
12
69 220
12
907
30
942
13
73 906
13
952
35
941
14
60 074
14
939
14
939
15
55 540
15
907
27
938
16
66 407
16
988
8
935
17
74 515
17
951
25
929
18
73 870
18
950
22
927
19
71 648
19
852
1
920
20
60 146
20
914
23
918
21
61 394
21
875
3
916
22
56 543
22
927
6
916
23
71 205
23
918
20
914
24
66 954
24
964
10
912
25
70 981
25
929
26
909
26
64 917
26
909
12
907
27
70 835
27
938
15
907
28
61 477
28
947
5
904
29
62 433
29
953
11
888
30
59 219
30
942
34
887
31
60 302
31
879
4
882
32
63 971
32
987
31
879
33
68 922
33
945
21
875
34
57 283
34
887
2
860
35
64 246
35
941
19
852
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 41 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
2 4 35 39 45 46
Джакпот
4 180 656.42 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 23.05.2019
1 Теглене
6 7 19 25 27
2 Теглене
2 6 17 20 24
 
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
4 16 30 33 34 41
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
Година
28
Месец
2
Дата
22
Ден
7


Джакпот
14 916.42 лева

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
7 34 38 43 45
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
 
Печеливши позиции
2 4 5
Печеливши числа
4 2 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
504.01 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
1
Джакпот
2 491.49 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
x
5
1
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
328.80 лева
 
26 май 2019