Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №84 (18.10.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
187.81 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №84 (18.10.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
73 531
1
964
16
1 039
2
80 513
2
903
32
1 028
3
100 025
3
972
17
999
4
85 374
4
919
24
998
5
98 957
5
950
13
996
6
83 647
6
949
30
995
7
104 001
7
993
7
993
8
86 444
8
982
18
992
9
93 699
9
975
14
988
10
89 233
10
950
28
988
11
93 598
11
920
33
986
12
89 975
12
955
35
986
13
93 023
13
996
29
985
14
81 008
14
988
8
982
15
78 731
15
952
9
975
16
92 302
16
1 039
3
972
17
100 602
17
999
27
972
18
99 373
18
992
25
970
19
92 132
19
882
20
966
20
87 092
20
966
26
965
21
84 151
21
918
1
964
22
76 761
22
959
22
959
23
88 251
23
954
12
955
24
88 036
24
998
23
954
25
88 813
25
970
15
952
26
89 823
26
965
5
950
27
88 138
27
972
10
950
28
85 556
28
988
6
949
29
74 760
29
985
34
927
30
77 506
30
995
31
923
31
78 596
31
923
11
920
32
84 143
32
1 028
4
919
33
81 714
33
986
21
918
34
75 157
34
927
2
903
35
83 800
35
986
19
882
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №84 през 2020

 

 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
10 18 21 35 42 47
Джакпот
4 099 947.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 86 - 25.10.2020
1 Теглене
23 25 26 29 35
2 Теглене
16 17 24 25 34
 
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
1 7 23 26 28 32
Джакпот
372 709.43 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
Година
90
Месец
12
Дата
14
Ден
6


Джакпот
9 439.99 лева

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
6 20 39 40 44
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 85 - 22.10.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
2
4
x
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
16 430.56 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
13 257.00 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
x
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
1 399.70 лева
 
БНТ
29 окт 2020