Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №6 (22.01.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
202.95 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №6 (22.01.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
80 617
1
855
32
921
2
86 120
2
806
16
917
3
97 183
3
853
24
894
4
93 539
4
827
29
881
5
107 711
5
824
9
880
6
92 211
6
848
17
880
7
104 235
7
871
13
879
8
93 715
8
876
33
878
9
108 025
9
880
8
876
10
88 845
10
848
28
876
11
101 623
11
825
35
872
12
94 117
12
839
7
871
13
101 420
13
879
27
868
14
87 952
14
861
22
864
15
78 182
15
842
14
861
16
97 566
16
917
30
860
17
107 720
17
880
18
858
18
100 255
18
858
1
855
19
101 107
19
782
3
853
20
81 913
20
840
25
849
21
91 962
21
808
6
848
22
82 669
22
864
10
848
23
101 709
23
844
23
844
24
99 230
24
894
15
842
25
94 332
25
849
20
840
26
93 314
26
837
12
839
27
97 898
27
868
26
837
28
92 905
28
876
4
827
29
91 910
29
881
11
825
30
78 736
30
860
5
824
31
93 168
31
814
34
823
32
94 033
32
921
31
814
33
101 925
33
878
21
808
34
87 744
34
823
2
806
35
88 584
35
872
19
782
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2017 г.

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
2 13 16 17 18 43
Джакпот
5 288 856.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 22.01.2017
1 Теглене
22 25 28 32 33
2 Теглене
7 11 19 22 28
 
Тираж 6 - 23.01.2017
Печеливши числа
Година
59
Месец
8
Дата
12
Ден
3


Джакпот
17 576.64 лева

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
5 13 19 22 43
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
6 16 20 21 36 37
Джакпот
985 182.98 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
7 4 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
4 455.58 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
2 954.53 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
x
Джакпот
605.30 лева
 
26 яну 2017