Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №23 (21.03.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
152.90 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №23 (21.03.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
60 857
1
913
16
984
2
62 079
2
855
32
984
3
76 687
3
912
24
958
4
68 218
4
882
29
950
5
79 568
5
899
13
948
6
69 108
6
910
7
945
7
83 033
7
945
17
944
8
66 522
8
927
18
943
9
80 362
9
938
28
942
10
69 660
10
907
30
939
11
75 389
11
886
9
938
12
75 421
12
904
35
935
13
77 957
13
948
33
934
14
64 671
14
932
14
932
15
60 498
15
899
27
932
16
72 900
16
984
8
927
17
82 084
17
944
25
925
18
82 232
18
943
22
923
19
78 199
19
847
23
914
20
67 182
20
908
1
913
21
67 659
21
872
3
912
22
60 058
22
923
6
910
23
76 673
23
914
20
908
24
72 159
24
958
10
907
25
75 740
25
925
12
904
26
72 281
26
904
26
904
27
75 754
27
932
5
899
28
68 574
28
942
15
899
29
65 447
29
950
11
886
30
63 075
30
939
34
883
31
65 573
31
872
4
882
32
67 848
32
984
21
872
33
68 297
33
934
31
872
34
61 031
34
883
2
855
35
69 084
35
935
19
847
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2019
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
8 23 31 39 45 49
Джакпот
2 501 372.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 21.03.2019
1 Теглене
6 13 16 26 31
2 Теглене
26 27 29 30 35
 
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
5 11 15 37 40 41
Джакпот
538 172.17 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
Година
79
Месец
1
Дата
22
Ден
3


Джакпот
Спечелен

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
33 37 44 47 50
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
1 9 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
2
13
x
Джакпот
1 859.16 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
x
12
x
Джакпот
13 667.05 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
2
Джакпот
256.05 лева
 
24 мар 2019