Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №30 (18.04.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
73.39 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №30 (18.04.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
80 003
1
973
16
1 054
2
82 934
2
921
32
1 049
3
105 010
3
987
17
1019
4
95 810
4
939
30
1015
5
104 006
5
966
24
1012
6
91 909
6
964
18
1011
7
112 282
7
1007
7
1007
8
88 182
8
995
35
1005
9
107 731
9
988
14
1004
10
91 189
10
964
13
1002
11
99 835
11
933
28
1000
12
96 365
12
969
29
997
13
102 115
13
1002
33
997
14
83 814
14
1004
8
995
15
82 485
15
968
9
988
16
99 281
16
1 054
3
987
17
108 485
17
1019
27
987
18
103 900
18
1011
26
986
19
98 305
19
894
25
984
20
91 891
20
980
20
980
21
92 976
21
938
1
973
22
79 849
22
973
22
973
23
92 411
23
963
12
969
24
93 181
24
1012
15
968
25
95 892
25
984
5
966
26
99 096
26
986
6
964
27
98 228
27
987
10
964
28
84 287
28
1000
23
963
29
77 801
29
997
31
940
30
84 724
30
1015
4
939
31
89 241
31
940
21
938
32
88 628
32
1 049
34
936
33
94 325
33
997
11
933
34
79 665
34
936
2
921
35
92 739
35
1005
19
894
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №30 през 2021
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019 2020                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 12 16 35 36 49
Джакпот
2 870 727.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 30 - 18.04.2021
1 Теглене
4 12 23 31 32
2 Теглене
11 16 25 32 33
 
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 14 19 25 33 36
Джакпот
300 678.37 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
Година
5
Месец
10
Дата
1
Ден
7


Джакпот
8 561.66 лева

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
5 15 26 40 45
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
9 2 4
Джакпот
44 483.63 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
1
5
x
6
2
7
1
8
x
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
7 046.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
2
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 512.50 лева
 
БНТ
22 апр 2021