Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №100 (17.12.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
227.07 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №100 (17.12.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
89 182
1
883
32
948
2
93 001
2
826
16
943
3
112 866
3
879
24
921
4
104 207
4
854
29
908
5
124 227
5
862
17
907
6
105 047
6
879
13
905
7
120 070
7
900
28
905
8
101 682
8
899
9
904
9
122 689
9
904
18
904
10
101 404
10
869
33
902
11
118 045
11
854
7
900
12
109 357
12
866
8
899
13
114 142
13
905
35
893
14
97 738
14
892
14
892
15
89 050
15
863
30
892
16
105 467
16
943
27
890
17
126 661
17
907
22
885
18
120 232
18
904
1
883
19
113 963
19
806
25
883
20
99 792
20
865
3
879
21
98 290
21
840
6
879
22
93 512
22
885
10
869
23
107 266
23
866
12
866
24
110 699
24
921
23
866
25
111 042
25
883
20
865
26
104 449
26
862
15
863
27
106 977
27
890
5
862
28
102 752
28
905
26
862
29
94 691
29
908
4
854
30
90 349
30
892
11
854
31
102 092
31
837
34
848
32
100 903
32
948
21
840
33
109 724
33
902
31
837
34
89 353
34
848
2
826
35
94 709
35
893
19
806
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №100 през 2017
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
2 9 15 25 36 45
Джакпот
2 808 739.87 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 100 - 17.12.2017
1 Теглене
4 26 29 33 35
2 Теглене
2 3 7 8 26
 
Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
1 11 21 22 26 32
Джакпот
488 400.15 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
Година
76
Месец
11
Дата
15
Ден
3


Джакпот
3 120.77 лева

Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
5 13 15 24 33
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
 
Печеливши позиции
3 4 5
Печеливши числа
0 6 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
x
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
2 130.50 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
776.10 лева
 
21 дек 2017