Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №24 (26.3.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
211.67 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №24 (26.3.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
86 472
1
859
32
926
2
84 264
2
808
16
923
3
103 772
3
858
24
900
4
99 103
4
834
17
886
5
107 217
5
833
29
886
6
100 813
6
852
9
884
7
115 885
7
877
13
884
8
92 970
8
880
33
883
9
111 156
9
884
28
881
10
93 019
10
851
8
880
11
105 812
11
828
7
877
12
101 414
12
840
35
875
13
107 883
13
884
27
872
14
86 615
14
866
18
869
15
82 794
15
849
22
867
16
100 039
16
923
14
866
17
111 642
17
886
30
862
18
112 868
18
869
1
859
19
103 661
19
785
3
858
20
88 251
20
848
25
857
21
90 611
21
812
6
852
22
88 858
22
867
10
851
23
104 723
23
850
23
850
24
101 928
24
900
15
849
25
102 992
25
857
20
848
26
98 333
26
841
26
841
27
104 270
27
872
12
840
28
95 338
28
881
4
834
29
93 422
29
886
5
833
30
82 037
30
862
34
832
31
95 099
31
822
11
828
32
92 866
32
926
31
822
33
102 726
33
883
21
812
34
90 401
34
832
2
808
35
96 471
35
875
19
785
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №24 през 2017
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
17 22 25 26 46 49
Джакпот
6 973 819.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2017
1 Теглене
3 19 25 31 34
2 Теглене
7 18 22 29 30
 
Тираж 24 - 27.03.2017
Печеливши числа
Година
68
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 347.82 лева

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
11 12 21 30 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
2 3 28 32 35 42
Джакпот
1 434 137.90 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
0 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
990.60 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
Джакпот
265.05 лева
 
30 мар 2017