Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №44 (04.06.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
79.60 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №44 (04.06.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
75 443
1
1024
32
1 127
2
91 483
2
999
16
1 106
3
102 818
3
1041
30
1086
4
96 433
4
998
18
1085
5
104 415
5
1024
24
1084
6
91 282
6
1025
17
1080
7
112 100
7
1078
7
1078
8
93 357
8
1054
14
1070
9
103 042
9
1050
28
1066
10
90 674
10
1022
33
1060
11
103 082
11
996
35
1060
12
98 941
12
1036
26
1055
13
99 780
13
1053
8
1054
14
81 117
14
1070
13
1053
15
86 545
15
1035
20
1052
16
93 549
16
1 106
9
1050
17
106 507
17
1080
22
1045
18
107 432
18
1085
25
1043
19
97 095
19
961
3
1041
20
88 632
20
1052
27
1041
21
89 712
21
1011
29
1041
22
81 727
22
1045
12
1036
23
99 352
23
1028
15
1035
24
95 429
24
1084
23
1028
25
96 997
25
1043
6
1025
26
97 527
26
1055
1
1024
27
97 843
27
1041
5
1024
28
86 127
28
1066
10
1022
29
76 632
29
1041
21
1011
30
85 347
30
1086
34
1003
31
89 231
31
1001
31
1001
32
87 660
32
1 127
2
999
33
96 948
33
1060
4
998
34
80 325
34
1003
11
996
35
88 301
35
1060
19
961
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №44 през 2023
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
4 11 20 36 47 49
Джакпот
4 137 734.29 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 44 - 04.06.2023
1 Теглене
9 21 23 30 31
2 Теглене
17 22 26 31 35
 
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
5 6 8 11 20 21
Джакпот
1 564 298.48 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
4
Дата
14
Ден
6


Джакпот
19 865.99 лева

Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
1 5 20 29 33
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
 
Печеливши позиции
4 6 8
Печеливши числа
2 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
x
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
x
Джакпот
21 973.26 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
x
10
x
11
x
12
1
Джакпот
4 228.35 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
8 юни 2023