Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №77 (29.09.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
175.82 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №77 (29.09.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
68 561
1
1 008
32
1 101
2
76 020
2
969
16
1 085
3
88 465
3
1 024
24
1 063
4
82 138
4
977
17
1 060
5
88 569
5
1 001
14
1 056
6
78 510
6
1 010
18
1 055
7
99 083
7
1 054
30
1 055
8
83 744
8
1 036
7
1 054
9
89 976
9
1 025
33
1 053
10
78 840
10
1 008
35
1 045
11
87 741
11
978
28
1 044
12
81 618
12
1 012
13
1 040
13
85 172
13
1 040
8
1 036
14
74 572
14
1 056
20
1 029
15
72 227
15
1 012
25
1 028
16
82 302
16
1 085
26
1 028
17
94 722
17
1 060
27
1 028
18
91 387
18
1 055
29
1 027
19
84 300
19
937
9
1 025
20
76 755
20
1 029
3
1 024
21
81 966
21
988
22
1 022
22
74 158
22
1 022
12
1 012
23
83 678
23
1 007
15
1 012
24
85 145
24
1 063
6
1 010
25
84 104
25
1 028
1
1 008
26
80 105
26
1 028
10
1 008
27
81 836
27
1 028
23
1 007
28
80 291
28
1 044
5
1 001
29
70 312
29
1 027
21
988
30
72 331
30
1 055
34
986
31
80 494
31
979
31
979
32
78 523
32
1 101
11
978
33
89 888
33
1 053
4
977
34
71 743
34
986
2
969
35
74 624
35
1 045
19
937
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №77 през 2022
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
10 15 18 23 25 35
Джакпот
3 143 252.16 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 29.09.2022
1 Теглене
2 17 24 27 31
2 Теглене
5 7 25 30 32
 
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
3 6 11 15 17 34
Джакпот
1 117 830.26 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
Година
80
Месец
5
Дата
31
Ден
7


Джакпот
9 005.25 лева

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
11 21 23 27 41
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
 
Печеливши позиции
2 4 9
Печеливши числа
2 2 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
15 906.54 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
Джакпот
25 032.60 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 окт 2022