Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №95 (30.11.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
77.29 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №95 (30.11.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
69 483
1
1037
32
1 139
2
82 691
2
1015
16
1 125
3
90 363
3
1051
30
1106
4
82 117
4
1012
24
1099
5
95 838
5
1040
18
1095
6
84 407
6
1035
17
1093
7
105 768
7
1091
7
1091
8
82 571
8
1069
28
1084
9
93 164
9
1062
14
1083
10
83 832
10
1041
35
1078
11
92 429
11
1011
13
1073
12
91 335
12
1051
8
1069
13
89 484
13
1073
33
1069
14
77 864
14
1083
20
1068
15
80 869
15
1048
26
1067
16
84 045
16
1 125
25
1063
17
95 966
17
1093
9
1062
18
97 676
18
1095
22
1060
19
89 315
19
973
29
1056
20
80 028
20
1068
27
1055
21
81 531
21
1022
3
1051
22
77 512
22
1060
12
1051
23
87 772
23
1042
15
1048
24
90 130
24
1099
23
1042
25
88 707
25
1063
10
1041
26
90 233
26
1067
5
1040
27
85 383
27
1055
1
1037
28
83 160
28
1084
6
1035
29
72 469
29
1056
34
1023
30
81 542
30
1106
21
1022
31
77 938
31
1014
2
1015
32
84 888
32
1 139
31
1014
33
82 559
33
1069
4
1012
34
71 684
34
1023
11
1011
35
79 057
35
1078
19
973
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №95 през 2023
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
5 9 14 18 21 35
Джакпот
2 133 183.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 95 - 30.11.2023
1 Теглене
13 24 25 26 30
2 Теглене
3 20 21 27 34
 
Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
6 10 11 28 34 42
Джакпот
1 053 616.59 лева
Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
Година
87
Месец
8
Дата
20
Ден
3


Джакпот
5 403.69 лева

Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
2 34 38 43 50
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 95 - 30.11.2023
 
Печеливши позиции
7 8 9
Печеливши числа
7 6 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 94 - 26.11.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
45 179.96 лева
Тираж 94 - 26.11.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
2
10
2
11
x
12
1
Джакпот
2 119.05 лева
Тираж 94 - 26.11.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 451.20 лева
 
БНТ
3 дек 2023