Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №48 (19.06.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
80.05 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №48 (19.06.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
74 353
1
1000
32
1 089
2
87 198
2
964
16
1 077
3
98 231
3
1015
24
1059
4
94 356
4
971
17
1050
5
106 052
5
994
30
1050
6
93 411
6
1002
14
1046
7
114 163
7
1042
18
1045
8
93 082
8
1023
33
1043
9
101 132
9
1018
7
1042
10
90 341
10
997
35
1038
11
102 051
11
969
28
1035
12
97 074
12
1004
13
1034
13
100 266
13
1034
8
1023
14
83 978
14
1046
29
1023
15
88 105
15
1003
20
1022
16
92 402
16
1 077
25
1022
17
101 972
17
1050
26
1021
18
106 820
18
1045
9
1018
19
99 938
19
932
27
1016
20
87 795
20
1022
3
1015
21
91 994
21
980
22
1013
22
87 557
22
1013
12
1004
23
95 133
23
995
15
1003
24
98 685
24
1059
6
1002
25
96 585
25
1022
1
1000
26
92 655
26
1021
10
997
27
100 751
27
1016
23
995
28
88 145
28
1035
5
994
29
86 040
29
1023
21
980
30
82 285
30
1050
34
976
31
90 211
31
972
31
972
32
93 446
32
1 089
4
971
33
98 886
33
1043
11
969
34
83 856
34
976
2
964
35
88 321
35
1038
19
932
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №48 през 2022
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019 2020 2021              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
9 23 30 32 36 39
Джакпот
4 352 788.22 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 23.06.2022
1 Теглене
14 17 22 30 32
2 Теглене
3 4 23 28 32
 
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
7 8 12 19 34 35
Джакпот
363 396.85 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
Година
19
Месец
2
Дата
13
Ден
5


Джакпот
28 432.20 лева

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
1 14 20 35 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
6 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
1
9
1
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
20 317.64 лева
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
x
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
Джакпот
879.10 лева
 
БНТ
26 юни 2022