Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №81 (12.10.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
193.07 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №81 (12.10.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
76 169
1
878
32
946
2
78 851
2
821
16
941
3
92 850
3
873
24
915
4
90 164
4
850
17
902
5
101 321
5
856
29
901
6
89 743
6
874
9
900
7
103 914
7
892
28
900
8
89 097
8
890
33
899
9
101 454
9
900
13
897
10
89 729
10
863
18
897
11
97 288
11
847
7
892
12
91 336
12
861
8
890
13
95 486
13
897
27
888
14
79 613
14
878
35
888
15
81 388
15
859
30
887
16
92 028
16
941
22
883
17
105 912
17
902
1
878
18
106 100
18
897
14
878
19
99 211
19
801
25
878
20
81 035
20
863
6
874
21
86 228
21
832
3
873
22
77 644
22
883
10
863
23
87 894
23
860
20
863
24
93 145
24
915
12
861
25
92 210
25
878
23
860
26
85 283
26
855
15
859
27
95 924
27
888
5
856
28
86 885
28
900
26
855
29
83 315
29
901
4
850
30
82 219
30
887
11
847
31
82 969
31
831
34
844
32
87 776
32
946
21
832
33
91 820
33
899
31
831
34
79 295
34
844
2
821
35
78 459
35
888
19
801
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №81 през 2017
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
16 38 39 40 42 43
Джакпот
4 299 521.89 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 15.10.2017
1 Теглене
3 7 10 14 25
2 Теглене
2 11 25 32 35
 
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
2 11 24 26 35 37
Джакпот
568 384.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
Година
18
Месец
2
Дата
1
Ден
5


Джакпот
4 587.12 лева

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
15 24 28 31 37
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
 
Печеливши позиции
1 3 4
Печеливши числа
7 0 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
1
5
x
6
x
7
1
8
2
9
x
10
x
11
2
12
2
13
2
Джакпот
7 292.11 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
1
12
1
Джакпот
6 836.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
19 окт 2017