Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №39 (17.05.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

324 632

207.50 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №40 (20.05.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
83 343
1
894
16
964
2
79 025
2
834
32
957
3
102 782
3
889
24
935
4
94 378
4
864
13
921
5
113 792
5
875
29
920
6
94 612
6
891
9
919
7
110 349
7
911
28
919
8
95 273
8
905
17
917
9
110 247
9
919
18
914
10
93 015
10
884
33
912
11
103 268
11
864
7
911
12
95 689
12
877
30
909
13
109 881
13
921
27
906
14
82 837
14
903
8
905
15
84 045
15
882
35
904
16
106 568
16
964
14
903
17
106 444
17
917
22
901
18
110 715
18
914
1
894
19
110 739
19
822
25
894
20
88 724
20
881
6
891
21
89 589
21
849
3
889
22
87 373
22
901
10
884
23
102 057
23
878
15
882
24
102 744
24
935
20
881
25
98 067
25
894
23
878
26
97 287
26
875
12
877
27
98 818
27
906
5
875
28
90 646
28
919
26
875
29
91 861
29
920
4
864
30
85 739
30
909
11
864
31
89 695
31
849
34
861
32
91 158
32
957
21
849
33
89 959
33
912
31
849
34
90 107
34
861
2
834
35
87 279
35
904
19
822
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2018
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
18 28 29 31 41 45
Джакпот
4 063 586.90 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 24.05.2018
1 Теглене
3 7 14 24 29
2 Теглене
5 6 23 26 32
 
Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
2 3 19 22 31 42
Джакпот
731 860.70 лева
Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
Година
62
Месец
2
Дата
27
Ден
5


Джакпот
8 086.04 лева

Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
9 15 17 18 27
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 24.05.2018
 
Печеливши позиции
1 8 9
Печеливши числа
2 0 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
1 682.36 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
2
12
1
Джакпот
93.20 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
Джакпот
584.15 лева
 
27 май 2018