Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №43 (28.05.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
190.67 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №43 (28.05.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
75 697
1
952
16
1 022
2
82 048
2
893
32
1 017
3
100 818
3
958
24
988
4
86 285
4
906
17
987
5
99 457
5
935
13
984
6
86 646
6
938
18
983
7
103 763
7
979
30
982
8
84 719
8
971
33
980
9
98 628
9
964
7
979
10
84 204
10
938
28
978
11
94 047
11
913
29
975
12
89 620
12
946
14
973
13
96 225
13
984
8
971
14
83 352
14
973
35
970
15
75 937
15
936
9
964
16
88 164
16
1 022
27
963
17
102 998
17
987
3
958
18
105 919
18
983
25
957
19
92 887
19
877
22
953
20
83 433
20
949
1
952
21
83 716
21
902
20
949
22
76 347
22
953
26
948
23
90 285
23
947
23
947
24
89 024
24
988
12
946
25
94 269
25
957
6
938
26
90 172
26
948
10
938
27
93 224
27
963
15
936
28
85 875
28
978
5
935
29
75 307
29
975
34
917
30
77 057
30
982
11
913
31
85 916
31
909
31
909
32
85 090
32
1 017
4
906
33
87 985
33
980
21
902
34
77 142
34
917
2
893
35
88 679
35
970
19
877
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №43 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
11 12 21 37 47 48
Джакпот
3 349 621.68 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 43 - 28.05.2020
1 Теглене
7 12 15 20 21
2 Теглене
8 23 24 31 35
 
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
1 5 23 30 35 38
Джакпот
500 948.89 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
Година
47
Месец
5
Дата
14
Ден
2


Джакпот
14 371.85 лева

Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
1 10 23 29 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
31 май 2020