Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №65 (13.08.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
170.79 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №65 (13.08.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
68 946
1
958
16
1 031
2
70 867
2
898
32
1 023
3
88 925
3
966
17
994
4
75 592
4
913
24
993
5
93 364
5
945
13
991
6
76 469
6
944
18
988
7
94 952
7
987
30
988
8
77 495
8
975
7
987
9
90 059
9
969
28
985
10
78 087
10
943
33
982
11
80 475
11
918
35
982
12
82 712
12
949
14
980
13
89 253
13
991
29
980
14
70 246
14
980
8
975
15
73 919
15
944
9
969
16
79 701
16
1 031
27
968
17
86 987
17
994
3
966
18
88 957
18
988
25
962
19
84 588
19
880
20
960
20
79 823
20
960
26
960
21
73 204
21
909
1
958
22
68 026
22
958
22
958
23
78 492
23
951
23
951
24
83 340
24
993
12
949
25
79 130
25
962
5
945
26
80 863
26
960
6
944
27
81 378
27
968
15
944
28
75 394
28
985
10
943
29
71 438
29
980
34
921
30
70 148
30
988
11
918
31
71 190
31
915
31
915
32
71 317
32
1 023
4
913
33
84 170
33
982
21
909
34
69 072
34
921
2
898
35
83 556
35
982
19
880
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №65 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 65 - 13.08.2020
Печеливши числа
23 33 37 44 46 49
Джакпот
3 439 555.15 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 65 - 13.08.2020
1 Теглене
3 15 20 21 25
2 Теглене
1 4 7 17 33
 
Тираж 65 - 13.08.2020
Печеливши числа
5 11 22 32 34 42
Джакпот
972 247.54 лева
Тираж 65 - 13.08.2020
Печеливши числа
Година
62
Месец
8
Дата
27
Ден
3


Джакпот
1 808.89 лева

Тираж 65 - 13.08.2020
Печеливши числа
17 23 29 41 42
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 65 - 13.08.2020
 
Печеливши позиции
2 5 6
Печеливши числа
7 2 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
2
5
1
6
x
7
1
8
2
9
2
10
x
11
2
12
2
13
1
Джакпот
17 359.02 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 649.45 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
x
Джакпот
3 479.10 лева
 
БНТ
16 авг 2020