Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №64 (09.08.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.11 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №64 (09.08.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
27 802
1
782
7
826
2
28 303
2
756
21
797
3
35 951
3
751
19
796
4
31 917
4
788
25
795
5
33 652
5
761
4
788
6
35 220
6
722
1
782
7
40 674
7
826
18
782
8
30 654
8
741
24
782
9
35 412
9
750
31
782
10
31 339
10
737
40
782
11
33 914
11
765
23
781
12
32 474
12
778
12
778
13
34 928
13
738
38
773
14
26 918
14
738
34
772
15
25 781
15
750
36
770
16
30 400
16
746
17
768
17
33 963
17
768
35
768
18
33 785
18
782
11
765
19
34 130
19
796
30
765
20
29 659
20
729
5
761
21
29 360
21
797
2
756
22
28 458
22
706
26
756
23
31 497
23
781
42
754
24
32 499
24
782
33
752
25
33 775
25
795
3
751
26
31 164
26
756
9
750
27
33 558
27
750
15
750
28
31 112
28
740
27
750
29
27 270
29
749
29
749
30
27 967
30
765
16
746
31
30 053
31
782
8
741
32
27 506
32
716
28
740
33
32 084
33
752
13
738
34
27 766
34
772
14
738
35
25 169
35
768
10
737
36
23 655
36
770
39
737
37
25 828
37
729
20
729
38
24 549
38
773
37
729
39
26 571
39
737
6
722
40
29 264
40
782
32
716
41
28 757
41
710
41
710
42
39 624
42
754
22
706
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №64 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 64 - 09.08.2020
Печеливши числа
8 11 23 27 44 45
Джакпот
3 340 770.97 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 64 - 09.08.2020
1 Теглене
16 17 26 31 32
2 Теглене
4 14 16 23 26
 
Тираж 64 - 09.08.2020
Печеливши числа
12 20 27 31 38 39
Джакпот
951 435.10 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
Печеливши числа
Година
75
Месец
4
Дата
15
Ден
7


Джакпот
Спечелен

Тираж 64 - 09.08.2020
Печеливши числа
4 6 7 16 50
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
 
Печеливши позиции
3 7 9
Печеливши числа
3 5 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
2
5
1
6
x
7
1
8
2
9
2
10
x
11
2
12
2
13
1
Джакпот
17 359.02 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 649.45 лева
Тираж 64 - 09.08.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
x
Джакпот
3 479.10 лева
 
БНТ
13 авг 2020