Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №57 (18.07.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
2.93 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №57 (18.07.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
19 714
1
763
7
809
2
20 144
2
741
19
781
3
24 018
3
739
21
781
4
24 062
4
769
25
775
5
25 100
5
744
23
772
6
22 742
6
709
4
769
7
28 880
7
809
40
767
8
22 232
8
732
18
766
9
26 353
9
736
31
764
10
22 609
10
718
1
763
11
25 914
11
757
12
763
12
23 176
12
763
24
761
13
24 804
13
725
11
757
14
19 849
14
723
34
757
15
18 506
15
735
36
756
16
21 604
16
727
38
755
17
25 288
17
754
17
754
18
25 789
18
766
30
748
19
24 643
19
781
35
748
20
19 582
20
716
5
744
21
21 229
21
781
2
741
22
19 883
22
692
26
740
23
22 789
23
772
42
740
24
22 156
24
761
3
739
25
23 890
25
775
9
736
26
22 041
26
740
15
735
27
23 337
27
728
33
733
28
22 216
28
725
8
732
29
18 481
29
726
27
728
30
18 991
30
748
16
727
31
21 118
31
764
29
726
32
18 610
32
696
13
725
33
22 226
33
733
28
725
34
19 240
34
757
14
723
35
16 971
35
748
10
718
36
17 764
36
756
39
718
37
18 235
37
716
20
716
38
18 722
38
755
37
716
39
19 106
39
718
6
709
40
19 771
40
767
41
699
41
20 587
41
699
32
696
42
29 372
42
740
22
692
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 57  през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
3 6 12 23 35 39
Джакпот
3 596 071.28 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 21.07.2019
1 Теглене
2 12 15 19 34
2 Теглене
1 3 11 18 26
 
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
20 24 27 30 35 38
Джакпот
397 536.91 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
Година
60
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 366.75 лева

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
10 12 20 45 49
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
25 юли 2019