Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №41 (23.05.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.00 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №41 (23.05.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
20 129
1
759
7
805
2
20 541
2
739
19
778
3
26 022
3
738
21
778
4
24 356
4
769
25
772
5
26 443
5
741
23
770
6
23 999
6
708
4
769
7
30 178
7
805
18
766
8
22 726
8
732
40
766
9
26 512
9
734
31
762
10
22 449
10
718
12
760
11
24 788
11
757
1
759
12
24 496
12
760
24
758
13
25 512
13
724
11
757
14
20 524
14
723
34
755
15
18 548
15
733
38
754
16
21 960
16
726
36
753
17
26 520
17
747
17
747
18
25 139
18
766
30
744
19
24 606
19
778
35
744
20
20 484
20
713
5
741
21
23 098
21
778
42
740
22
20 520
22
688
2
739
23
23 487
23
770
3
738
24
24 052
24
758
26
737
25
23 923
25
772
9
734
26
23 431
26
737
15
733
27
22 461
27
724
8
732
28
21 315
28
723
33
727
29
18 298
29
725
16
726
30
19 907
30
744
29
725
31
21 182
31
762
13
724
32
19 463
32
695
27
724
33
23 191
33
727
14
723
34
19 499
34
755
28
723
35
17 897
35
744
10
718
36
17 273
36
753
39
715
37
18 385
37
710
20
713
38
19 021
38
754
37
710
39
20 511
39
715
6
708
40
21 469
40
766
41
698
41
22 530
41
698
32
695
42
28 011
42
740
22
688
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 41 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
2 4 35 39 45 46
Джакпот
4 180 656.42 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 23.05.2019
1 Теглене
6 7 19 25 27
2 Теглене
2 6 17 20 24
 
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
4 16 30 33 34 41
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
Година
28
Месец
2
Дата
22
Ден
7


Джакпот
14 916.42 лева

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
7 34 38 43 45
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
 
Печеливши позиции
2 4 5
Печеливши числа
4 2 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
504.01 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
1
Джакпот
2 491.49 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
x
5
1
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
328.80 лева
 
26 май 2019