Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №5 (17.01.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.45 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №5 (17.01.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
23 250
1
753
7
799
2
24 897
2
736
19
776
3
28 672
3
731
21
772
4
27 955
4
764
25
766
5
31 481
5
734
4
764
6
28 156
6
703
23
764
7
33 298
7
799
18
760
8
27 451
8
726
31
759
9
30 897
9
729
40
759
10
25 048
10
715
12
756
11
28 649
11
754
11
754
12
28 341
12
756
24
754
13
30 058
13
721
1
753
14
22 789
14
719
38
752
15
21 238
15
725
36
750
16
25 109
16
720
34
747
17
31 863
17
745
17
745
18
29 850
18
760
2
736
19
29 272
19
776
35
736
20
22 173
20
707
30
735
21
24 853
21
772
42
735
22
22 916
22
681
5
734
23
27 463
23
764
26
733
24
27 291
24
754
3
731
25
27 280
25
766
9
729
26
26 164
26
733
8
726
27
26 165
27
721
15
725
28
23 815
28
716
13
721
29
22 274
29
720
27
721
30
22 735
30
735
33
721
31
25 309
31
759
16
720
32
23 501
32
691
29
720
33
26 357
33
721
14
719
34
23 052
34
747
28
716
35
21 722
35
736
10
715
36
20 183
36
750
39
712
37
20 952
37
705
20
707
38
21 425
38
752
37
705
39
22 108
39
712
6
703
40
21 856
40
759
32
691
41
25 522
41
690
41
690
42
32 310
42
735
22
681
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №5 през 2019
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017          
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
6 11 22 24 29 38
Джакпот
7 106 176.70 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 5 - 17.01.2019
1 Теглене
7 12 14 26 30
2 Теглене
3 7 14 16 31
 
Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
10 14 15 26 32 37
Джакпот
756 858.88 лева
Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
Година
0
Месец
11
Дата
4
Ден
4


Джакпот
20 814.74 лева

Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
3 25 37 39 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 5 - 17.01.2019
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
1 7 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
2
11
1
12
1
13
2
Джакпот
2 250.74 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
2
5
1
6
x
7
1
8
1
9
x
10
x
11
x
12
2
Джакпот
1 294.88 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
2
Джакпот
1 748.70 лева
 
20 яну 2019