Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №23 (21.03.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.22 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №23 (21.03.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
22 261
1
754
7
802
2
22 412
2
738
19
777
3
27 447
3
737
21
776
4
26 570
4
767
25
768
5
27 214
5
739
4
767
6
25 973
6
706
23
767
7
30 223
7
802
40
766
8
23 847
8
728
18
765
9
29 424
9
731
31
760
10
23 671
10
717
12
758
11
29 064
11
755
24
757
12
25 612
12
758
11
755
13
26 734
13
722
1
754
14
22 402
14
719
38
753
15
21 401
15
730
36
752
16
22 778
16
722
34
751
17
27 723
17
746
17
746
18
27 238
18
765
5
739
19
26 837
19
777
30
739
20
22 330
20
710
35
739
21
25 057
21
776
2
738
22
20 599
22
684
3
737
23
25 298
23
767
42
737
24
25 378
24
757
26
735
25
26 008
25
768
9
731
26
23 592
26
735
15
730
27
24 693
27
722
8
728
28
23 540
28
720
13
722
29
21 305
29
721
16
722
30
20 626
30
739
27
722
31
23 275
31
760
33
722
32
21 942
32
693
29
721
33
25 797
33
722
28
720
34
19 912
34
751
14
719
35
19 245
35
739
10
717
36
18 165
36
752
39
714
37
20 174
37
708
20
710
38
20 667
38
753
37
708
39
23 389
39
714
6
706
40
20 512
40
766
32
693
41
23 172
41
693
41
693
42
29 353
42
737
22
684
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2019
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
8 23 31 39 45 49
Джакпот
2 501 372.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 21.03.2019
1 Теглене
6 13 16 26 31
2 Теглене
26 27 29 30 35
 
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
5 11 15 37 40 41
Джакпот
538 172.17 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
Година
79
Месец
1
Дата
22
Ден
3


Джакпот
Спечелен

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
33 37 44 47 50
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
1 9 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
2
13
x
Джакпот
1 859.16 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
x
12
x
Джакпот
13 667.05 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
2
Джакпот
256.05 лева
 
24 мар 2019