Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №64 (13.8.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.75%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 

 
Играни числа
в тираж №64 (13.8.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
34 364
1
732
7
775
2
32 593
2
713
19
757
3
38 163
3
706
23
752
4
37 906
4
736
25
745
5
41 604
5
715
21
744
6
37 890
6
683
31
740
7
47 748
7
775
40
740
8
35 125
8
710
12
737
9
40 507
9
707
4
736
10
36 242
10
697
24
736
11
40 869
11
727
18
735
12
36 670
12
737
1
732
13
41 518
13
695
36
732
14
31 853
14
700
17
730
15
29 979
15
697
11
727
16
34 832
16
699
38
727
17
40 443
17
730
34
726
18
38 778
18
735
26
718
19
39 262
19
757
42
717
20
31 612
20
689
5
715
21
33 545
21
744
2
713
22
30 269
22
656
35
713
23
37 535
23
752
30
712
24
37 122
24
736
8
710
25
38 136
25
745
9
707
26
36 844
26
718
3
706
27
38 955
27
702
27
702
28
35 082
28
699
14
700
29
29 558
29
695
33
700
30
30 192
30
712
16
699
31
35 927
31
740
28
699
32
32 277
32
664
10
697
33
37 286
33
700
15
697
34
33 080
34
726
13
695
35
27 481
35
713
29
695
36
29 713
36
732
20
689
37
30 604
37
687
39
689
38
29 781
38
727
37
687
39
31 987
39
689
6
683
40
32 300
40
740
32
664
41
35 280
41
664
41
664
42
43 370
42
717
22
656
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №64 през 2017
 
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 64 - 13.08.2017
Печеливши числа
4 22 25 26 39 41
Джакпот
3 036 838.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 64 - 13.08.2017
1 Теглене
7 22 28 30 32
2 Теглене
9 11 16 18 28
 
Тираж 64 - 13.08.2017
Печеливши числа
5 13 23 24 34 41
Джакпот
924 714.36 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Печеливши числа
Година
21
Месец
3
Дата
4
Ден
5


Джакпот
6 115.42 лева

Тираж 64 - 13.08.2017
Печеливши числа
3 21 31 43 48
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
 
Печеливши позиции
2 3 9
Печеливши числа
6 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
1
5
x
6
2
7
x
8
2
9
2
10
2
11
x
12
x
13
1
Джакпот
11 620.98 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
x
11
1
12
2
Джакпот
591.25 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
Джакпот
2 909.55 лева
 
17 авг 2017