Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №15 (23.02.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.95%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №15 (23.02.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
33 817
1
727
7
771
2
32 908
2
703
23
749
3
40 753
3
702
19
747
4
38 868
4
730
25
739
5
43 194
5
705
21
738
6
39 115
6
673
31
735
7
48 237
7
771
12
732
8
35 290
8
702
4
730
9
40 972
9
698
40
729
10
37 264
10
691
24
728
11
42 633
11
720
1
727
12
37 836
12
732
36
727
13
41 625
13
688
18
726
14
34 654
14
696
17
723
15
31 824
15
691
11
720
16
35 236
16
690
38
720
17
42 474
17
723
34
716
18
40 179
18
726
42
711
19
41 594
19
747
26
709
20
33 218
20
683
5
705
21
35 841
21
738
30
705
22
34 828
22
650
35
705
23
38 695
23
749
2
703
24
39 119
24
728
3
702
25
39 825
25
739
8
702
26
36 959
26
709
9
698
27
41 447
27
696
14
696
28
38 212
28
693
27
696
29
34 230
29
689
28
693
30
32 676
30
705
10
691
31
37 535
31
735
15
691
32
33 914
32
656
16
690
33
40 294
33
689
29
689
34
32 818
34
716
33
689
35
29 120
35
705
13
688
36
30 093
36
727
20
683
37
27 720
37
683
37
683
38
30 612
38
720
39
682
39
33 875
39
682
6
673
40
37 037
40
729
41
657
41
36 120
41
657
32
656
42
46 445
42
711
22
650
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №15 през 2017 г.
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
5 20 28 30 33 49
Джакпот
6 114 670.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 23.02.2017
1 Теглене
15 17 18 24 31
2 Теглене
4 6 8 25 32
 
Тираж 15 - 24.02.2017
Печеливши числа
Година
90
Месец
6
Дата
24
Ден
3


Джакпот
10 552.81 лева

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
4 10 12 33 41
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
2 24 31 32 34 35
Джакпот
1 203 637.80 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
 
Печеливши позиции
1 3 7
Печеливши числа
7 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 15 - 23.02.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
x
11
2
12
x
Джакпот
6 837.44 лева
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
26 фев 2017