Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №43 (28.05.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.56 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №43 (28.05.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
25 169
1
779
7
823
2
24 997
2
753
19
795
3
30 414
3
750
25
792
4
27 069
4
786
21
791
5
32 002
5
757
4
786
6
28 424
6
721
23
780
7
34 024
7
823
40
780
8
27 337
8
736
1
779
9
30 712
9
747
18
779
10
26 792
10
734
31
778
11
28 819
11
764
24
777
12
28 354
12
774
12
774
13
30 979
13
737
34
770
14
22 595
14
736
38
769
15
23 652
15
748
36
765
16
25 161
16
743
11
764
17
31 432
17
763
17
763
18
30 138
18
779
35
763
19
29 983
19
795
30
762
20
24 823
20
726
5
757
21
25 323
21
791
2
753
22
23 955
22
704
26
753
23
28 570
23
780
33
751
24
27 453
24
777
42
751
25
29 040
25
792
3
750
26
27 738
26
753
15
748
27
29 356
27
747
9
747
28
26 035
28
738
27
747
29
23 424
29
743
16
743
30
23 645
30
762
29
743
31
26 425
31
778
28
738
32
24 705
32
715
13
737
33
27 242
33
751
8
736
34
22 851
34
770
14
736
35
21 521
35
763
10
734
36
20 795
36
765
39
733
37
20 518
37
725
20
726
38
22 751
38
769
37
725
39
23 769
39
733
6
721
40
23 420
40
780
32
715
41
24 840
41
706
41
706
42
34 266
42
751
22
704
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №43 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
11 12 21 37 47 48
Джакпот
3 349 621.68 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 43 - 28.05.2020
1 Теглене
7 12 15 20 21
2 Теглене
8 23 24 31 35
 
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
1 5 23 30 35 38
Джакпот
500 948.89 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
Година
47
Месец
5
Дата
14
Ден
2


Джакпот
14 371.85 лева

Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
1 10 23 29 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
31 май 2020