Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №5 (21.01.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.37 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №5 (21.01.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
23895
1
790
7
831
2
23636
2
762
19
804
3
29140
3
756
21
803
4
28120
4
794
25
801
5
29075
5
768
4
794
6
27117
6
727
23
790
7
32676
7
831
40
790
8
24984
8
748
18
789
9
29659
9
756
1
788
10
25939
10
744
12
788
11
29201
11
771
31
788
12
26767
12
788
24
785
13
29211
13
739
38
781
14
22044
14
745
11
779
15
21255
15
759
34
779
16
24860
16
753
36
773
17
28153
17
773
17
772
18
28272
18
785
30
771
19
27466
19
804
35
769
20
23743
20
739
5
768
21
26568
21
803
42
768
22
22210
22
713
2
762
23
25562
23
788
3
760
24
27085
24
790
9
759
25
27156
25
801
26
758
26
26965
26
768
33
757
27
26604
27
757
15
756
28
23598
28
744
27
756
29
21044
29
753
8
753
30
22122
30
769
29
753
31
24760
31
789
16
748
32
23576
32
725
13
745
33
25351
33
760
14
745
34
22701
34
779
28
744
35
20786
35
772
10
744
36
19467
36
781
39
739
37
19547
37
736
20
739
38
21063
38
779
37
736
39
21859
39
745
6
727
40
22032
40
788
32
725
41
23722
41
722
41
722
42
32883
42
758
22
713
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 5  през 2021
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019 2020    
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
2 7 10 30 32 45
Джакпот
7 721 010.75 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 24.01.2021
1 Теглене
9 16 24 25 28
2 Теглене
9 10 16 30 34
 
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
9 10 13 16 17 21
Джакпот
243 177.72 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
Година
25
Месец
9
Дата
27
Ден
1


Джакпот
48 800.31 лева

Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
14 15 33 34 49
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
5 5 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
x
9
1
10
1
11
1
12
x
13
1
Джакпот
6 748.32 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
854.65 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
x
5
x
6
1
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 яну 2021