Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №40 (20.05.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

5 245 786

4.07 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №40 (20.05.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
28 124
1
741
7
789
2
27 314
2
723
19
765
3
33 606
3
722
23
762
4
33 051
4
751
21
760
5
35 911
5
731
25
753
6
34 830
6
690
4
751
7
37 856
7
789
12
750
8
32 229
8
722
18
749
9
36 047
9
720
31
749
10
29 577
10
705
40
748
11
36 063
11
742
24
745
12
32 817
12
750
36
743
13
34 063
13
709
38
743
14
25 755
14
708
11
742
15
26 211
15
709
1
741
16
30 633
16
711
17
739
17
34 305
17
739
34
739
18
34 817
18
749
35
732
19
33 187
19
765
5
731
20
28 646
20
700
26
727
21
30 901
21
760
30
725
22
27 836
22
669
42
724
23
30 430
23
762
2
723
24
31 744
24
745
3
722
25
32 141
25
753
8
722
26
31 409
26
727
9
720
27
32 271
27
710
16
711
28
29 782
28
705
27
710
29
26 066
29
710
29
710
30
26 945
30
725
33
710
31
29 275
31
749
13
709
32
28 381
32
682
15
709
33
31 106
33
710
14
708
34
28 022
34
739
10
705
35
24 273
35
732
28
705
36
23 863
36
743
20
700
37
22 931
37
693
39
695
38
25 471
38
743
37
693
39
26 847
39
695
6
690
40
27 988
40
748
32
682
41
30 030
41
678
41
678
42
37 856
42
724
22
669
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017          
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
18 28 29 31 41 45
Джакпот
4 063 586.90 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 24.05.2018
1 Теглене
3 7 14 24 29
2 Теглене
5 6 23 26 32
 
Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
2 3 19 22 31 42
Джакпот
731 860.70 лева
Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
Година
62
Месец
2
Дата
27
Ден
5


Джакпот
8 086.04 лева

Тираж 41 - 24.05.2018
Печеливши числа
9 15 17 18 27
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 24.05.2018
 
Печеливши позиции
1 8 9
Печеливши числа
2 0 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
1 682.36 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
2
12
1
Джакпот
93.20 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
Джакпот
584.15 лева
 
27 май 2018