Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №84 (18.10.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.41 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №84 (18.10.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
23 746
1
787
7
827
2
23 390
2
759
21
801
3
31 035
3
751
19
800
4
27 407
4
791
25
799
5
28 772
5
765
4
791
6
27 867
6
723
1
787
7
33 057
7
827
24
786
8
25 896
8
745
23
784
9
29 584
9
751
40
784
10
26 395
10
741
18
783
11
28 866
11
767
31
783
12
27 258
12
780
12
780
13
29 994
13
738
34
775
14
22 462
14
741
38
775
15
21 657
15
756
36
773
16
25 224
16
750
17
770
17
28 541
17
770
35
770
18
28 798
18
783
11
767
19
28 433
19
800
30
766
20
23 444
20
734
5
765
21
25 483
21
801
26
763
22
22 227
22
709
2
759
23
25 964
23
784
42
757
24
27 262
24
786
15
756
25
28 077
25
799
33
755
26
26 457
26
763
27
753
27
26 238
27
753
3
751
28
25 655
28
741
9
751
29
21 401
29
751
29
751
30
22 531
30
766
16
750
31
25 419
31
783
8
745
32
23 075
32
722
10
741
33
26 063
33
755
14
741
34
23 279
34
775
28
741
35
19 892
35
770
39
739
36
19 240
36
773
13
738
37
20 247
37
731
20
734
38
21 818
38
775
37
731
39
22 434
39
739
6
723
40
21 753
40
784
32
722
41
24 546
41
714
41
714
42
32 771
42
757
22
709
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №84 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
10 18 21 35 42 47
Джакпот
4 099 947.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 86 - 25.10.2020
1 Теглене
23 25 26 29 35
2 Теглене
16 17 24 25 34
 
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
1 7 23 26 28 32
Джакпот
372 709.43 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
Година
90
Месец
12
Дата
14
Ден
6


Джакпот
9 439.99 лева

Тираж 86 - 25.10.2020
Печеливши числа
6 20 39 40 44
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 86 - 25.10.2020
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 85 - 22.10.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
2
4
x
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
16 430.56 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
13 257.00 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
x
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
1 399.70 лева
 
БНТ
29 окт 2020