Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №24 (26.3.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
5.85%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №24 (26.3.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
39 613
1
727
7
772
2
40 309
2
706
19
749
3
47 973
3
704
23
749
4
46 285
4
733
25
740
5
52 359
5
705
21
738
6
46 057
6
677
31
737
7
55 658
7
772
4
733
8
43 941
8
705
12
733
9
52 747
9
699
40
731
10
43 671
10
691
24
729
11
48 136
11
724
1
727
12
45 104
12
733
18
727
13
50 817
13
688
36
727
14
38 589
14
697
11
724
15
36 796
15
693
17
724
16
42 444
16
691
38
721
17
50 484
17
724
34
719
18
48 115
18
727
26
714
19
50 107
19
749
42
712
20
40 059
20
683
2
706
21
42 703
21
738
35
706
22
39 660
22
650
5
705
23
45 988
23
749
8
705
24
46 952
24
729
30
705
25
47 209
25
740
3
704
26
44 161
26
714
9
699
27
46 344
27
697
14
697
28
44 277
28
694
27
697
29
38 512
29
689
28
694
30
39 037
30
705
15
693
31
44 037
31
737
10
691
32
38 475
32
658
16
691
33
45 305
33
690
33
690
34
40 087
34
719
29
689
35
33 669
35
706
13
688
36
34 205
36
727
39
684
37
35 187
37
683
20
683
38
37 196
38
721
37
683
39
38 523
39
684
6
677
40
39 932
40
731
32
658
41
44 098
41
657
41
657
42
55 379
42
712
22
650
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №24 през 2017
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
17 22 25 26 46 49
Джакпот
6 973 819.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2017
1 Теглене
3 19 25 31 34
2 Теглене
7 18 22 29 30
 
Тираж 24 - 27.03.2017
Печеливши числа
Година
68
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 347.82 лева

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
11 12 21 30 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
2 3 28 32 35 42
Джакпот
1 434 137.90 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
0 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
990.60 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
Джакпот
265.05 лева
 
30 мар 2017