Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №6 (22.01.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
5.06%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №6 (22.01.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
33 636
1
727
7
771
2
34 674
2
700
19
746
3
42 801
3
701
23
746
4
43 454
4
729
25
738
5
43 727
5
705
21
737
6
40 116
6
673
31
732
7
46 700
7
771
12
730
8
36 183
8
700
4
729
9
47 149
9
695
40
729
10
36 278
10
688
1
727
11
42 036
11
720
36
727
12
39 208
12
730
18
725
13
43 487
13
687
24
724
14
34 320
14
696
17
721
15
33 252
15
690
11
720
16
36 880
16
686
38
719
17
42 412
17
721
34
713
18
40 610
18
725
42
709
19
42 777
19
746
26
708
20
32 505
20
682
5
705
21
38 888
21
737
30
705
22
34 057
22
650
35
703
23
39 204
23
746
3
701
24
38 485
24
724
2
700
25
41 759
25
738
8
700
26
38 687
26
708
14
696
27
40 474
27
696
27
696
28
38 343
28
693
9
695
29
34 027
29
689
28
693
30
31 807
30
705
15
690
31
37 613
31
732
29
689
32
33 595
32
655
33
689
33
39 049
33
689
10
688
34
35 545
34
713
13
687
35
31 428
35
703
16
686
36
30 448
36
727
20
682
37
29 889
37
681
37
681
38
32 528
38
719
39
679
39
36 921
39
679
6
673
40
35 361
40
729
41
656
41
35 131
41
656
32
655
42
47 184
42
709
22
650
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2017 г.

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
2 13 16 17 18 43
Джакпот
5 288 856.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 22.01.2017
1 Теглене
22 25 28 32 33
2 Теглене
7 11 19 22 28
 
Тираж 6 - 23.01.2017
Печеливши числа
Година
59
Месец
8
Дата
12
Ден
3


Джакпот
17 576.64 лева

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
5 13 19 22 43
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
6 16 20 21 36 37
Джакпот
985 182.98 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
7 4 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
4 455.58 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
2 954.53 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
x
Джакпот
605.30 лева
 
26 яну 2017