Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №81 (12.10.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.88%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
Играни числа
в тираж №81 (12.10.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
26 900
1
733
7
777
2
26 598
2
716
19
759
3
32 612
3
710
23
757
4
31 803
4
740
21
746
5
35 032
5
719
25
745
6
33 437
6
683
31
742
7
36 732
7
777
40
741
8
29 386
8
713
4
740
9
33 842
9
712
12
740
10
30 439
10
699
24
739
11
31 690
11
730
18
738
12
31 399
12
740
36
736
13
32 548
13
698
1
733
14
25 216
14
701
38
732
15
24 853
15
700
17
731
16
28 255
16
700
11
730
17
34 045
17
731
34
730
18
33 357
18
738
5
719
19
30 598
19
759
26
718
20
27 494
20
691
42
717
21
28 383
21
746
2
716
22
26 383
22
659
35
714
23
29 052
23
757
8
713
24
31 360
24
739
30
713
25
32 221
25
745
9
712
26
30 392
26
718
3
710
27
30 178
27
704
27
704
28
28 232
28
700
33
703
29
23 987
29
699
14
701
30
25 225
30
713
15
700
31
28 130
31
742
16
700
32
26 196
32
669
28
700
33
29 840
33
703
10
699
34
24 932
34
730
29
699
35
23 081
35
714
13
698
36
22 240
36
736
20
691
37
23 458
37
688
39
690
38
23 070
38
732
37
688
39
26 203
39
690
6
683
40
27 477
40
741
32
669
41
27 522
41
668
41
668
42
38 438
42
717
22
659
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №81 през 2017
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
16 38 39 40 42 43
Джакпот
4 299 521.89 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 15.10.2017
1 Теглене
3 7 10 14 25
2 Теглене
2 11 25 32 35
 
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
2 11 24 26 35 37
Джакпот
568 384.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
Година
18
Месец
2
Дата
1
Ден
5


Джакпот
4 587.12 лева

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
15 24 28 31 37
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
 
Печеливши позиции
1 3 4
Печеливши числа
7 0 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
1
5
x
6
x
7
1
8
2
9
x
10
x
11
2
12
2
13
2
Джакпот
7 292.11 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
1
12
1
Джакпот
6 836.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
19 окт 2017