Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №76 (23.09.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

5 245 786

3.55 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №76 (23.09.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
24 115
1
746
7
794
2
25 002
2
732
19
773
3
31 378
3
726
21
768
4
29 247
4
759
23
764
5
31 648
5
733
25
762
6
28 127
6
694
4
759
7
34 278
7
794
12
754
8
27 401
8
724
31
754
9
32 804
9
727
40
754
10
27 631
10
707
18
753
11
29 660
11
747
24
750
12
28 491
12
754
11
747
13
30 748
13
720
38
747
14
24 179
14
712
1
746
15
22 064
15
715
36
746
16
25 492
16
715
17
745
17
31 667
17
745
34
743
18
29 629
18
753
35
734
19
30 283
19
773
5
733
20
23 592
20
703
2
732
21
25 407
21
768
26
730
22
24 107
22
674
30
730
23
27 559
23
764
42
730
24
28 027
24
750
9
727
25
27 982
25
762
3
726
26
26 547
26
730
8
724
27
28 771
27
714
13
720
28
25 887
28
711
29
716
29
22 842
29
716
15
715
30
23 949
30
730
16
715
31
25 545
31
754
33
715
32
24 052
32
688
27
714
33
27 149
33
715
14
712
34
23 179
34
743
28
711
35
21 467
35
734
10
707
36
20 604
36
746
20
703
37
20 743
37
698
39
703
38
22 865
38
747
37
698
39
22 906
39
703
6
694
40
23 163
40
754
32
688
41
24 513
41
684
41
684
42
34 168
42
730
22
674
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №76 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017          
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 23.09.2018
Печеливши числа
5 8 21 39 41 42
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 23.09.2018
1 Теглене
14 16 22 33 35
2 Теглене
12 15 18 21 23
 
Тираж 76 - 23.09.2018
Печеливши числа
2 4 20 24 29 41
Джакпот
578 907.15 лева
Тираж 76 - 23.09.2018
Печеливши числа
Година
67
Месец
9
Дата
7
Ден
2


Джакпот
6 699.57 лева

Тираж 76 - 23.09.2018
Печеливши числа
22 24 25 42 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 23.09.2018
 
Печеливши позиции
5 6 9
Печеливши числа
7 2 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 23.09.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
1
12
2
13
x
Джакпот
2 112.25 лева
Тираж 76 - 23.09.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
2
5
1
6
x
7
x
8
1
9
2
10
2
11
x
12
x
Джакпот
439.10 лева
Тираж 76 - 23.09.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
27 сеп 2018