Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №26 (29.03.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.14 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №26 (29.03.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
27 200
1
778
7
820
2
27 881
2
750
19
792
3
36 545
3
749
21
789
4
31 425
4
785
25
789
5
35 111
5
756
4
785
6
32 663
6
719
23
779
7
41 064
7
820
1
778
8
30 513
8
736
18
778
9
35 810
9
744
40
778
10
30 857
10
733
31
775
11
35 169
11
763
24
774
12
32 323
12
773
12
773
13
34 813
13
731
34
768
14
26 886
14
734
38
767
15
25 777
15
747
11
763
16
30 636
16
741
17
762
17
36 367
17
762
36
762
18
33 485
18
778
35
760
19
34 149
19
792
30
757
20
28 559
20
725
5
756
21
30 408
21
789
42
751
22
28 126
22
702
2
750
23
33 323
23
779
3
749
24
32 149
24
774
33
748
25
34 234
25
789
15
747
26
32 728
26
747
26
747
27
34 275
27
743
9
744
28
27 959
28
734
27
743
29
26 849
29
739
16
741
30
27 425
30
757
29
739
31
29 938
31
775
8
736
32
28 588
32
709
14
734
33
33 004
33
748
28
734
34
27 893
34
768
10
733
35
26 216
35
760
13
731
36
25 990
36
762
39
731
37
24 907
37
722
20
725
38
25 236
38
767
37
722
39
28 046
39
731
6
719
40
29 287
40
778
32
709
41
31 399
41
702
22
702
42
37 933
42
751
41
702
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №26 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
23 24 27 38 39 44
Джакпот
4 777 916.75 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 26 - 29.03.2020
1 Теглене
16 21 31 32 34
2 Теглене
2 3 8 26 34
 
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
7 12 17 36 38 40
Джакпот
1 432 530.38 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
Година
24
Месец
2
Дата
29
Ден
3


Джакпот
24 732.94 лева

Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
8 10 22 23 25
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
65 416.40 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
x
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
4 366.79 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
11
1
12
x
Джакпот
10 470.12 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
Джакпот
1 380.65 лева
 
2 апр 2020