Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №40 (21.5.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.53%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №40 (21.5.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
31 592
1
730
7
775
2
32 025
2
710
19
751
3
40 693
3
704
23
749
4
36 276
4
735
25
743
5
40 940
5
709
21
740
6
37 524
6
680
31
738
7
43 971
7
775
4
735
8
34 037
8
707
12
735
9
40 001
9
704
40
734
10
34 384
10
693
24
731
11
39 071
11
726
1
730
12
37 471
12
735
18
729
13
37 934
13
693
36
728
14
28 529
14
698
17
727
15
28 276
15
695
11
726
16
33 900
16
695
34
723
17
39 591
17
727
38
723
18
36 798
18
729
26
714
19
37 855
19
751
42
714
20
30 257
20
686
2
710
21
32 639
21
740
5
709
22
31 827
22
652
35
709
23
36 301
23
749
8
707
24
35 786
24
731
30
706
25
36 811
25
743
3
704
26
35 159
26
714
9
704
27
35 502
27
700
27
700
28
33 314
28
696
14
698
29
30 064
29
690
28
696
30
29 906
30
706
15
695
31
34 035
31
738
16
695
32
30 653
32
660
10
693
33
35 192
33
693
13
693
34
28 612
34
723
33
693
35
25 283
35
709
29
690
36
27 037
36
728
20
686
37
26 155
37
685
37
685
38
26 673
38
723
39
685
39
29 627
39
685
6
680
40
30 442
40
734
32
660
41
32 930
41
659
41
659
42
41 733
42
714
22
652
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
6 12 15 30 45 47
Джакпот
2 457 536.38 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 40 - 21.05.2017
1 Теглене
5 9 17 27 29
2 Теглене
3 9 19 27 31
 
Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
1 7 8 20 25 29
Джакпот
438 856.95 лева
Тираж 40 - 22.05.2017
Печеливши числа
Година
81
Месец
7
Дата
3
Ден
4


Джакпот
10 821.66 лева

Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
1 12 19 32 50
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
 
Печеливши позиции
1 3 9
Печеливши числа
4 4 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
2
5
x
6
2
7
1
8
1
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
409.94 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
2 594.26 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
25 май 2017