Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №5 (17.01.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.77 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №5 (17.01.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
84 526
1
1 171
4
1 199
2
83 564
2
1 130
44
1 191
3
104 719
3
1 078
21
1 185
4
94 131
4
1 199
6
1 182
5
104 529
5
1 142
49
1 182
6
97 020
6
1 182
11
1 180
7
114 648
7
1 134
34
1 178
8
87 574
8
1 150
48
1 173
9
106 495
9
1 157
1
1 171
10
88 759
10
1 092
17
1 166
11
99 780
11
1 180
29
1 164
12
93 845
12
1 155
25
1 163
13
99 781
13
1 122
37
1 163
14
74 211
14
1 123
28
1 161
15
71 943
15
1 131
9
1 157
16
83 652
16
1 120
12
1 155
17
104 839
17
1 166
22
1 154
18
99 167
18
1 096
24
1 154
19
95 765
19
1 089
30
1 153
20
76 662
20
1 124
8
1 150
21
83 660
21
1 185
46
1 148
22
74 792
22
1 154
5
1 142
23
88 688
23
1 050
45
1 142
24
91 439
24
1 154
33
1 140
25
93 950
25
1 163
35
1 140
26
86 018
26
1 130
47
1 136
27
88 450
27
1 101
7
1 134
28
79 587
28
1 161
38
1 134
29
69 892
29
1 164
15
1 131
30
75 832
30
1 153
2
1 130
31
84 323
31
1 082
26
1 130
32
79 238
32
1 109
36
1 126
33
89 855
33
1 140
20
1 124
34
72 406
34
1 178
14
1 123
35
62 916
35
1 140
43
1 123
36
57 027
36
1 126
13
1 122
37
70 402
37
1 163
16
1 120
38
69 773
38
1 134
42
1 114
39
70 566
39
1 108
32
1 109
40
66 687
40
1 095
39
1 108
41
70 613
41
1 106
41
1 106
42
63 833
42
1 114
27
1 101
43
65 658
43
1 123
18
1 096
44
62 311
44
1 191
40
1 095
45
62 264
45
1 142
10
1 092
46
64 069
46
1 148
19
1 089
47
66 604
47
1 136
31
1 082
48
58 856
48
1 173
3
1 078
49
65 625
49
1 182
23
1 050
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №5 през 2019 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
6 11 22 24 29 38
Джакпот
7 106 176.70 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 5 - 17.01.2019
1 Теглене
7 12 14 26 30
2 Теглене
3 7 14 16 31
 
Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
10 14 15 26 32 37
Джакпот
756 858.88 лева
Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
Година
0
Месец
11
Дата
4
Ден
4


Джакпот
20 814.74 лева

Тираж 5 - 17.01.2019
Печеливши числа
3 25 37 39 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 5 - 17.01.2019
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
1 7 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
2
11
1
12
1
13
2
Джакпот
2 250.74 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
2
5
1
6
x
7
1
8
1
9
x
10
x
11
x
12
2
Джакпот
1 294.88 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
2
Джакпот
1 748.70 лева
 
20 яну 2019