Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №72 (12.09.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.65 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №72 (12.09.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
80 017
1
1 202
44
1 239
2
77 501
2
1 159
21
1 231
3
101 355
3
1 124
34
1 223
4
88 632
4
1 221
49
1 223
5
98 008
5
1 161
4
1 221
6
91 687
6
1 219
6
1 219
7
110 125
7
1 160
11
1 214
8
82 007
8
1 185
17
1 206
9
102 440
9
1 196
48
1 206
10
85 564
10
1 131
1
1 202
11
95 037
11
1 214
37
1 201
12
91 055
12
1 192
9
1 196
13
93 195
13
1 152
12
1 192
14
70 318
14
1 158
29
1 192
15
68 087
15
1 158
46
1 192
16
79 016
16
1 151
25
1 191
17
95 769
17
1 206
28
1 190
18
92 533
18
1 123
45
1 186
19
90 639
19
1 126
8
1 185
20
73 033
20
1 154
30
1 184
21
82 131
21
1 231
22
1 182
22
70 550
22
1 182
35
1 179
23
85 757
23
1 091
24
1 176
24
85 614
24
1 176
33
1 172
25
88 523
25
1 191
26
1 163
26
81 062
26
1 163
5
1 161
27
87 902
27
1 140
38
1 161
28
77 242
28
1 190
47
1 161
29
65 227
29
1 192
7
1 160
30
71 939
30
1 184
2
1 159
31
80 454
31
1 115
36
1 159
32
73 413
32
1 149
14
1 158
33
85 011
33
1 172
15
1 158
34
69 546
34
1 223
42
1 157
35
61 905
35
1 179
43
1 156
36
54 723
36
1 159
20
1 154
37
66 248
37
1 201
13
1 152
38
65 220
38
1 161
16
1 151
39
66 243
39
1 146
32
1 149
40
62 045
40
1 126
39
1 146
41
66 728
41
1 125
27
1 140
42
61 180
42
1 157
10
1 131
43
61 333
43
1 156
19
1 126
44
61 219
44
1 239
40
1 126
45
60 329
45
1 186
41
1 125
46
60 246
46
1 192
3
1 124
47
63 007
47
1 161
18
1 123
48
56 427
48
1 206
31
1 115
49
64 550
49
1 223
23
1 091
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №72 през 2021 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
5 23 29 33 41 48
Джакпот
4 476 360.94 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 73 - 16.09.2021
1 Теглене
14 24 26 30 32
2 Теглене
7 17 18 23 25
 
Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
2 13 16 20 31 37
Джакпот
1 306 582.92 лева
Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
Година
78
Месец
3
Дата
24
Ден
6


Джакпот
3 214.13 лева

Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
11 22 25 26 36
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 73 - 16.09.2021
 
Печеливши позиции
1 5 8
Печеливши числа
7 7 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
x
5
2
6
2
7
2
8
x
9
2
10
x
11
2
12
x
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
1
10
x
Джакпот
2 704.30 лева
 
БНТ
19 сеп 2021