Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №23 (21.03.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.50 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №23 (21.03.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
60 814
1
1 173
4
1 200
2
61 758
2
1 130
44
1 193
3
78 517
3
1 081
21
1 190
4
71 363
4
1 200
49
1 187
5
77 275
5
1 144
11
1 184
6
71 340
6
1 182
6
1 182
7
85 654
7
1 134
34
1 180
8
66 225
8
1 155
48
1 175
9
77 453
9
1 159
1
1 173
10
64 063
10
1 093
17
1 171
11
75 125
11
1 184
37
1 166
12
70 196
12
1 156
25
1 164
13
73 315
13
1 124
29
1 164
14
54 272
14
1 125
28
1 163
15
53 320
15
1 132
9
1 159
16
60 656
16
1 121
12
1 156
17
75 786
17
1 171
8
1 155
18
73 153
18
1 099
22
1 155
19
71 365
19
1 093
24
1 155
20
55 435
20
1 125
30
1 155
21
62 514
21
1 190
46
1 151
22
54 717
22
1 155
5
1 144
23
65 639
23
1 054
45
1 144
24
66 769
24
1 155
35
1 143
25
69 627
25
1 164
33
1 142
26
63 681
26
1 134
38
1 138
27
65 880
27
1 103
47
1 138
28
58 422
28
1 163
7
1 134
29
50 747
29
1 164
26
1 134
30
55 101
30
1 155
15
1 132
31
61 089
31
1 084
2
1 130
32
57 288
32
1 111
36
1 126
33
64 579
33
1 142
43
1 126
34
51 634
34
1 180
14
1 125
35
46 740
35
1 143
20
1 125
36
43 076
36
1 126
13
1 124
37
49 692
37
1 166
16
1 121
38
51 527
38
1 138
42
1 119
39
51 811
39
1 109
32
1 111
40
46 803
40
1 098
39
1 109
41
50 645
41
1 106
41
1 106
42
46 748
42
1 119
27
1 103
43
47 881
43
1 126
18
1 099
44
46 654
44
1 193
40
1 098
45
44 163
45
1 144
10
1 093
46
45 464
46
1 151
19
1 093
47
47 260
47
1 138
31
1 084
48
43 155
48
1 175
3
1 081
49
48 473
49
1 187
23
1 054
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
8 23 31 39 45 49
Джакпот
2 501 372.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 21.03.2019
1 Теглене
6 13 16 26 31
2 Теглене
26 27 29 30 35
 
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
5 11 15 37 40 41
Джакпот
538 172.17 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
Година
79
Месец
1
Дата
22
Ден
3


Джакпот
Спечелен

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
33 37 44 47 50
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
1 9 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
2
13
x
Джакпот
1 859.16 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
x
12
x
Джакпот
13 667.05 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
2
Джакпот
256.05 лева
 
24 мар 2019