Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №77 (29.09.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.68 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №77 (29.09.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 543
1
1 212
44
1 253
2
65 265
2
1 175
21
1 243
3
83 928
3
1 140
34
1 237
4
72 477
4
1 232
4
1 232
5
79 683
5
1 178
49
1 229
6
76 086
6
1 227
6
1 227
7
91 404
7
1 175
11
1 226
8
69 155
8
1 200
48
1 219
9
84 235
9
1 208
37
1 218
10
70 328
10
1 148
17
1 215
11
77 506
11
1 226
1
1 212
12
72 555
12
1 204
9
1 208
13
76 886
13
1 167
28
1 208
14
55 895
14
1 164
29
1 208
15
56 570
15
1 171
12
1 204
16
63 514
16
1 160
25
1 204
17
77 482
17
1 215
46
1 204
18
75 971
18
1 138
8
1 200
19
72 226
19
1 136
30
1 200
20
59 855
20
1 175
22
1 197
21
65 119
21
1 243
45
1 197
22
59 893
22
1 197
24
1 194
23
69 669
23
1 109
35
1 189
24
70 196
24
1 194
33
1 184
25
71 898
25
1 204
5
1 178
26
65 764
26
1 170
38
1 176
27
70 571
27
1 151
2
1 175
28
63 059
28
1 208
7
1 175
29
53 588
29
1 208
20
1 175
30
58 423
30
1 200
42
1 175
31
64 159
31
1 128
47
1 174
32
60 807
32
1 165
36
1 173
33
68 164
33
1 184
43
1 172
34
55 444
34
1 237
15
1 171
35
48 129
35
1 189
26
1 170
36
44 974
36
1 173
13
1 167
37
53 127
37
1 218
32
1 165
38
52 494
38
1 176
14
1 164
39
53 708
39
1 161
39
1 161
40
49 664
40
1 135
16
1 160
41
51 598
41
1 138
27
1 151
42
49 418
42
1 175
10
1 148
43
49 969
43
1 172
3
1 140
44
49 119
44
1 253
18
1 138
45
47 137
45
1 197
41
1 138
46
46 638
46
1 204
19
1 136
47
48 831
47
1 174
40
1 135
48
46 036
48
1 219
31
1 128
49
50 854
49
1 229
23
1 109
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №77 през 2022 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
10 15 18 23 25 35
Джакпот
3 143 252.16 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 29.09.2022
1 Теглене
2 17 24 27 31
2 Теглене
5 7 25 30 32
 
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
3 6 11 15 17 34
Джакпот
1 117 830.26 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
Година
80
Месец
5
Дата
31
Ден
7


Джакпот
9 005.25 лева

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
11 21 23 27 41
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
 
Печеливши позиции
2 4 9
Печеливши числа
2 2 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
15 906.54 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
Джакпот
25 032.60 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 окт 2022