Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №57 (19.07.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

3.23 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №57 (19.07.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
56 717
1
1 167
4
1 197
2
55 011
2
1 117
44
1 183
3
71 245
3
1 069
6
1 177
4
65 414
4
1 197
21
1 177
5
71 318
5
1 134
49
1 177
6
66 098
6
1 177
11
1 172
7
82 385
7
1 130
48
1 169
8
59 958
8
1 138
1
1 167
9
72 945
9
1 148
34
1 166
10
59 320
10
1 090
17
1 161
11
67 710
11
1 172
37
1 160
12
62 549
12
1 143
25
1 158
13
67 861
13
1 116
28
1 156
14
50 745
14
1 114
29
1 155
15
50 089
15
1 124
22
1 152
16
58 221
16
1 117
24
1 150
17
68 588
17
1 161
30
1 150
18
67 306
18
1 091
9
1 148
19
65 696
19
1 084
46
1 144
20
51 460
20
1 120
12
1 143
21
54 978
21
1 177
8
1 138
22
52 263
22
1 152
45
1 137
23
58 967
23
1 043
35
1 135
24
62 267
24
1 150
5
1 134
25
61 843
25
1 158
33
1 133
26
57 765
26
1 123
7
1 130
27
60 339
27
1 097
47
1 129
28
55 217
28
1 156
15
1 124
29
47 870
29
1 155
26
1 123
30
52 019
30
1 150
38
1 123
31
55 731
31
1 076
20
1 120
32
51 849
32
1 101
36
1 120
33
59 882
33
1 133
2
1 117
34
48 631
34
1 166
16
1 117
35
42 332
35
1 135
13
1 116
36
40 090
36
1 120
43
1 115
37
46 585
37
1 160
14
1 114
38
46 232
38
1 123
42
1 106
39
46 371
39
1 100
32
1 101
40
43 248
40
1 093
39
1 100
41
44 866
41
1 097
27
1 097
42
44 223
42
1 106
41
1 097
43
44 235
43
1 115
40
1 093
44
42 827
44
1 183
18
1 091
45
41 843
45
1 137
10
1 090
46
41 485
46
1 144
19
1 084
47
44 099
47
1 129
31
1 076
48
41 327
48
1 169
3
1 069
49
46 730
49
1 177
23
1 043
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №57 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 57 - 19.07.2018
Печеливши числа
2 11 18 22 23 26
Джакпот
5 188 629.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 57 - 19.07.2018
1 Теглене
4 7 9 22 31
2 Теглене
2 12 22 32 34
 
Тираж 57 - 19.07.2018
Печеливши числа
3 7 12 13 16 32
Джакпот
1 035 676.80 лева
Тираж 57 - 19.07.2018
Печеливши числа
Година
73
Месец
4
Дата
8
Ден
7


Джакпот
Спечелен

Тираж 57 - 19.07.2018
Печеливши числа
5 8 15 21 44
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 57 - 19.07.2018
 
Печеливши позиции
1 3 8
Печеливши числа
0 3 1
Джакпот
20 371.20 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
1
5
2
6
1
7
2
8
x
9
x
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
2 625.65 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
x
12
2
Джакпот
499.01 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
22 юли 2018