Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №6 (24.01.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
6.58 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №6 (24.01.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
114 695
1
1 196
44
1 227
2
112 191
2
1 152
4
1 216
3
143 084
3
1 111
21
1 216
4
124 642
4
1 216
49
1 213
5
141 206
5
1 159
6
1 208
6
130 973
6
1 208
11
1 208
7
157 283
7
1 155
34
1 208
8
122 543
8
1 182
48
1 199
9
142 274
9
1 186
17
1 197
10
123 054
10
1 120
1
1 196
11
133 364
11
1 208
37
1 191
12
125 634
12
1 175
9
1 186
13
139 482
13
1 147
25
1 186
14
105 633
14
1 152
29
1 185
15
95 455
15
1 153
46
1 183
16
112 813
16
1 144
8
1 182
17
143 100
17
1 197
28
1 182
18
131 848
18
1 118
22
1 176
19
133 376
19
1 115
30
1 176
20
111 562
20
1 149
45
1 176
21
116 239
21
1 216
12
1 175
22
106 438
22
1 176
24
1 171
23
124 339
23
1 083
35
1 169
24
129 879
24
1 171
33
1 164
25
128 295
25
1 186
5
1 159
26
117 235
26
1 158
26
1 158
27
125 940
27
1 132
38
1 157
28
114 062
28
1 182
47
1 157
29
94 409
29
1 185
7
1 155
30
104 705
30
1 176
15
1 153
31
114 095
31
1 101
2
1 152
32
109 810
32
1 144
14
1 152
33
127 937
33
1 164
36
1 151
34
100 056
34
1 208
20
1 149
35
84 302
35
1 169
13
1 147
36
83 185
36
1 151
42
1 147
37
100 871
37
1 191
43
1 147
38
100 281
38
1 157
16
1 144
39
96 555
39
1 138
32
1 144
40
94 822
40
1 116
39
1 138
41
94 276
41
1 116
27
1 132
42
85 884
42
1 147
10
1 120
43
92 988
43
1 147
18
1 118
44
86 976
44
1 227
40
1 116
45
86 010
45
1 176
41
1 116
46
88 336
46
1 183
19
1 115
47
87 285
47
1 157
3
1 111
48
88 481
48
1 199
31
1 101
49
92 277
49
1 213
23
1 083
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2021 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
2 7 10 30 32 45
Джакпот
7 721 010.75 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 24.01.2021
1 Теглене
9 16 24 25 28
2 Теглене
9 10 16 30 34
 
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
9 10 13 16 17 21
Джакпот
243 177.72 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
Година
25
Месец
9
Дата
27
Ден
1


Джакпот
48 800.31 лева

Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
14 15 33 34 49
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
5 5 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 24.01.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 24.01.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
1
5
x
6
2
7
1
8
1
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
2 043.30 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
2 768.80 лева
 
БНТ
28 яну 2021