Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №99 (12.12.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.74 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №99 (12.12.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 856
1
1 182
44
1 205
2
63 856
2
1 139
4
1 204
3
82 119
3
1 094
21
1 200
4
74 501
4
1 204
49
1 195
5
79 983
5
1 149
34
1 194
6
76 148
6
1 190
11
1 191
7
90 441
7
1 144
6
1 190
8
67 863
8
1 160
17
1 184
9
83 150
9
1 172
1
1 182
10
69 317
10
1 100
48
1 182
11
77 906
11
1 191
37
1 179
12
74 580
12
1 165
29
1 175
13
77 251
13
1 134
25
1 174
14
58 130
14
1 131
9
1 172
15
56 511
15
1 144
28
1 171
16
66 251
16
1 131
30
1 170
17
80 430
17
1 184
12
1 165
18
78 061
18
1 107
22
1 163
19
75 930
19
1 109
24
1 162
20
59 868
20
1 134
35
1 161
21
65 047
21
1 200
46
1 161
22
58 702
22
1 163
8
1 160
23
69 339
23
1 062
45
1 159
24
71 874
24
1 162
33
1 152
25
73 994
25
1 174
5
1 149
26
67 570
26
1 143
7
1 144
27
70 976
27
1 112
15
1 144
28
63 154
28
1 171
26
1 143
29
54 259
29
1 175
47
1 143
30
61 014
30
1 170
38
1 141
31
65 345
31
1 090
2
1 139
32
60 385
32
1 121
43
1 135
33
69 050
33
1 152
13
1 134
34
58 664
34
1 194
20
1 134
35
50 548
35
1 161
36
1 134
36
45 979
36
1 134
14
1 131
37
54 180
37
1 179
16
1 131
38
56 097
38
1 141
42
1 127
39
55 231
39
1 121
32
1 121
40
51 011
40
1 106
39
1 121
41
53 519
41
1 108
27
1 112
42
50 261
42
1 127
19
1 109
43
52 354
43
1 135
41
1 108
44
49 969
44
1 205
18
1 107
45
48 884
45
1 159
40
1 106
46
49 615
46
1 161
10
1 100
47
51 152
47
1 143
3
1 094
48
47 419
48
1 182
31
1 090
49
52 798
49
1 195
23
1 062
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №99 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 99 - 12.12.2019
Печеливши числа
3 7 26 29 32 35
Джакпот
3 856 868.60 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 99 - 12.12.2019
1 Теглене
5 10 12 21 34
2 Теглене
8 21 26 31 33
 
Тираж 99 - 12.12.2019
Печеливши числа
8 9 25 30 32 35
Джакпот
725 724.35 лева
Тираж 99 - 12.12.2019
Печеливши числа
Година
79
Месец
3
Дата
22
Ден
4


Джакпот
32 451.01 лева

Тираж 99 - 12.12.2019
Печеливши числа
1 5 7 21 48
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 99 - 12.12.2019
 
Печеливши позиции
1 5 9
Печеливши числа
7 1 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 99 - 12.12.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 229.57 лева
Тираж 98 - 08.12.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
Джакпот
5 243.33 лева
Тираж 98 - 08.12.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
15 дек 2019