Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №48 (19.06.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.20 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №48 (19.06.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
81 215
1
1 207
44
1 249
2
79 995
2
1 171
21
1 239
3
100 941
3
1 134
34
1 236
4
88 719
4
1 229
4
1 229
5
97 802
5
1 175
49
1 228
6
95 629
6
1 225
6
1 225
7
113 694
7
1 172
11
1 224
8
83 415
8
1 196
48
1 217
9
99 647
9
1 204
37
1 214
10
87 192
10
1 146
17
1 212
11
94 311
11
1 224
1
1 207
12
90 439
12
1 199
28
1 205
13
94 777
13
1 163
9
1 204
14
71 040
14
1 162
29
1 203
15
69 512
15
1 167
25
1 202
16
78 257
16
1 157
46
1 201
17
95 030
17
1 212
12
1 199
18
92 796
18
1 130
8
1 196
19
92 188
19
1 131
30
1 195
20
74 250
20
1 169
22
1 194
21
79 863
21
1 239
45
1 192
22
72 839
22
1 194
24
1 189
23
86 385
23
1 104
35
1 187
24
86 120
24
1 189
33
1 183
25
88 205
25
1 202
5
1 175
26
81 896
26
1 169
7
1 172
27
88 937
27
1 148
2
1 171
28
76 847
28
1 205
38
1 171
29
65 652
29
1 203
47
1 171
30
72 363
30
1 195
36
1 170
31
79 790
31
1 123
42
1 170
32
74 211
32
1 159
20
1 169
33
84 642
33
1 183
26
1 169
34
69 528
34
1 236
43
1 168
35
61 751
35
1 187
15
1 167
36
53 909
36
1 170
13
1 163
37
68 010
37
1 214
14
1 162
38
65 799
38
1 171
32
1 159
39
67 009
39
1 159
39
1 159
40
63 075
40
1 134
16
1 157
41
65 362
41
1 135
27
1 148
42
60 089
42
1 170
10
1 146
43
60 928
43
1 168
41
1 135
44
61 867
44
1 249
3
1 134
45
58 976
45
1 192
40
1 134
46
62 373
46
1 201
19
1 131
47
61 490
47
1 171
18
1 130
48
55 043
48
1 217
31
1 123
49
63 410
49
1 228
23
1 104
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №48 през 2022 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020 2021            
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
9 23 30 32 36 39
Джакпот
4 352 788.22 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 23.06.2022
1 Теглене
14 17 22 30 32
2 Теглене
3 4 23 28 32
 
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
7 8 12 19 34 35
Джакпот
363 396.85 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
Година
19
Месец
2
Дата
13
Ден
5


Джакпот
28 432.20 лева

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
1 14 20 35 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
6 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
1
9
1
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
20 317.64 лева
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
x
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
Джакпот
879.10 лева
 
БНТ
26 юни 2022