Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №22 (18.03.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

4.05 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №22 (18.03.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
72 588
1
1 164
4
1 193
2
70 049
2
1 113
44
1 179
3
89 440
3
1 061
49
1 176
4
84 211
4
1 193
21
1 173
5
90 501
5
1 130
6
1 172
6
82 174
6
1 172
48
1 166
7
98 431
7
1 130
1
1 164
8
75 546
8
1 135
11
1 164
9
91 635
9
1 147
34
1 163
10
74 366
10
1 088
17
1 157
11
84 760
11
1 164
25
1 157
12
79 496
12
1 139
37
1 157
13
86 919
13
1 112
28
1 151
14
62 284
14
1 110
29
1 151
15
63 203
15
1 116
9
1 147
16
70 399
16
1 107
24
1 147
17
87 179
17
1 157
22
1 146
18
85 322
18
1 087
30
1 142
19
80 559
19
1 080
12
1 139
20
64 563
20
1 113
46
1 138
21
70 180
21
1 173
8
1 135
22
64 327
22
1 146
45
1 132
23
75 545
23
1 038
5
1 130
24
78 877
24
1 147
7
1 130
25
78 226
25
1 157
33
1 129
26
73 212
26
1 121
35
1 129
27
77 250
27
1 094
47
1 126
28
69 279
28
1 151
26
1 121
29
59 533
29
1 151
38
1 117
30
63 642
30
1 142
15
1 116
31
70 476
31
1 072
36
1 116
32
65 910
32
1 094
2
1 113
33
74 704
33
1 129
20
1 113
34
60 689
34
1 163
13
1 112
35
53 777
35
1 129
43
1 112
36
49 323
36
1 116
14
1 110
37
58 338
37
1 157
16
1 107
38
58 481
38
1 117
42
1 104
39
57 454
39
1 093
27
1 094
40
54 801
40
1 090
32
1 094
41
58 432
41
1 093
39
1 093
42
53 284
42
1 104
41
1 093
43
56 020
43
1 112
40
1 090
44
53 937
44
1 179
10
1 088
45
51 701
45
1 132
18
1 087
46
54 047
46
1 138
19
1 080
47
54 793
47
1 126
31
1 072
48
50 272
48
1 166
3
1 061
49
55 637
49
1 176
23
1 038
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №22 през 2018 г.
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 22 - 18.03.2018
Печеливши числа
11 20 21 35 39 44
Джакпот
2 578 323.47 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 22 - 18.03.2018
1 Теглене
10 12 23 24 27
2 Теглене
6 16 19 21 23
 
Тираж 22 - 18.03.2018
Печеливши числа
5 6 7 9 10 15
Джакпот
416 783.01 лева
Тираж 22 - 18.03.2018
Печеливши числа
Година
53
Месец
6
Дата
19
Ден
7


Джакпот
9 488.03 лева

Тираж 22 - 18.03.2018
Печеливши числа
2 18 23 28 31
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 22 - 18.03.2018
 
Печеливши позиции
2 5 7
Печеливши числа
0 4 1
Джакпот
25 748.30 лева
Тираж 22 - 18.03.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
x
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
1 258.50 лева
Тираж 22 - 18.03.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
2
4
2
5
1
6
1
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
x
Джакпот
1 612.93 лева
Тираж 22 - 18.03.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
1
4
x
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
525.85 лева
 
22 мар 2018