Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №8 (26.01.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.06 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №8 (26.01.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
73 544
1
1 183
44
1 208
2
70 315
2
1 141
4
1 206
3
90 765
3
1 096
21
1 202
4
81 767
4
1 206
34
1 196
5
89 239
5
1 149
49
1 196
6
82 334
6
1 191
11
1 192
7
100 651
7
1 144
6
1 191
8
75 586
8
1 164
17
1 185
9
92 949
9
1 173
48
1 184
10
75 190
10
1 102
1
1 183
11
85 234
11
1 192
37
1 179
12
81 050
12
1 166
29
1 177
13
86 251
13
1 136
25
1 175
14
61 972
14
1 133
9
1 173
15
61 532
15
1 145
28
1 172
16
70 728
16
1 134
30
1 171
17
88 558
17
1 185
12
1 166
18
85 347
18
1 109
8
1 164
19
83 098
19
1 109
22
1 163
20
65 110
20
1 136
24
1 163
21
70 173
21
1 202
46
1 163
22
64 981
22
1 163
35
1 162
23
76 072
23
1 064
45
1 161
24
77 299
24
1 163
33
1 152
25
79 773
25
1 175
5
1 149
26
75 476
26
1 145
15
1 145
27
77 377
27
1 113
26
1 145
28
68 473
28
1 172
7
1 144
29
59 695
29
1 177
38
1 144
30
64 840
30
1 171
47
1 144
31
71 415
31
1 091
2
1 141
32
66 546
32
1 124
43
1 139
33
77 372
33
1 152
36
1 138
34
60 605
34
1 196
13
1 136
35
53 538
35
1 162
20
1 136
36
49 561
36
1 138
16
1 134
37
59 535
37
1 179
14
1 133
38
58 843
38
1 144
42
1 129
39
58 917
39
1 124
32
1 124
40
54 720
40
1 107
39
1 124
41
58 314
41
1 108
27
1 113
42
53 884
42
1 129
18
1 109
43
54 962
43
1 139
19
1 109
44
52 994
44
1 208
41
1 108
45
52 443
45
1 161
40
1 107
46
52 973
46
1 163
10
1 102
47
54 188
47
1 144
3
1 096
48
48 825
48
1 184
31
1 091
49
54 930
49
1 196
23
1 064
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №8 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
3 16 26 32 38 43
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 8 - 26.01.2020
1 Теглене
4 7 16 17 26
2 Теглене
6 15 16 21 22
 
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
1 10 20 26 33 42
Джакпот
1 014 317.44 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
Година
17
Месец
10
Дата
22
Ден
5


Джакпот
5 076.58 лева

Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
2 4 44 46 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
x
9
x
10
1
11
2
12
x
13
1
Джакпот
19 332.04 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
x
10
1
11
x
12
1
Джакпот
761.93 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
274.80 лева
 
30 яну 2020