Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №28 (05.04.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.34 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №28 (05.04.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
75 589
1
1 186
44
1 213
2
76 229
2
1 143
4
1 208
3
95 436
3
1 099
21
1 206
4
88 930
4
1 208
49
1 199
5
95 258
5
1 150
34
1 196
6
87 800
6
1 194
6
1 194
7
105 037
7
1 148
11
1 194
8
80 818
8
1 166
48
1 187
9
97 423
9
1 175
1
1 186
10
80 833
10
1 107
17
1 186
11
89 813
11
1 194
37
1 182
12
84 477
12
1 167
29
1 178
13
91 383
13
1 139
25
1 177
14
67 035
14
1 134
9
1 175
15
67 097
15
1 148
28
1 175
16
76 413
16
1 138
30
1 172
17
92 916
17
1 186
12
1 167
18
89 779
18
1 110
46
1 167
19
87 560
19
1 110
8
1 166
20
71 102
20
1 137
22
1 166
21
75 294
21
1 206
24
1 165
22
68 956
22
1 166
45
1 164
23
81 456
23
1 068
35
1 162
24
83 093
24
1 165
33
1 155
25
86 058
25
1 177
5
1 150
26
78 441
26
1 147
7
1 148
27
81 489
27
1 116
15
1 148
28
73 253
28
1 175
38
1 148
29
63 720
29
1 178
26
1 147
30
69 182
30
1 172
47
1 146
31
76 005
31
1 093
2
1 143
32
72 404
32
1 129
43
1 141
33
81 385
33
1 155
36
1 140
34
66 915
34
1 196
13
1 139
35
58 504
35
1 162
16
1 138
36
52 982
36
1 140
20
1 137
37
62 003
37
1 182
14
1 134
38
62 533
38
1 148
42
1 130
39
63 043
39
1 128
32
1 129
40
58 470
40
1 109
39
1 128
41
61 819
41
1 110
27
1 116
42
57 509
42
1 130
18
1 110
43
60 961
43
1 141
19
1 110
44
59 331
44
1 213
41
1 110
45
56 350
45
1 164
40
1 109
46
57 201
46
1 167
10
1 107
47
59 685
47
1 146
3
1 099
48
53 678
48
1 187
31
1 093
49
60 042
49
1 199
23
1 068
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №28 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 28 - 05.04.2020
Печеливши числа
7 20 28 38 48 49
Джакпот
5 031 721.60 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 28 - 05.04.2020
1 Теглене
4 10 14 24 31
2 Теглене
16 21 25 27 35
 
Тираж 28 - 05.04.2020
Печеливши числа
14 26 29 31 35 39
Джакпот
1 475 944.15 лева
Тираж 28 - 05.04.2020
Печеливши числа
Година
2
Месец
8
Дата
19
Ден
6


Джакпот
28 767.14 лева

Тираж 28 - 05.04.2020
Печеливши числа
8 19 23 38 42
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 28 - 05.04.2020
 
Печеливши позиции
1 7 9
Печеливши числа
1 4 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
x
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
4 366.79 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
11
1
12
x
Джакпот
10 470.12 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
Джакпот
1 380.65 лева
 
9 апр 2020