Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №40 (20.05.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

3.73 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №40 (20.05.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 924
1
1 165
4
1 196
2
63 739
2
1 115
44
1 181
3
80 549
3
1 065
49
1 177
4
77 927
4
1 196
21
1 176
5
83 753
5
1 132
6
1 174
6
75 686
6
1 174
48
1 168
7
92 326
7
1 130
11
1 167
8
69 297
8
1 137
34
1 166
9
82 398
9
1 148
1
1 165
10
69 108
10
1 090
17
1 159
11
78 019
11
1 167
37
1 159
12
73 726
12
1 141
25
1 157
13
78 308
13
1 115
28
1 152
14
58 101
14
1 112
29
1 152
15
58 162
15
1 119
24
1 150
16
65 563
16
1 114
22
1 149
17
81 113
17
1 159
9
1 148
18
77 895
18
1 088
30
1 147
19
73 182
19
1 083
12
1 141
20
60 975
20
1 115
46
1 140
21
64 750
21
1 176
8
1 137
22
60 665
22
1 149
45
1 135
23
67 343
23
1 040
5
1 132
24
72 347
24
1 150
35
1 132
25
73 163
25
1 157
33
1 131
26
66 745
26
1 122
7
1 130
27
69 999
27
1 095
47
1 127
28
63 425
28
1 152
26
1 122
29
54 377
29
1 152
38
1 121
30
58 518
30
1 147
15
1 119
31
64 481
31
1 074
36
1 119
32
60 736
32
1 099
2
1 115
33
69 563
33
1 131
13
1 115
34
55 219
34
1 166
20
1 115
35
49 363
35
1 132
16
1 114
36
46 523
36
1 119
14
1 112
37
53 907
37
1 159
43
1 112
38
53 572
38
1 121
42
1 106
39
53 380
39
1 097
32
1 099
40
50 999
40
1 090
39
1 097
41
52 810
41
1 093
27
1 095
42
50 313
42
1 106
41
1 093
43
52 230
43
1 112
10
1 090
44
49 694
44
1 181
40
1 090
45
48 342
45
1 135
18
1 088
46
48 980
46
1 140
19
1 083
47
51 826
47
1 127
31
1 074
48
46 946
48
1 168
3
1 065
49
51 905
49
1 177
23
1 040
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2018 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 40 - 20.05.2018
Печеливши числа
19 23 24 38 39 42
Джакпот
3 980 498.07 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 40 - 20.05.2018
1 Теглене
15 21 28 30 33
2 Теглене
8 10 20 22 30
 
Тираж 40 - 20.05.2018
Печеливши числа
9 12 15 16 21 26
Джакпот
715 616.63 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Печеливши числа
Година
63
Месец
1
Дата
12
Ден
7


Джакпот
6 831.89 лева

Тираж 40 - 20.05.2018
Печеливши числа
8 18 22 25 50
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
 
Печеливши позиции
1 7 9
Печеливши числа
0 1 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
1 682.36 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
2
12
1
Джакпот
93.20 лева
Тираж 40 - 20.05.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
Джакпот
584.15 лева
 
24 май 2018