Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 24 (26.3.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.66 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
Изтеглени числа за всички тиражи
в тираж №24 (26.3.2017)
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
83 370
1
1 155
4
1 178
2
79 907
2
1 102
44
1 169
3
100 812
3
1 048
49
1 165
4
99 586
4
1 178
6
1 160
5
101 627
5
1 118
21
1 156
6
96 642
6
1 160
1
1 155
7
114 053
7
1 115
48
1 152
8
84 579
8
1 122
11
1 151
9
104 579
9
1 128
34
1 148
10
85 571
10
1 078
17
1 144
11
96 384
11
1 151
29
1 144
12
89 602
12
1 125
37
1 143
13
97 205
13
1 100
25
1 141
14
71 250
14
1 101
28
1 141
15
71 650
15
1 103
24
1 136
16
81 758
16
1 097
30
1 136
17
101 403
17
1 144
9
1 128
18
95 311
18
1 074
22
1 127
19
93 960
19
1 072
12
1 125
20
73 978
20
1 102
46
1 123
21
80 079
21
1 156
8
1 122
22
74 383
22
1 127
33
1 119
23
86 495
23
1 026
5
1 118
24
88 243
24
1 136
45
1 117
25
91 161
25
1 141
7
1 115
26
85 703
26
1 107
35
1 112
27
89 698
27
1 087
47
1 112
28
77 732
28
1 141
26
1 107
29
68 074
29
1 144
38
1 105
30
72 623
30
1 136
43
1 104
31
82 625
31
1 057
15
1 103
32
74 877
32
1 083
2
1 102
33
89 352
33
1 119
20
1 102
34
69 505
34
1 148
36
1 102
35
60 184
35
1 112
14
1 101
36
59 379
36
1 102
13
1 100
37
67 344
37
1 143
16
1 097
38
67 722
38
1 105
42
1 095
39
66 963
39
1 077
27
1 087
40
62 681
40
1 077
32
1 083
41
68 031
41
1 078
10
1 078
42
61 562
42
1 095
41
1 078
43
64 643
43
1 104
39
1 077
44
61 274
44
1 169
40
1 077
45
58 264
45
1 117
18
1 074
46
63 284
46
1 123
19
1 072
47
64 951
47
1 112
31
1 057
48
59 324
48
1 152
3
1 048
49
66 389
49
1 165
23
1 026
Информация колко пъти
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №24 през 2017 г
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
17 22 25 26 46 49
Джакпот
6 973 819.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2017
1 Теглене
3 19 25 31 34
2 Теглене
7 18 22 29 30
 
Тираж 24 - 27.03.2017
Печеливши числа
Година
68
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 347.82 лева

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
11 12 21 30 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
2 3 28 32 35 42
Джакпот
1 434 137.90 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
0 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
990.60 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
Джакпот
265.05 лева
 
30 мар 2017