Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №57 (18.07.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.28%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №57 (18.07.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
58 324
1
1 178
4
1 202
2
56 494
2
1 133
44
1 196
3
71 443
3
1 085
21
1 194
4
65 867
4
1 202
49
1 193
5
71 658
5
1 147
11
1 190
6
66 190
6
1 186
34
1 188
7
80 757
7
1 138
6
1 186
8
60 404
8
1 158
1
1 178
9
73 537
9
1 164
17
1 177
10
59 668
10
1 097
48
1 177
11
69 505
11
1 190
37
1 173
12
64 556
12
1 160
25
1 171
13
69 551
13
1 126
29
1 169
14
49 897
14
1 128
28
1 166
15
50 547
15
1 137
9
1 164
16
56 555
16
1 126
30
1 161
17
71 524
17
1 177
12
1 160
18
68 565
18
1 104
8
1 158
19
65 978
19
1 102
22
1 157
20
52 213
20
1 128
24
1 157
21
57 747
21
1 194
46
1 154
22
51 941
22
1 157
45
1 153
23
60 505
23
1 057
35
1 151
24
62 910
24
1 157
5
1 147
25
64 066
25
1 171
33
1 146
26
58 247
26
1 138
38
1 141
27
61 190
27
1 107
47
1 140
28
55 877
28
1 166
7
1 138
29
48 565
29
1 169
26
1 138
30
51 800
30
1 161
15
1 137
31
55 925
31
1 087
2
1 133
32
53 713
32
1 111
36
1 131
33
61 550
33
1 146
43
1 130
34
49 845
34
1 188
14
1 128
35
44 532
35
1 151
20
1 128
36
40 565
36
1 131
13
1 126
37
47 389
37
1 173
16
1 126
38
48 913
38
1 141
42
1 125
39
48 077
39
1 112
39
1 112
40
44 370
40
1 101
32
1 111
41
47 956
41
1 106
27
1 107
42
44 003
42
1 125
41
1 106
43
46 400
43
1 130
18
1 104
44
42 679
44
1 196
19
1 102
45
41 972
45
1 153
40
1 101
46
42 578
46
1 154
10
1 097
47
45 576
47
1 140
31
1 087
48
41 644
48
1 177
3
1 085
49
46 008
49
1 193
23
1 057
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 57 през 2019 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
3 6 12 23 35 39
Джакпот
3 596 071.28 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 21.07.2019
1 Теглене
2 12 15 19 34
2 Теглене
1 3 11 18 26
 
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
20 24 27 30 35 38
Джакпот
397 536.91 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
Година
60
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 366.75 лева

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
10 12 20 45 49
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
25 юли 2019