Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №78 (27.09.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.94 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №78 (27.09.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
71 155
1
1 192
44
1 219
2
68 876
2
1 148
4
1 214
3
87 903
3
1 109
21
1 211
4
79 863
4
1 214
49
1 209
5
85 854
5
1 154
6
1 203
6
81 107
6
1 203
11
1 203
7
96 607
7
1 151
34
1 200
8
74 699
8
1 174
48
1 195
9
90 002
9
1 181
17
1 193
10
74 565
10
1 115
1
1 192
11
82 330
11
1 203
37
1 189
12
77 009
12
1 174
25
1 182
13
84 566
13
1 142
9
1 181
14
59 962
14
1 143
29
1 181
15
60 259
15
1 151
28
1 180
16
68 922
16
1 141
46
1 176
17
85 831
17
1 193
22
1 175
18
81 510
18
1 114
30
1 175
19
78 286
19
1 113
8
1 174
20
64 720
20
1 146
12
1 174
21
68 150
21
1 211
45
1 172
22
61 926
22
1 175
24
1 170
23
73 418
23
1 077
35
1 166
24
75 661
24
1 170
33
1 162
25
78 212
25
1 182
5
1 154
26
71 501
26
1 152
38
1 153
27
75 551
27
1 123
26
1 152
28
67 353
28
1 180
47
1 152
29
56 274
29
1 181
7
1 151
30
62 662
30
1 175
15
1 151
31
67 450
31
1 095
2
1 148
32
64 821
32
1 136
36
1 148
33
73 309
33
1 162
20
1 146
34
58 243
34
1 200
43
1 145
35
51 447
35
1 166
14
1 143
36
47 483
36
1 148
13
1 142
37
57 130
37
1 189
42
1 142
38
56 146
38
1 153
16
1 141
39
56 718
39
1 134
32
1 136
40
52 994
40
1 114
39
1 134
41
55 770
41
1 114
27
1 123
42
52 519
42
1 142
10
1 115
43
53 941
43
1 145
18
1 114
44
52 541
44
1 219
40
1 114
45
50 716
45
1 172
41
1 114
46
52 787
46
1 176
19
1 113
47
53 482
47
1 152
3
1 109
48
48 507
48
1 195
31
1 095
49
55 202
49
1 209
23
1 077
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №78 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 27.09.2020
1 Теглене
2 14 16 18 28
2 Теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
x
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 
БНТ
1 окт 2020