Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 15 (23.02.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.16%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №15 (23.02.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
74 275
1
1 151
4
1 178
2
71 318
2
1 101
44
1 166
3
89 089
3
1 046
49
1 164
4
86 150
4
1 178
6
1 160
5
89 781
5
1 116
21
1 156
6
85 175
6
1 160
1
1 151
7
99 783
7
1 113
48
1 151
8
74 275
8
1 121
11
1 149
9
93 576
9
1 128
34
1 148
10
76 484
10
1 077
29
1 144
11
85 988
11
1 149
17
1 143
12
80 702
12
1 124
37
1 142
13
87 327
13
1 098
25
1 140
14
64 026
14
1 100
28
1 140
15
65 420
15
1 101
30
1 136
16
73 907
16
1 096
24
1 134
17
89 336
17
1 143
9
1 128
18
85 801
18
1 074
22
1 126
19
84 165
19
1 070
12
1 124
20
67 330
20
1 101
46
1 122
21
71 660
21
1 156
8
1 121
22
67 283
22
1 126
33
1 117
23
78 176
23
1 025
5
1 116
24
78 407
24
1 134
45
1 114
25
80 590
25
1 140
7
1 113
26
74 148
26
1 106
35
1 111
27
78 991
27
1 087
47
1 111
28
71 241
28
1 140
26
1 106
29
62 917
29
1 144
38
1 105
30
65 071
30
1 136
43
1 104
31
72 747
31
1 056
36
1 102
32
67 572
32
1 081
2
1 101
33
78 809
33
1 117
15
1 101
34
61 539
34
1 148
20
1 101
35
54 194
35
1 111
14
1 100
36
51 748
36
1 102
13
1 098
37
59 225
37
1 142
16
1 096
38
60 767
38
1 105
42
1 094
39
62 211
39
1 075
27
1 087
40
55 350
40
1 076
32
1 081
41
60 070
41
1 078
41
1 078
42
56 495
42
1 094
10
1 077
43
57 417
43
1 104
40
1 076
44
56 179
44
1 166
39
1 075
45
54 448
45
1 114
18
1 074
46
56 382
46
1 122
19
1 070
47
60 201
47
1 111
31
1 056
48
53 318
48
1 151
3
1 046
49
58 434
49
1 164
23
1 025
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №15 през 2017 г.
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
5 20 28 30 33 49
Джакпот
6 114 670.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 23.02.2017
1 Теглене
15 17 18 24 31
2 Теглене
4 6 8 25 32
 
Тираж 15 - 24.02.2017
Печеливши числа
Година
90
Месец
6
Дата
24
Ден
3


Джакпот
10 552.81 лева

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
4 10 12 33 41
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
2 24 31 32 34 35
Джакпот
1 203 637.80 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
 
Печеливши позиции
1 3 7
Печеливши числа
7 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 15 - 23.02.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
x
11
2
12
x
Джакпот
6 837.44 лева
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
26 фев 2017