Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №100 (17.12.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.67 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №100 (17.12.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 818
1
1 163
4
1 187
2
63 471
2
1 109
49
1 175
3
80 711
3
1 057
44
1 174
4
77 647
4
1 187
21
1 170
5
81 568
5
1 127
6
1 169
6
76 615
6
1 169
1
1 163
7
91 081
7
1 126
11
1 161
8
69 783
8
1 132
34
1 161
9
82 070
9
1 145
48
1 161
10
67 382
10
1 086
25
1 154
11
77 401
11
1 161
37
1 152
12
73 345
12
1 136
17
1 151
13
77 974
13
1 108
28
1 150
14
56 409
14
1 105
29
1 149
15
57 493
15
1 114
24
1 146
16
64 114
16
1 105
9
1 145
17
79 316
17
1 151
22
1 142
18
77 026
18
1 084
30
1 141
19
73 252
19
1 077
46
1 137
20
57 647
20
1 109
12
1 136
21
63 592
21
1 170
8
1 132
22
58 179
22
1 142
45
1 130
23
67 600
23
1 035
5
1 127
24
71 255
24
1 146
33
1 127
25
71 623
25
1 154
7
1 126
26
65 762
26
1 116
35
1 123
27
69 527
27
1 092
47
1 121
28
62 480
28
1 150
26
1 116
29
54 247
29
1 149
15
1 114
30
57 411
30
1 141
36
1 114
31
63 485
31
1 067
38
1 113
32
57 960
32
1 091
43
1 111
33
67 187
33
1 127
2
1 109
34
54 524
34
1 161
20
1 109
35
47 793
35
1 123
13
1 108
36
45 387
36
1 114
14
1 105
37
52 017
37
1 152
16
1 105
38
51 828
38
1 113
42
1 102
39
51 551
39
1 089
27
1 092
40
47 933
40
1 086
32
1 091
41
50 869
41
1 088
39
1 089
42
48 938
42
1 102
41
1 088
43
50 131
43
1 111
10
1 086
44
50 489
44
1 174
40
1 086
45
47 012
45
1 130
18
1 084
46
48 194
46
1 137
19
1 077
47
51 103
47
1 121
31
1 067
48
46 017
48
1 161
3
1 057
49
51 401
49
1 175
23
1 035
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №100 през 2017 г
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
2 9 15 25 36 45
Джакпот
2 808 739.87 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 100 - 17.12.2017
1 Теглене
4 26 29 33 35
2 Теглене
2 3 7 8 26
 
Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
1 11 21 22 26 32
Джакпот
488 400.15 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
Година
76
Месец
11
Дата
15
Ден
3


Джакпот
3 120.77 лева

Тираж 100 - 17.12.2017
Печеливши числа
5 13 15 24 33
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
 
Печеливши позиции
3 4 5
Печеливши числа
0 6 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
x
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
Джакпот
2 130.50 лева
Тираж 100 - 17.12.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
776.10 лева
 
21 дек 2017