Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №54 (05.07.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.83 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №54 (05.07.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
68 950
1
1 190
44
1 215
2
68 530
2
1 145
4
1 212
3
86 875
3
1 104
21
1 209
4
77 709
4
1 212
49
1 203
5
85 507
5
1 151
6
1 199
6
78 962
6
1 199
11
1 198
7
95 089
7
1 150
34
1 198
8
70 940
8
1 168
48
1 192
9
85 978
9
1 180
1
1 190
10
72 395
10
1 111
17
1 189
11
79 884
11
1 198
37
1 187
12
74 830
12
1 171
9
1 180
13
81 852
13
1 140
25
1 180
14
59 215
14
1 139
29
1 179
15
58 539
15
1 151
28
1 178
16
66 967
16
1 140
46
1 174
17
82 800
17
1 189
30
1 173
18
78 441
18
1 113
12
1 171
19
77 067
19
1 112
22
1 171
20
62 497
20
1 142
8
1 168
21
67 647
21
1 209
24
1 167
22
60 612
22
1 171
45
1 166
23
71 188
23
1 072
35
1 165
24
73 255
24
1 167
33
1 158
25
75 446
25
1 180
5
1 151
26
68 748
26
1 151
15
1 151
27
72 440
27
1 119
26
1 151
28
64 123
28
1 178
7
1 150
29
56 611
29
1 179
47
1 150
30
60 318
30
1 173
38
1 149
31
66 647
31
1 094
2
1 145
32
62 941
32
1 131
43
1 143
33
71 222
33
1 158
20
1 142
34
56 725
34
1 198
36
1 142
35
49 633
35
1 165
13
1 140
36
46 520
36
1 142
16
1 140
37
54 988
37
1 187
14
1 139
38
55 416
38
1 149
42
1 138
39
55 493
39
1 131
32
1 131
40
49 352
40
1 111
39
1 131
41
53 091
41
1 113
27
1 119
42
50 979
42
1 138
18
1 113
43
51 856
43
1 143
41
1 113
44
51 609
44
1 215
19
1 112
45
48 739
45
1 166
10
1 111
46
50 229
46
1 174
40
1 111
47
51 909
47
1 150
3
1 104
48
47 330
48
1 192
31
1 094
49
51 828
49
1 203
23
1 072
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №54 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
2 9 11 17 38 46
Джакпот
2 295 147.67 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 54 - 05.07.2020
1 Теглене
6 10 16 30 31
2 Теглене
1 5 7 13 32
 
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
5 8 17 21 24 34
Джакпот
738 807.16 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
Година
4
Месец
11
Дата
10
Ден
2


Джакпот
3 812.77 лева

Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
26 34 44 47 50
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
7 7 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
x
7
x
8
x
9
1
10
x
11
2
12
2
13
x
Джакпот
1 388.23 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
x
7
1
8
x
9
1
10
1
11
x
12
x
Джакпот
1 986.80 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
9 юли 2020