Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 6 (22.01.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.13%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №6 (22.01.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
75 299
1
1 151
4
1 178
2
72 791
2
1 101
44
1 165
3
89 294
3
1 045
49
1 160
4
87 877
4
1 178
6
1 158
5
90 275
5
1 114
21
1 155
6
84 816
6
1 158
1
1 151
7
102 766
7
1 112
48
1 151
8
76 106
8
1 120
11
1 148
9
90 670
9
1 128
34
1 146
10
76 124
10
1 077
17
1 142
11
85 257
11
1 148
29
1 142
12
80 365
12
1 124
25
1 140
13
85 588
13
1 096
37
1 140
14
62 943
14
1 099
28
1 138
15
64 365
15
1 101
24
1 133
16
71 091
16
1 095
30
1 133
17
89 700
17
1 142
9
1 128
18
83 484
18
1 071
22
1 126
19
81 299
19
1 068
12
1 124
20
67 247
20
1 100
46
1 122
21
70 905
21
1 155
8
1 120
22
67 495
22
1 126
5
1 114
23
76 246
23
1 024
33
1 114
24
79 679
24
1 133
45
1 114
25
79 900
25
1 140
7
1 112
26
73 655
26
1 106
47
1 111
27
77 201
27
1 084
35
1 109
28
69 804
28
1 138
26
1 106
29
62 406
29
1 142
38
1 104
30
64 907
30
1 133
43
1 103
31
72 497
31
1 054
2
1 101
32
66 118
32
1 079
15
1 101
33
77 845
33
1 114
36
1 101
34
60 682
34
1 146
20
1 100
35
54 493
35
1 109
14
1 099
36
51 717
36
1 101
13
1 096
37
59 701
37
1 140
16
1 095
38
59 562
38
1 104
42
1 094
39
60 655
39
1 075
27
1 084
40
55 994
40
1 075
32
1 079
41
59 433
41
1 078
41
1 078
42
55 588
42
1 094
10
1 077
43
58 874
43
1 103
39
1 075
44
54 755
44
1 165
40
1 075
45
54 898
45
1 114
18
1 071
46
56 046
46
1 122
19
1 068
47
57 899
47
1 111
31
1 054
48
53 054
48
1 151
3
1 045
49
56 678
49
1 160
23
1 024
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2017 г.

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
2 13 16 17 18 43
Джакпот
5 288 856.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 22.01.2017
1 Теглене
22 25 28 32 33
2 Теглене
7 11 19 22 28
 
Тираж 6 - 23.01.2017
Печеливши числа
Година
59
Месец
8
Дата
12
Ден
3


Джакпот
17 576.64 лева

Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
5 13 19 22 43
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Печеливши числа
6 16 20 21 36 37
Джакпот
985 182.98 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
7 4 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
4 455.58 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
2 954.53 лева
Тираж 6 - 22.01.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
x
8
2
9
x
10
x
Джакпот
605.30 лева
 
26 яну 2017