Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №41 (23.05.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.30 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №41 (23.05.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
58 196
1
1 178
4
1 201
2
57 264
2
1 132
44
1 194
3
73 073
3
1 083
21
1 192
4
68 250
4
1 201
11
1 188
5
73 770
5
1 146
49
1 188
6
66 509
6
1 184
34
1 185
7
80 398
7
1 137
6
1 184
8
61 992
8
1 155
1
1 178
9
74 156
9
1 162
48
1 176
10
60 046
10
1 094
17
1 173
11
69 370
11
1 188
29
1 168
12
65 568
12
1 157
37
1 168
13
69 488
13
1 126
25
1 167
14
50 863
14
1 127
28
1 164
15
49 902
15
1 133
9
1 162
16
56 838
16
1 123
30
1 159
17
70 593
17
1 173
12
1 157
18
67 501
18
1 100
24
1 157
19
67 359
19
1 096
22
1 156
20
52 151
20
1 127
8
1 155
21
57 561
21
1 192
46
1 154
22
52 207
22
1 156
45
1 149
23
62 955
23
1 056
35
1 148
24
62 906
24
1 157
5
1 146
25
64 155
25
1 167
33
1 145
26
60 079
26
1 136
38
1 140
27
62 089
27
1 105
47
1 138
28
55 675
28
1 164
7
1 137
29
48 602
29
1 168
26
1 136
30
52 685
30
1 159
15
1 133
31
57 574
31
1 084
2
1 132
32
54 155
32
1 111
43
1 130
33
61 292
33
1 145
36
1 129
34
49 691
34
1 185
14
1 127
35
42 830
35
1 148
20
1 127
36
40 457
36
1 129
13
1 126
37
46 529
37
1 168
42
1 124
38
47 759
38
1 140
16
1 123
39
48 844
39
1 110
32
1 111
40
43 777
40
1 101
39
1 110
41
48 101
41
1 106
41
1 106
42
44 605
42
1 124
27
1 105
43
46 438
43
1 130
40
1 101
44
43 131
44
1 194
18
1 100
45
42 378
45
1 149
19
1 096
46
42 617
46
1 154
10
1 094
47
46 415
47
1 138
31
1 084
48
40 762
48
1 176
3
1 083
49
46 618
49
1 188
23
1 056
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 41 през 2019 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
2 4 35 39 45 46
Джакпот
4 180 656.42 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 23.05.2019
1 Теглене
6 7 19 25 27
2 Теглене
2 6 17 20 24
 
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
4 16 30 33 34 41
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
Година
28
Месец
2
Дата
22
Ден
7


Джакпот
14 916.42 лева

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
7 34 38 43 45
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
 
Печеливши позиции
2 4 5
Печеливши числа
4 2 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
504.01 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
1
Джакпот
2 491.49 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
x
5
1
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
328.80 лева
 
26 май 2019