Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 47 (16.6.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.07 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №47 (16.6.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
56 410
1
1 158
4
1 180
2
55 187
2
1 103
44
1 174
3
68 171
3
1 051
49
1 167
4
63 391
4
1 180
6
1 163
5
70 912
5
1 122
21
1 163
6
65 714
6
1 163
1
1 158
7
75 087
7
1 117
48
1 154
8
57 499
8
1 127
11
1 153
9
68 761
9
1 131
34
1 150
10
57 287
10
1 084
17
1 147
11
63 609
11
1 153
29
1 146
12
61 827
12
1 130
37
1 145
13
65 406
13
1 103
25
1 144
14
48 985
14
1 101
28
1 144
15
48 782
15
1 108
24
1 137
16
53 018
16
1 100
30
1 137
17
65 999
17
1 147
9
1 131
18
63 344
18
1 078
12
1 130
19
61 960
19
1 074
22
1 129
20
47 941
20
1 104
8
1 127
21
53 014
21
1 163
46
1 126
22
48 802
22
1 129
45
1 123
23
55 127
23
1 028
5
1 122
24
59 800
24
1 137
33
1 121
25
59 246
25
1 144
7
1 117
26
53 399
26
1 111
35
1 115
27
56 803
27
1 088
47
1 115
28
52 068
28
1 144
26
1 111
29
46 607
29
1 146
15
1 108
30
47 350
30
1 137
38
1 106
31
51 749
31
1 060
43
1 106
32
48 395
32
1 085
36
1 105
33
57 190
33
1 121
20
1 104
34
44 688
34
1 150
2
1 103
35
39 096
35
1 115
13
1 103
36
38 237
36
1 105
14
1 101
37
43 704
37
1 145
16
1 100
38
42 584
38
1 106
42
1 097
39
43 597
39
1 080
27
1 088
40
39 531
40
1 079
32
1 085
41
42 526
41
1 081
10
1 084
42
41 381
42
1 097
41
1 081
43
43 638
43
1 106
39
1 080
44
40 313
44
1 174
40
1 079
45
39 127
45
1 123
18
1 078
46
38 962
46
1 126
19
1 074
47
43 098
47
1 115
31
1 060
48
39 267
48
1 154
3
1 051
49
43 287
49
1 167
23
1 028
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №47 през 2017 г
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 22.06.2017
Печеливши числа
18 24 27 31 38 40
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 22.06.2017
1 Теглене
9 18 21 30 34
2 Теглене
5 7 15 25 28
 
Тираж 49 - 22.06.2017
Печеливши числа
2 3 10 30 33 39
Джакпот
616 427.85 лева
Тираж 49 - 23.06.2017
Печеливши числа
Година
14
Месец
11
Дата
19
Ден
7


Джакпот
23 290.60 лева

Тираж 49 - 22.06.2017
Печеливши числа
6 9 16 32 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 22.06.2017
 
Печеливши позиции
2 4 7
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 18.06.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
2
Джакпот
3 059.73 лева
Тираж 48 - 18.06.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
x
9
x
10
1
11
1
12
1
Джакпот
8 027.56 лева
Тираж 48 - 18.06.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
144.80 лева
 
25 юни 2017