Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №74 (16.09.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

5.18 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №74 (1609.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
88 815
1
1 168
4
1 197
2
86 725
2
1 119
44
1 184
3
112 106
3
1 072
6
1 179
4
105 121
4
1 197
21
1 179
5
113 067
5
1 138
49
1 179
6
105 698
6
1 179
11
1 175
7
126 362
7
1 131
34
1 173
8
91 384
8
1 141
48
1 170
9
113 200
9
1 151
1
1 168
10
96 122
10
1 091
17
1 162
11
109 238
11
1 175
37
1 161
12
98 997
12
1 146
25
1 159
13
108 167
13
1 118
28
1 158
14
80 431
14
1 117
29
1 158
15
79 561
15
1 125
24
1 153
16
91 860
16
1 118
22
1 152
17
111 110
17
1 162
9
1 151
18
107 846
18
1 093
30
1 150
19
104 324
19
1 084
12
1 146
20
83 303
20
1 121
46
1 146
21
88 234
21
1 179
8
1 141
22
81 718
22
1 152
45
1 140
23
96 904
23
1 047
5
1 138
24
100 169
24
1 153
33
1 136
25
101 145
25
1 159
35
1 135
26
94 223
26
1 125
7
1 131
27
98 862
27
1 099
47
1 130
28
86 689
28
1 158
15
1 125
29
75 122
29
1 158
26
1 125
30
84 327
30
1 150
38
1 125
31
93 503
31
1 080
20
1 121
32
86 618
32
1 105
36
1 121
33
97 351
33
1 136
43
1 121
34
79 119
34
1 173
2
1 119
35
69 896
35
1 135
13
1 118
36
62 431
36
1 121
16
1 118
37
75 896
37
1 161
14
1 117
38
77 536
38
1 125
42
1 109
39
77 262
39
1 103
32
1 105
40
74 718
40
1 093
39
1 103
41
75 547
41
1 099
27
1 099
42
68 586
42
1 109
41
1 099
43
70 791
43
1 121
18
1 093
44
70 979
44
1 184
40
1 093
45
68 858
45
1 140
10
1 091
46
68 498
46
1 146
19
1 084
47
73 429
47
1 130
31
1 080
48
65 755
48
1 170
3
1 072
49
72 505
49
1 179
23
1 047
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №74 през 2018 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
12 14 21 27 43 49
Джакпот
6 864 904.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 74 - 16.09.2018
1 Теглене
7 10 11 21 30
2 Теглене
1 2 18 22 23
 
Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
6 12 16 18 20 40
Джакпот
541 837.61 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
Година
25
Месец
12
Дата
25
Ден
6


Джакпот
4 334.82 лева

Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
4 24 27 39 49
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
6 2 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
x
Джакпот
1 100.72 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
1
4
2
5
2
6
x
7
1
8
2
9
2
10
2
11
x
12
x
Джакпот
222.05 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
2
7
x
8
2
9
x
10
1
Джакпот
1 182.65 лева
 
20 сеп 2018