Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №30 (18.04.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
2.86 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №30 (18.04.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
77 476
1
1 199
44
1 232
2
76 529
2
1 154
21
1 219
3
96 965
3
1 116
4
1 217
4
89 469
4
1 217
49
1 217
5
95 033
5
1 160
6
1 211
6
89 449
6
1 211
11
1 211
7
108 611
7
1 156
34
1 211
8
80 353
8
1 183
48
1 203
9
97 990
9
1 189
17
1 200
10
81 926
10
1 123
1
1 199
11
91 008
11
1 211
37
1 195
12
85 862
12
1 182
9
1 189
13
91 371
13
1 149
25
1 189
14
67 805
14
1 153
46
1 187
15
66 877
15
1 155
29
1 185
16
76 883
16
1 149
28
1 184
17
93 380
17
1 200
8
1 183
18
89 905
18
1 119
12
1 182
19
86 880
19
1 119
45
1 181
20
71 598
20
1 152
22
1 180
21
78 554
21
1 219
30
1 180
22
68 415
22
1 180
35
1 173
23
81 362
23
1 087
24
1 171
24
82 973
24
1 171
33
1 166
25
86 008
25
1 189
5
1 160
26
78 793
26
1 159
47
1 160
27
83 611
27
1 132
26
1 159
28
72 566
28
1 184
38
1 158
29
62 422
29
1 185
7
1 156
30
70 259
30
1 180
15
1 155
31
77 363
31
1 108
36
1 155
32
72 191
32
1 144
2
1 154
33
81 161
33
1 166
14
1 153
34
65 477
34
1 211
20
1 152
35
57 717
35
1 173
42
1 151
36
52 992
36
1 155
43
1 151
37
62 878
37
1 195
13
1 149
38
62 607
38
1 158
16
1 149
39
63 523
39
1 140
32
1 144
40
58 477
40
1 121
39
1 140
41
61 866
41
1 120
27
1 132
42
59 593
42
1 151
10
1 123
43
57 832
43
1 151
40
1 121
44
58 251
44
1 232
41
1 120
45
56 142
45
1 181
18
1 119
46
58 375
46
1 187
19
1 119
47
59 709
47
1 160
3
1 116
48
54 987
48
1 203
31
1 108
49
61 166
49
1 217
23
1 087
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №30 през 2021 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 12 16 35 36 49
Джакпот
2 870 727.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 30 - 18.04.2021
1 Теглене
4 12 23 31 32
2 Теглене
11 16 25 32 33
 
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 14 19 25 33 36
Джакпот
300 678.37 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
Година
5
Месец
10
Дата
1
Ден
7


Джакпот
8 561.66 лева

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
5 15 26 40 45
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
9 2 4
Джакпот
44 483.63 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
1
5
x
6
2
7
1
8
x
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
7 046.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
2
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 512.50 лева
 
БНТ
22 апр 2021