Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №64 (13.8.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.40 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
 
Играни числа
в тираж №64 (13.8.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
63 795
1
1 160
4
1 183
2
59 000
2
1 105
44
1 174
3
76 454
3
1 052
49
1 169
4
69 611
4
1 183
6
1 166
5
77 122
5
1 123
21
1 166
6
72 725
6
1 166
1
1 160
7
85 760
7
1 119
34
1 155
8
65 399
8
1 129
48
1 155
9
77 814
9
1 137
11
1 153
10
63 667
10
1 085
17
1 148
11
72 042
11
1 153
25
1 147
12
68 031
12
1 131
29
1 147
13
73 431
13
1 104
37
1 146
14
52 487
14
1 102
28
1 145
15
53 094
15
1 108
24
1 142
16
58 541
16
1 102
30
1 138
17
72 889
17
1 148
9
1 137
18
70 770
18
1 080
22
1 134
19
67 879
19
1 076
12
1 131
20
53 940
20
1 104
46
1 131
21
59 068
21
1 166
8
1 129
22
53 996
22
1 134
45
1 126
23
62 108
23
1 028
5
1 123
24
65 560
24
1 142
33
1 122
25
65 723
25
1 147
7
1 119
26
59 902
26
1 112
47
1 118
27
64 219
27
1 089
35
1 116
28
58 789
28
1 145
26
1 112
29
49 818
29
1 147
38
1 111
30
51 700
30
1 138
15
1 108
31
58 013
31
1 064
36
1 107
32
53 911
32
1 087
43
1 107
33
61 506
33
1 122
2
1 105
34
49 695
34
1 155
13
1 104
35
44 227
35
1 116
20
1 104
36
41 168
36
1 107
14
1 102
37
49 018
37
1 146
16
1 102
38
47 407
38
1 111
42
1 099
39
47 762
39
1 083
27
1 089
40
43 949
40
1 082
32
1 087
41
46 923
41
1 085
10
1 085
42
44 731
42
1 099
41
1 085
43
47 070
43
1 107
39
1 083
44
45 115
44
1 174
40
1 082
45
43 241
45
1 126
18
1 080
46
44 115
46
1 131
19
1 076
47
46 892
47
1 118
31
1 064
48
43 004
48
1 155
3
1 052
49
47 693
49
1 169
23
1 028
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №64 през 2017 г
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
6 7 18 26 29 39
Джакпот
3 099 464.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 65 - 17.08.2017
1 Теглене
3 9 13 15 30
2 Теглене
5 6 16 18 21
 
Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
8 15 18 20 31 36
Джакпот
944 822.20 лева
Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
Година
29
Месец
4
Дата
12
Ден
2


Джакпот
8 160.42 лева

Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
15 24 36 45 47
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 65 - 17.08.2017
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
0 2 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
1
5
x
6
2
7
x
8
2
9
2
10
2
11
x
12
x
13
1
Джакпот
11 620.98 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
x
11
1
12
2
Джакпот
591.25 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
Джакпот
2 909.55 лева
 
20 авг 2017