Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж № 92 (18.11.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

3.65 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж № 92 (18.11.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 137
1
1 169
4
1 198
2
62 866
2
1 124
44
1 189
3
80 581
3
1 074
21
1 182
4
74 597
4
1 198
6
1 181
5
81 209
5
1 140
49
1 180
6
74 836
6
1 181
11
1 176
7
87 843
7
1 132
34
1 176
8
68 383
8
1 145
48
1 171
9
81 369
9
1 155
1
1 169
10
67 552
10
1 091
17
1 165
11
79 344
11
1 176
37
1 163
12
73 147
12
1 153
29
1 161
13
77 600
13
1 120
25
1 160
14
56 200
14
1 121
28
1 160
15
55 608
15
1 129
9
1 155
16
63 526
16
1 119
12
1 153
17
78 447
17
1 165
24
1 153
18
77 451
18
1 095
30
1 153
19
72 654
19
1 087
22
1 152
20
57 879
20
1 123
46
1 148
21
64 767
21
1 182
8
1 145
22
58 884
22
1 152
5
1 140
23
67 529
23
1 049
45
1 140
24
70 107
24
1 153
33
1 139
25
70 308
25
1 160
35
1 137
26
66 026
26
1 128
7
1 132
27
68 447
27
1 100
47
1 132
28
62 118
28
1 160
15
1 129
29
54 174
29
1 161
26
1 128
30
57 593
30
1 153
38
1 128
31
64 204
31
1 081
2
1 124
32
60 006
32
1 106
36
1 124
33
66 566
33
1 139
20
1 123
34
54 495
34
1 176
43
1 123
35
48 271
35
1 137
14
1 121
36
44 677
36
1 124
13
1 120
37
51 804
37
1 163
16
1 119
38
52 653
38
1 128
42
1 111
39
54 711
39
1 105
32
1 106
40
50 297
40
1 093
39
1 105
41
52 275
41
1 103
41
1 103
42
48 831
42
1 111
27
1 100
43
50 750
43
1 123
18
1 095
44
47 006
44
1 189
40
1 093
45
48 499
45
1 140
10
1 091
46
48 249
46
1 148
19
1 087
47
50 444
47
1 132
31
1 081
48
45 348
48
1 171
3
1 074
49
49 796
49
1 180
23
1 049
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 92 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
9 15 18 19 21 47
Джакпот
4 196 676.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 92 - 18.11.2018
1 Теглене
10 21 23 24 25
2 Теглене
4 18 25 26 32
 
Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
14 15 18 21 28 40
Джакпот
434 883.20 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
Година
67
Месец
5
Дата
30
Ден
6


Джакпот
2 399.69 лева

Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
29 35 39 46 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
 
Печеливши позиции
3 6 9
Печеливши числа
9 8 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 92 - 18.11.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
1
12
2
13
2
Джакпот
1 366.65 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
2
12
x
Джакпот
5 761.30 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
2
10
x
Джакпот
612.20 лева
 
22 ное 2018