Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №81 (12.10.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.37 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
Играни числа
в тираж №81 (12.10.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
61 664
1
1 162
4
1 186
2
58 959
2
1 105
44
1 174
3
72 633
3
1 054
49
1 172
4
67 715
4
1 186
6
1 168
5
75 226
5
1 125
21
1 168
6
70 874
6
1 168
1
1 162
7
83 222
7
1 122
11
1 158
8
62 488
8
1 130
48
1 158
9
76 799
9
1 140
34
1 157
10
65 010
10
1 085
25
1 151
11
70 426
11
1 158
17
1 150
12
67 145
12
1 133
29
1 148
13
70 290
13
1 106
28
1 147
14
50 909
14
1 104
37
1 146
15
51 681
15
1 111
24
1 144
16
59 610
16
1 103
30
1 141
17
71 580
17
1 150
9
1 140
18
69 244
18
1 083
22
1 140
19
66 998
19
1 077
46
1 135
20
53 349
20
1 107
12
1 133
21
58 887
21
1 168
8
1 130
22
55 249
22
1 140
45
1 128
23
61 545
23
1 031
5
1 125
24
66 034
24
1 144
33
1 123
25
65 455
25
1 151
7
1 122
26
60 764
26
1 113
47
1 120
27
63 631
27
1 092
35
1 118
28
59 361
28
1 147
26
1 113
29
51 746
29
1 148
15
1 111
30
52 696
30
1 141
38
1 111
31
57 769
31
1 065
36
1 110
32
53 902
32
1 089
43
1 108
33
62 388
33
1 123
20
1 107
34
50 835
34
1 157
13
1 106
35
43 404
35
1 118
2
1 105
36
41 897
36
1 110
14
1 104
37
48 808
37
1 146
16
1 103
38
48 152
38
1 111
42
1 101
39
47 630
39
1 086
27
1 092
40
45 189
40
1 083
32
1 089
41
48 066
41
1 086
39
1 086
42
44 703
42
1 101
41
1 086
43
47 295
43
1 108
10
1 085
44
45 870
44
1 174
18
1 083
45
43 498
45
1 128
40
1 083
46
45 021
46
1 135
19
1 077
47
46 716
47
1 120
31
1 065
48
42 310
48
1 158
3
1 054
49
46 949
49
1 172
23
1 031
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №81 през 2017 г
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
16 38 39 40 42 43
Джакпот
4 299 521.89 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 15.10.2017
1 Теглене
3 7 10 14 25
2 Теглене
2 11 25 32 35
 
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
2 11 24 26 35 37
Джакпот
568 384.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
Година
18
Месец
2
Дата
1
Ден
5


Джакпот
4 587.12 лева

Тираж 82 - 15.10.2017
Печеливши числа
15 24 28 31 37
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
 
Печеливши позиции
1 3 4
Печеливши числа
7 0 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
1
4
1
5
x
6
x
7
1
8
2
9
x
10
x
11
2
12
2
13
2
Джакпот
7 292.11 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
1
12
1
Джакпот
6 836.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
19 окт 2017