Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №82 (13.10.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.96%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж 82 (13.10.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
69 028
1
1 181
4
1 203
2
68 617
2
1 137
44
1 202
3
88 081
3
1 089
21
1 197
4
79 278
4
1 203
34
1 194
5
87 558
5
1 147
49
1 194
6
80 541
6
1 189
11
1 191
7
96 310
7
1 142
6
1 189
8
72 322
8
1 159
1
1 181
9
89 153
9
1 170
17
1 181
10
73 336
10
1 100
48
1 180
11
83 007
11
1 191
37
1 176
12
78 548
12
1 164
25
1 171
13
84 138
13
1 131
29
1 171
14
60 752
14
1 131
9
1 170
15
59 879
15
1 142
28
1 169
16
68 373
16
1 128
30
1 166
17
83 566
17
1 181
12
1 164
18
82 266
18
1 107
22
1 161
19
80 910
19
1 105
46
1 160
20
63 019
20
1 130
8
1 159
21
68 306
21
1 197
24
1 159
22
62 056
22
1 161
35
1 158
23
74 516
23
1 060
45
1 158
24
75 815
24
1 159
5
1 147
25
78 168
25
1 171
33
1 147
26
71 809
26
1 141
7
1 142
27
75 053
27
1 111
15
1 142
28
66 699
28
1 169
47
1 142
29
58 724
29
1 171
26
1 141
30
62 157
30
1 166
38
1 141
31
70 213
31
1 088
2
1 137
32
64 627
32
1 116
43
1 134
33
73 778
33
1 147
36
1 133
34
60 780
34
1 194
13
1 131
35
52 735
35
1 158
14
1 131
36
49 667
36
1 133
20
1 130
37
56 711
37
1 176
16
1 128
38
59 155
38
1 141
42
1 125
39
57 564
39
1 118
39
1 118
40
53 620
40
1 102
32
1 116
41
56 560
41
1 107
27
1 111
42
53 849
42
1 125
18
1 107
43
53 547
43
1 134
41
1 107
44
53 651
44
1 202
19
1 105
45
51 387
45
1 158
40
1 102
46
52 230
46
1 160
10
1 100
47
54 590
47
1 142
3
1 089
48
48 990
48
1 180
31
1 088
49
54 749
49
1 194
23
1 060
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №82 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
7 17 18 29 39 46
Джакпот
3 498 229.64 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 13.10.2019
1 Теглене
3 11 14 15 30
2 Теглене
4 6 13 25 29
 
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
1 9 19 21 32 38
Джакпот
428 819.57 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
Година
97
Месец
4
Дата
19
Ден
5


Джакпот
8 764.65 лева

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
8 23 30 45 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 3 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 13.10.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
x
6
2
7
x
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 13.10.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
4 415.48 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
Джакпот
180.60 лева
 
17 окт 2019