Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №78 (01.10.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.21 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №78 (01.10.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
82 920
1
1 226
44
1 267
2
81 111
2
1 183
21
1 257
3
102 683
3
1 153
34
1 255
4
91 914
4
1 244
6
1 245
5
99 755
5
1 187
4
1 244
6
94 784
6
1 245
49
1 242
7
115 017
7
1 191
11
1 239
8
85 538
8
1 211
37
1 234
9
103 865
9
1 223
48
1 233
10
86 899
10
1 163
17
1 231
11
94 046
11
1 239
1
1 226
12
90 198
12
1 216
29
1 224
13
95 138
13
1 177
9
1 223
14
69 051
14
1 178
25
1 221
15
70 455
15
1 185
28
1 218
16
78 316
16
1 166
12
1 216
17
97 231
17
1 231
46
1 215
18
94 730
18
1 149
30
1 212
19
92 180
19
1 156
8
1 211
20
75 940
20
1 190
22
1 208
21
80 743
21
1 257
45
1 208
22
71 862
22
1 208
24
1 204
23
87 841
23
1 118
35
1 202
24
86 618
24
1 204
42
1 197
25
91 243
25
1 221
7
1 191
26
83 388
26
1 184
33
1 191
27
86 651
27
1 164
20
1 190
28
77 570
28
1 218
5
1 187
29
64 994
29
1 224
15
1 185
30
73 264
30
1 212
38
1 185
31
80 529
31
1 143
47
1 185
32
75 481
32
1 182
26
1 184
33
84 291
33
1 191
36
1 184
34
69 675
34
1 255
2
1 183
35
60 349
35
1 202
43
1 183
36
55 215
36
1 184
32
1 182
37
66 662
37
1 234
14
1 178
38
65 349
38
1 185
13
1 177
39
65 654
39
1 174
39
1 174
40
61 549
40
1 143
16
1 166
41
65 577
41
1 146
27
1 164
42
63 699
42
1 197
10
1 163
43
59 463
43
1 183
19
1 156
44
59 747
44
1 267
3
1 153
45
57 840
45
1 208
18
1 149
46
59 262
46
1 215
41
1 146
47
60 050
47
1 185
31
1 143
48
55 674
48
1 233
40
1 143
49
62 775
49
1 242
23
1 118
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №78 през 2023 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
3 9 13 15 34 37
Джакпот
2 273 472.54 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 78 - 01.10.2023
1 Теглене
3 7 8 12 25
2 Теглене
10 14 28 29 35
 
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
19 23 25 31 34 42
Джакпот
488 413.06 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
1
Дата
25
Ден
1


Джакпот
45 916.48 лева

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
9 15 18 37 38
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
8 1 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
x
7
2
8
2
9
1
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
3 290.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
1
12
2
Джакпот
4 780.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
5 окт 2023