Съкратено записване 

 
Съкратено записване
         

В играта „Тото 2 - 6 от 42“ може да се участва със системи за пълно комбиниране и със системи за съкратено записване. Играта със системи позволява участие в тиража с повече комбинации, отколкото предлагат четирите области на фиша. Според вида на системата при обработката на залога софтуерът автоматично записва всички комбинации, които участват в нея, на база попълнените в една или повече области на фиша числа. По този начин отпада необходимостта от попълване на множество фишове. По-същественото, обаче, е, че играта със системи увеличава шансовете за печалба!

За участие със система за съкратено изписване се попълва едноименното поле във фиша, като сумата от отбелязаните числа образува номера на системата (допускат се различни начини за сумиране). Всяка система има точно определен брой числа, които трябва да се попълнят и така образуват необходимия брой комбинации.

Системи за съкратено записване

В таблицата с приложените текстови файлове се съдържа развитието на всяка съкратена система на отделни комбинации за играта „Тото 2 - 6 от 42“.

s1_642.doc s2_642.doc s3_642.doc s4_642.doc s5_642.doc
s6_642.doc s7_642.doc s8_642.doc s9_642.doc s10_642.doc
s11_642.doc s12_642.doc s13_642.doc s14_642.doc s15_642.doc
s16_642.doc s17_642.doc s18_642.doc s19_642.doc s20_642.doc
s21_642.doc s22_642.doc s23_642.doc s24_642.doc s25_642.doc
s26_642.doc s27_642.doc s28_642.doc s29_642.doc s30_642.doc
s31_642.doc s32_642.doc s33_642.doc s34_642.doc s35_642.doc
s36_642.doc s37_642.doc s38_642.doc s39_642.doc s40_642.doc
s41_642.doc s42_642.doc s43_642.doc s44_642.doc s45_642.doc
s46_642.doc s47_642.doc s48_642.doc s49_642.doc s50_642.doc
s51_642.doc s52_642.doc s53_642.doc s54_642.doc s55_642.doc
s56_642.doc s57_642.doc s58_642.doc s59_642.doc s60_642.doc
s61_642.doc s62_642.doc s63_642.doc s64_642.doc s65_642.doc
s66_642.doc s67_642.doc s68_642.doc s69_642.doc s70_642.doc
s71_642.doc s72_642.doc s73_642.doc s74_642.doc s75_642.doc
s76_642.doc s77_642.doc s78_642.doc s79_642.doc s80_642.doc
s81_642.doc s82_642.doc s83_642.doc s84_642.doc s85_642.doc
s86_642.doc s87_642.doc s88_642.doc s89_642.doc s90_642.doc
s91_642.doc s92_642.doc s93_642.doc s94_642.doc s95_642.doc
s96_642.doc s97_642.doc s98_642.doc s99_642.doc s100_642.doc
s101_642.doc s102_642.doc s103_642.doc s104_642.doc s105_642.doc
s106_642.doc s107_642.doc s108_642.doc s109_642.doc s110_642.doc
s111_642.doc s112_642.doc s113_642.doc s114_642.doc s115_642.doc
s116_642.doc s117_642.doc s118_642.doc s119_642.doc s120_642.doc
s121_642.doc s122_642.doc s123_642.doc s124_642.doc s125_642.doc
s126_642.doc s127_642.doc s128_642.doc s129_642.doc s130_642.doc
s131_642.doc s132_642.doc s133_642.doc s134_642.doc s135_642.doc
s136_642.doc s137_642.doc s138_642.doc s139_642.doc s140_642.doc
s141_642.doc s142_642.doc s143_642.doc

 

 

 

Системите в текстовите файлове са разписани с примерни числа – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, за по-лесното им проследяване, но те могат да бъдат и съвсем различни – например, 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, достатъчно е да се следва логиката в примерите. Поредността на записване на числата в системата има значение за начина, по който те участват в комбинациите. В случай, че желанието е осемте числа да участват в системата във възходящ ред, тогава те трябва да са попълнени в първа област на фиша. Например, числата 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, записани в първа област на фиша, се приемат във възходящ ред при разписването им в комбинациите на системата. За първо число системата приема 12, за второ – 18, за трето – 24, за четвърто – 29, за пето – 32, за шесто – 36, за седмо – 45, и за осмо – 49.

Същите тези числа могат да участват в комбинациите на системата и в друг ред – например, 49, 18, 32, 36, 12, 24, 29 и 45), като за целта се попълват по следния начин:

  • в първа област на фиша се изписва числото 49;
  • във втора област се изписват числата 18, 32 и 36;
  • в трета област се изписват числата 12, 24, 29 и 45.

Така записаните числа ще се третират в системата като: първо число – 49, второ – 18, трето – 32, четвърто – 36, пето – 12, шесто – 24, седмо – 29, и осмо – 45.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
5 12 13 15 21 23
Джакпот
2 498 778.05 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 64 - 14.08.2022
1 Теглене
1 7 11 14 17
2 Теглене
15 23 28 33 34
 
Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
15 16 17 25 35 40
Джакпот
738 608.47 лева
Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
Година
79
Месец
12
Дата
20
Ден
6


Джакпот
6 749.66 лева

Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
6 8 23 35 37
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 64 - 14.08.2022
 
Печеливши позиции
2 3 4
Печеливши числа
2 0 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 14.08.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
1
7
1
8
x
9
2
10
2
11
1
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 14.08.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 14.08.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
x
4
2
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
1
Джакпот
1 653.20 лева
 
БНТ
18 авг 2022