EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 36 - 09.05.2021
Печеливши числа
4 10 12 41 44 49
Джакпот
3 581 361.34 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 36 - 09.05.2021
I-во теглене
8 9 19 30 34
II-ро теглене
8 20 28 29 34
 
Тираж 36 - 09.05.2021
Печеливши числа
1 19 22 31 36 42
Джакпот
438 829.00 лева
Тираж 36 - 09.05.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
01
Дата
12
Ден
1


Джакпот
17 276.29 лева

Тираж 36 - 2021
Печеливши числа
8 15 17 25 26
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 36 - 09.05.2021
 
Печеливши позиции
1 2 5
Печеливши числа
9 0 9
Джакпот
спечелен
Тираж 34 - 02.05.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
X
12
1
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 34 - 02.05.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
X
4
X
5
1
6
2
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
X
Джакпот
16 319.90 лева
Тираж 34 - 02.05.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
2
7
1
8
1
9
X
10
X
Джакпот
1 101.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.