EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
7 17 18 29 39 46
Джакпот
3 498 229.64 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 82 - 13.10.2019
I-во теглене
3 11 14 15 30
II-ро теглене
4 6 13 25 29
 
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
1 9 19 21 32 38
Джакпот
428 819.57 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
Година
97
Месец
04
Дата
19
Ден
5


Джакпот
8 764.65 лева

Тираж 82 - 2019
Печеливши числа
8 23 30 45 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 3 3
Джакпот
спечелен
Тираж 82 - 13.10.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
1
3
1
4
X
5
X
6
2
7
X
8
2
9
X
10
1
11
X
12
X
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 82 - 13.10.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
X
3
2
4
X
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
X
12
X
Джакпот
4 415.48 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
Джакпот
180.60 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.