EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 57 - 18.07.2019
Печеливши числа
3 15 17 19 31 49
Джакпот
3 412 698.22 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 57 - 18.07.2019
I-во теглене
8 13 14 16 17
II-ро теглене
2 4 14 16 20
 
Тираж 57 - 18.07.2019
Печеливши числа
5 17 19 22 25 30
Джакпот
379 640.41 лева
Тираж 57 - 18.07.2019
Печеливши числа
Година
04
Месец
12
Дата
15
Ден
5


Джакпот
10 167.41 лева

Тираж 57 - 2019
Печеливши числа
12 20 31 41 47
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 57 - 18.07.2019
 
Печеливши позиции
2 3 5
Печеливши числа
7 0 4
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
1
9
1
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.