EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
3 6 12 23 35 39
Джакпот
3 596 071.28 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 58 - 21.07.2019
I-во теглене
2 12 15 19 34
II-ро теглене
1 3 11 18 26
 
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
20 24 27 30 35 38
Джакпот
397 536.91 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
Печеливши числа
Година
60
Месец
01
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 366.75 лева

Тираж 58 - 2019
Печеливши числа
10 12 20 45 49
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2019
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
11
1
12
1
Джакпот
258.53 лева
Тираж 56 - 14.07.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
1
9
1
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.