EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 55 - 11.07.2024
Печеливши числа
9 16 30 35 37 42
Джакпот
4 327 327.91 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 55 - 11.07.2024
I-во теглене
7 10 12 19 20
II-ро теглене
2 3 11 12 18
 
Тираж 55 - 11.07.2024
Печеливши числа
18 23 27 30 32 34
Джакпот
868 666.28 лева
Тираж 55 - 11.07.2024
Печеливши числа
Година
70
Месец
04
Дата
12
Ден
1


Джакпот
22 770.91 лева

Тираж 55 - 2024
Печеливши числа
9 30 34 41 43
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 55 - 11.07.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
5 5 7
Джакпот
спечелен
Тираж 54 - 07.07.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 54 - 07.07.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
1
6
2
7
X
8
2
9
1
10
1
11
X
12
1
Джакпот
1 093.90 лева
Тираж 54 - 07.07.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
817.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.