EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 37 - 13.05.2021
Печеливши числа
1 13 21 24 36 45
Джакпот
3 682 584.43 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 37 - 13.05.2021
I-во теглене
4 12 21 22 27
II-ро теглене
8 12 28 32 34
 
Тираж 37 - 13.05.2021
Печеливши числа
1 8 29 33 34 36
Джакпот
458 793.51 лева
Тираж 37 - 13.05.2021
Печеливши числа
Година
11
Месец
10
Дата
08
Ден
5


Джакпот
18 428.76 лева

Тираж 37 - 2021
Печеливши числа
16 28 30 32 43
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 37 - 13.05.2021
 
Печеливши позиции
5 8 9
Печеливши числа
7 8 3
Джакпот
спечелен
Тираж 36 - 09.05.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
X
13
2
Джакпот
3 854.88 лева
Тираж 36 - 09.05.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
X
9
1
10
2
11
1
12
2
Джакпот
29 688.30 лева
Тираж 36 - 09.05.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
2
9
X
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.