EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 49 - 24.06.2021
Печеливши числа
11 12 31 34 45 49
Джакпот
2 723 130.89 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 49 - 24.06.2021
I-во теглене
5 8 20 29 32
II-ро теглене
20 22 25 26 33
 
Тираж 49 - 24.06.2021
Печеливши числа
2 15 25 27 33 37
Джакпот
718 021.62 лева
Тираж 49 - 24.06.2021
Печеливши числа
Година
75
Месец
04
Дата
29
Ден
1


Джакпот
34 876.35 лева

Тираж 49 - 2021
Печеливши числа
4 18 25 28 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 24.06.2021
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
6 6 5
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
1
5
1
6
1
7
X
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
X
Джакпот
4 094.56 лева
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
11
2
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 20.06.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
495.10 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.