EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
15 27 31 32 35 49
Джакпот
3 161 688.77 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 47 - 13.06.2024
I-во теглене
1 8 12 27 33
II-ро теглене
1 2 7 8 26
 
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
1 5 13 18 28 39
Джакпот
613 910.89 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
12
Дата
15
Ден
6


Джакпот
6 200.14 лева

Тираж 47 - 2024
Печеливши числа
7 12 25 32 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
 
Печеливши позиции
1 2 3
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
спечелен
Тираж 46 - 09.06.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
1
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
X
10
X
11
2
12
2
13
1
Джакпот
10 896.94 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
X
Джакпот
1 539.20 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
1
4
X
5
2
6
1
7
1
8
X
9
2
10
X
Джакпот
786.90 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.