BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 64 - 14.08.2022
Winning Numbers
5 12 13 15 21 23
Jackpot
2 498 778.05 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 64 - 14.08.2022
1st draw
1 7 11 14 17
2nd draw
15 23 28 33 34
 
Draw 64 - 14.08.2022
Winning Numbers
15 16 17 25 35 40
Jackpot
738 608.47 leva
Draw 64 - 14.08.2022
Winning Numbers
Year
79
Month
12
Date
20
Day
6


Jackpot
6 749.66 leva

Draw 64 - 2022
Winning Numbers
6 8 23 35 37
Zodiac
7
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 64 - 14.08.2022
 
Winning positions
2 3 4
Winning numbers
2 0 5
Jackpot
won
Draw 64 - 14.08.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
X
4
X
5
X
6
1
7
1
8
X
9
2
10
2
11
1
12
2
13
1
Jackpot
none
Draw 64 - 14.08.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
2
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
X
11
X
12
1
Jackpot
won
Draw 64 - 14.08.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
X
3
X
4
2
5
2
6
X
7
2
8
X
9
1
10
1
Jackpot
1 653.20 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.