BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 16 - 23.02.2020
Winning Numbers
11 33 37 44 45 48
Jackpot
3 374 528.88 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 16 - 23.02.2020
1st draw
7 8 22 23 30
2nd draw
15 18 19 23 30
 
Draw 16 - 23.02.2020
Winning Numbers
6 10 15 16 32 33
Jackpot
1 204 007.25 leva
Draw 16 - 23.02.2020
Winning Numbers
Year
94
Month
06
Date
20
Day
1


Jackpot
10 190.97 leva

Draw 16 - 2020
Winning Numbers
13 19 38 44 50
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 16 - 23.02.2020
 
Winning positions
1 5 7
Winning numbers
8 0 0
Jackpot
won
Draw 16 - 23.02.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
2
Jackpot
won
Draw 16 - 23.02.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
2
3
2
4
2
5
1
6
1
7
X
8
X
9
2
10
1
11
2
12
1
Jackpot
3 116.11 leva
Draw 16 - 23.02.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
X
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.