BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 36 - 09.05.2021
Winning Numbers
4 10 12 41 44 49
Jackpot
3 581 361.34 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 36 - 09.05.2021
1st draw
8 9 19 30 34
2nd draw
8 20 28 29 34
 
Draw 36 - 09.05.2021
Winning Numbers
1 19 22 31 36 42
Jackpot
438 829.00 leva
Draw 36 - 09.05.2021
Winning Numbers
Year
64
Month
01
Date
12
Day
1


Jackpot
17 276.29 leva

Draw 36 - 2021
Winning Numbers
8 15 17 25 26
Zodiac
9
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 36 - 09.05.2021
 
Winning positions
1 2 5
Winning numbers
9 0 9
Jackpot
won
Draw 36 - 09.05.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
X
13
2
Jackpot
3 854.88 leva
Draw 36 - 09.05.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
X
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
X
9
1
10
2
11
1
12
2
Jackpot
29 688.30 leva
Draw 36 - 09.05.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
2
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.