BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 48 - 16.06.2019
Winning Numbers
11 12 21 35 36 49
Jackpot
2 142 816.63 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 48 - 16.06.2019
1st draw
6 27 30 32 33
2nd draw
1 13 22 29 32
 
Draw 48 - 16.06.2019
Winning Numbers
12 17 24 27 36 37
Jackpot
300 000.00 leva
Draw 48 - 16.06.2019
Winning Numbers
Year
87
Month
06
Date
13
Day
6


Jackpot
24 436.68 leva

Draw 48 - 2019
Winning Numbers
9 12 19 20 40
Zodiac
9
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 48 - 16.06.2019
 
Winning positions
6 8 9
Winning numbers
0 8 8
Jackpot
won
Draw 48 - 16.06.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
X
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
Jackpot
2 654.49 leva
Draw 48 - 16.06.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
X
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
X
9
1
10
1
11
X
12
X
Jackpot
5 530.57 leva
Draw 48 - 16.06.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
X
4
2
5
2
6
X
7
X
8
2
9
X
10
1
Jackpot
140.40 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.