BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 29 - 11.04.2024
Winning Numbers
2 18 20 21 31 46
Jackpot
7 680 704.35 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 29 - 11.04.2024
1st draw
5 27 28 32 34
2nd draw
1 3 4 34 35
 
Draw 29 - 11.04.2024
Winning Numbers
5 12 15 18 30 33
Jackpot
428 832.85 leva
Draw 29 - 11.04.2024
Winning Numbers
Year
95
Month
11
Date
17
Day
3


Jackpot
31 739.04 leva

Draw 29 - 2024
Winning Numbers
6 10 12 18 42
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 29 - 11.04.2024
 
Winning positions
3 8 9
Winning numbers
7 3 8
Jackpot
won
Draw 28 - 07.04.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
1
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
Jackpot
won
Draw 28 - 07.04.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
1
3
X
4
2
5
1
6
2
7
X
8
1
9
1
10
X
11
X
12
1
Jackpot
11 107.80 leva
Draw 28 - 07.04.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
X
6
X
7
1
8
1
9
2
10
X
Jackpot
1 793.50 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.