BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 44 - 04.06.2023
Winning Numbers
4 11 20 36 47 49
Jackpot
4 137 734.29 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 44 - 04.06.2023
1st draw
9 21 23 30 31
2nd draw
17 22 26 31 35
 
Draw 44 - 04.06.2023
Winning Numbers
5 6 8 11 20 21
Jackpot
1 564 298.48 leva
Draw 44 - 04.06.2023
Winning Numbers
Year
20
Month
04
Date
14
Day
6


Jackpot
19 865.99 leva

Draw 44 - 2023
Winning Numbers
1 5 20 29 33
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 44 - 04.06.2023
 
Winning positions
4 6 8
Winning numbers
2 4 3
Jackpot
won
Draw 44 - 04.06.2023
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
X
3
X
4
X
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
X
13
X
Jackpot
21 973.26 leva
Draw 44 - 04.06.2023
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
X
10
X
11
X
12
1
Jackpot
4 228.35 leva
Draw 44 - 04.06.2023
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.