BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 32 - 21.04.2019
Winning Numbers
17 19 20 40 43 45
Jackpot
2 664 589.04 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 32 - 21.04.2019
1st draw
7 8 11 26 35
2nd draw
2 14 30 32 34
 
Draw 32 - 21.04.2019
Winning Numbers
1 7 20 22 33 35
Jackpot
400 147.94 leva
Draw 32 - 21.04.2019
Winning Numbers
Year
99
Month
05
Date
25
Day
7


Jackpot
2 732.93 leva

Draw 32 - 2019
Winning Numbers
1 17 18 38 46
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 32 - 21.04.2019
 
Winning positions
4 6 7
Winning numbers
5 6 6
Jackpot
won
Draw 32 - 21.04.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
X
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
X
10
X
11
1
12
1
13
2
Jackpot
1 266.60 leva
Draw 32 - 21.04.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
X
9
2
10
1
11
1
12
X
Jackpot
494.11 leva
Draw 32 - 21.04.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
1
Jackpot
807.20 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.