BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 58 - 25.07.2021
Winning Numbers
7 21 28 34 35 37
Jackpot
2 804 976.69 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 58 - 25.07.2021
1st draw
3 7 15 20 30
2nd draw
8 11 13 14 20
 
Draw 58 - 25.07.2021
Winning Numbers
9 12 15 21 28 41
Jackpot
924 637.92 leva
Draw 58 - 25.07.2021
Winning Numbers
Year
33
Month
04
Date
24
Day
3


Jackpot
won

Draw 58 - 2021
Winning Numbers
5 9 14 28 34
Zodiac
12
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 58 - 25.07.2021
 
Winning positions
3 5 6
Winning numbers
3 4 6
Jackpot
won
Draw 58 - 25.07.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
1
3
2
4
1
5
X
6
X
7
1
8
2
9
2
10
X
11
2
12
1
13
X
Jackpot
3 075.84 leva
Draw 58 - 25.07.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
X
7
X
8
1
9
1
10
1
11
2
12
1
Jackpot
won
Draw 58 - 25.07.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
2
9
2
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.