BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 83 - 21.10.2021
Winning Numbers
2 8 10 23 30 45
Jackpot
2 634 339.01 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 83 - 21.10.2021
1st draw
6 22 24 34 35
2nd draw
13 15 17 20 32
 
Draw 83 - 21.10.2021
Winning Numbers
11 12 17 18 23 37
Jackpot
381 551.15 leva
Draw 83 - 21.10.2021
Winning Numbers
Year
45
Month
01
Date
19
Day
1


Jackpot
12 713.30 leva

Draw 83 - 2021
Winning Numbers
5 24 26 46 49
Zodiac
8
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 83 - 21.10.2021
 
Winning positions
2 4 8
Winning numbers
0 7 7
Jackpot
won
Draw 82 - 17.10.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
1
3
X
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
X
12
X
13
1
Jackpot
2 306.88 leva
Draw 82 - 17.10.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
1
4
X
5
X
6
1
7
1
8
1
9
X
10
2
11
1
12
1
Jackpot
9 719.90 leva
Draw 82 - 17.10.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.