BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 97 - 07.12.2023
Winning Numbers
9 10 24 29 42 46
Jackpot
2 426 963.82 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 97 - 07.12.2023
1st draw
10 11 17 30 32
2nd draw
6 18 19 26 34
 
Draw 97 - 07.12.2023
Winning Numbers
11 28 29 32 37 40
Jackpot
1 127 436.22 leva
Draw 97 - 07.12.2023
Winning Numbers
Year
22
Month
12
Date
11
Day
6


Jackpot
8 570.06 leva

Draw 97 - 2023
Winning Numbers
9 26 29 31 41
Zodiac
12
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 97 - 07.12.2023
 
Winning positions
2 8 9
Winning numbers
9 2 9
Jackpot
won
Draw 96 - 03.12.2023
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
X
8
1
9
1
10
X
11
X
12
X
13
X
Jackpot
55 250.68 leva
Draw 96 - 03.12.2023
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
X
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
X
12
1
Jackpot
4 691.05 leva
Draw 96 - 03.12.2023
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
2
3
X
4
1
5
X
6
2
7
2
8
1
9
X
10
1
Jackpot
3 442.70 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.