BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 47 - 13.06.2024
Winning Numbers
15 27 31 32 35 49
Jackpot
3 161 688.77 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 47 - 13.06.2024
1st draw
1 8 12 27 33
2nd draw
1 2 7 8 26
 
Draw 47 - 13.06.2024
Winning Numbers
1 5 13 18 28 39
Jackpot
613 910.89 leva
Draw 47 - 13.06.2024
Winning Numbers
Year
18
Month
12
Date
15
Day
6


Jackpot
6 200.14 leva

Draw 47 - 2024
Winning Numbers
7 12 25 32 41
Zodiac
3
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 47 - 13.06.2024
 
Winning positions
1 2 3
Winning numbers
5 2 1
Jackpot
won
Draw 46 - 09.06.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
1
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
X
10
X
11
2
12
2
13
1
Jackpot
10 896.94 leva
Draw 46 - 09.06.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
X
Jackpot
1 539.20 leva
Draw 46 - 09.06.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
X
3
1
4
X
5
2
6
1
7
1
8
X
9
2
10
X
Jackpot
786.90 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.