EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
3 9 13 15 34 37
Джакпот
2 273 472.54 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 78 - 01.10.2023
I-во теглене
3 7 8 12 25
II-ро теглене
10 14 28 29 35
 
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
19 23 25 31 34 42
Джакпот
488 413.06 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
01
Дата
25
Ден
1


Джакпот
45 916.48 лева

Тираж 78 - 2023
Печеливши числа
9 15 18 37 38
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
8 1 3
Джакпот
спечелен
Тираж 78 - 01.10.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
1
6
X
7
2
8
2
9
1
10
2
11
1
12
X
13
1
Джакпот
3 290.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
X
5
X
6
X
7
1
8
1
9
2
10
X
11
1
12
2
Джакпот
4 780.00 лева
Тираж 78 - 01.10.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
X
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.