EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
9 10 24 29 42 46
Джакпот
2 426 963.82 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 97 - 07.12.2023
I-во теглене
10 11 17 30 32
II-ро теглене
6 18 19 26 34
 
Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
11 28 29 32 37 40
Джакпот
1 127 436.22 лева
Тираж 97 - 07.12.2023
Печеливши числа
Година
22
Месец
12
Дата
11
Ден
6


Джакпот
8 570.06 лева

Тираж 97 - 2023
Печеливши числа
9 26 29 31 41
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 97 - 07.12.2023
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
9 2 9
Джакпот
спечелен
Тираж 96 - 03.12.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
X
8
1
9
1
10
X
11
X
12
X
13
X
Джакпот
55 250.68 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
X
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
X
12
1
Джакпот
4 691.05 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
X
4
1
5
X
6
2
7
2
8
1
9
X
10
1
Джакпот
3 442.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.