EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 58 - 25.07.2021
Печеливши числа
7 21 28 34 35 37
Джакпот
2 804 976.69 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 58 - 25.07.2021
I-во теглене
3 7 15 20 30
II-ро теглене
8 11 13 14 20
 
Тираж 58 - 25.07.2021
Печеливши числа
9 12 15 21 28 41
Джакпот
924 637.92 лева
Тираж 58 - 25.07.2021
Печеливши числа
Година
33
Месец
04
Дата
24
Ден
3


Джакпот
спечелен

Тираж 58 - 2021
Печеливши числа
5 9 14 28 34
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 25.07.2021
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
3 4 6
Джакпот
спечелен
Тираж 58 - 25.07.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
2
4
1
5
X
6
X
7
1
8
2
9
2
10
X
11
2
12
1
13
X
Джакпот
3 075.84 лева
Тираж 58 - 25.07.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
X
7
X
8
1
9
1
10
1
11
2
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 58 - 25.07.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
2
9
2
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.