EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
17 19 20 40 43 45
Джакпот
2 664 589.04 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 32 - 21.04.2019
I-во теглене
7 8 11 26 35
II-ро теглене
2 14 30 32 34
 
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
1 7 20 22 33 35
Джакпот
400 147.94 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
Година
99
Месец
05
Дата
25
Ден
7


Джакпот
2 732.93 лева

Тираж 32 - 2019
Печеливши числа
1 17 18 38 46
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
 
Печеливши позиции
4 6 7
Печеливши числа
5 6 6
Джакпот
спечелен
Тираж 32 - 21.04.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
X
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
X
10
X
11
1
12
1
13
2
Джакпот
1 266.60 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
X
9
2
10
1
11
1
12
X
Джакпот
494.11 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
1
Джакпот
807.20 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.