EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
5 9 14 18 21 35
Джакпот
2 133 183.31 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 95 - 30.11.2023
I-во теглене
13 24 25 26 30
II-ро теглене
3 20 21 27 34
 
Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
6 10 11 28 34 42
Джакпот
1 053 616.59 лева
Тираж 95 - 30.11.2023
Печеливши числа
Година
87
Месец
08
Дата
20
Ден
3


Джакпот
5 403.69 лева

Тираж 95 - 2023
Печеливши числа
2 34 38 43 50
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 95 - 30.11.2023
 
Печеливши позиции
7 8 9
Печеливши числа
7 6 9
Джакпот
спечелен
Тираж 94 - 26.11.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
2
12
X
13
X
Джакпот
45 179.96 лева
Тираж 94 - 26.11.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
X
4
2
5
1
6
X
7
2
8
X
9
2
10
2
11
X
12
1
Джакпот
2 119.05 лева
Тираж 94 - 26.11.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 451.20 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.