EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 16 - 23.02.2020
Печеливши числа
11 33 37 44 45 48
Джакпот
3 374 528.88 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 16 - 23.02.2020
I-во теглене
7 8 22 23 30
II-ро теглене
15 18 19 23 30
 
Тираж 16 - 23.02.2020
Печеливши числа
6 10 15 16 32 33
Джакпот
1 204 007.25 лева
Тираж 16 - 23.02.2020
Печеливши числа
Година
94
Месец
06
Дата
20
Ден
1


Джакпот
10 190.97 лева

Тираж 16 - 2020
Печеливши числа
13 19 38 44 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 23.02.2020
 
Печеливши позиции
1 5 7
Печеливши числа
8 0 0
Джакпот
спечелен
Тираж 16 - 23.02.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 16 - 23.02.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
2
3
2
4
2
5
1
6
1
7
X
8
X
9
2
10
1
11
2
12
1
Джакпот
3 116.11 лева
Тираж 16 - 23.02.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
X
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.