EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 83 - 21.10.2021
Печеливши числа
2 8 10 23 30 45
Джакпот
2 634 339.01 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 83 - 21.10.2021
I-во теглене
6 22 24 34 35
II-ро теглене
13 15 17 20 32
 
Тираж 83 - 21.10.2021
Печеливши числа
11 12 17 18 23 37
Джакпот
381 551.15 лева
Тираж 83 - 21.10.2021
Печеливши числа
Година
45
Месец
01
Дата
19
Ден
1


Джакпот
12 713.30 лева

Тираж 83 - 2021
Печеливши числа
5 24 26 46 49
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 83 - 21.10.2021
 
Печеливши позиции
2 4 8
Печеливши числа
0 7 7
Джакпот
спечелен
Тираж 82 - 17.10.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
X
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
X
12
X
13
1
Джакпот
2 306.88 лева
Тираж 82 - 17.10.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
X
5
X
6
1
7
1
8
1
9
X
10
2
11
1
12
1
Джакпот
9 719.90 лева
Тираж 82 - 17.10.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.