EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
4 11 20 36 47 49
Джакпот
4 137 734.29 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 44 - 04.06.2023
I-во теглене
9 21 23 30 31
II-ро теглене
17 22 26 31 35
 
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
5 6 8 11 20 21
Джакпот
1 564 298.48 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
Печеливши числа
Година
20
Месец
04
Дата
14
Ден
6


Джакпот
19 865.99 лева

Тираж 44 - 2023
Печеливши числа
1 5 20 29 33
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
 
Печеливши позиции
4 6 8
Печеливши числа
2 4 3
Джакпот
спечелен
Тираж 44 - 04.06.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
X
4
X
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
X
13
X
Джакпот
21 973.26 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
X
10
X
11
X
12
1
Джакпот
4 228.35 лева
Тираж 44 - 04.06.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.