BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 55 - 11.07.2024
Winning Numbers
9 16 30 35 37 42
Jackpot
4 327 327.91 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 55 - 11.07.2024
1st draw
7 10 12 19 20
2nd draw
2 3 11 12 18
 
Draw 55 - 11.07.2024
Winning Numbers
18 23 27 30 32 34
Jackpot
868 666.28 leva
Draw 55 - 11.07.2024
Winning Numbers
Year
70
Month
04
Date
12
Day
1


Jackpot
22 770.91 leva

Draw 55 - 2024
Winning Numbers
9 30 34 41 43
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 55 - 11.07.2024
 
Winning positions
3 5 8
Winning numbers
5 5 7
Jackpot
won
Draw 54 - 07.07.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
13
1
Jackpot
won
Draw 54 - 07.07.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
1
6
2
7
X
8
2
9
1
10
1
11
X
12
1
Jackpot
1 093.90 leva
Draw 54 - 07.07.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Jackpot
817.70 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.