BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 76 - 24.09.2023
Winning Numbers
2 8 23 25 34 38
Jackpot
won

TOTO2

5 / 35

Draw 76 - 24.09.2023
1st draw
8 16 21 32 35
2nd draw
4 9 14 20 24
 
Draw 76 - 24.09.2023
Winning Numbers
2 3 5 8 14 17
Jackpot
429 753.59 leva
Draw 76 - 24.09.2023
Winning Numbers
Year
40
Month
11
Date
29
Day
1


Jackpot
42 394.73 leva

Draw 76 - 2023
Winning Numbers
5 8 20 22 36
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 76 - 24.09.2023
 
Winning positions
4 7 9
Winning numbers
6 2 1
Jackpot
64 950.29 leva
Draw 76 - 24.09.2023
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
X
3
2
4
2
5
X
6
2
7
1
8
X
9
X
10
1
11
X
12
X
13
1
Jackpot
none
Draw 76 - 24.09.2023
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
1
9
1
10
X
11
X
12
2
Jackpot
2 298.20 leva
Draw 76 - 24.09.2023
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.