BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 16 - 25.02.2024
Winning Numbers
8 9 14 16 20 34
Jackpot
5 147 832.49 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 16 - 25.02.2024
1st draw
13 15 16 19 30
2nd draw
3 13 15 19 26
 
Draw 16 - 25.02.2024
Winning Numbers
10 16 31 33 35 39
Jackpot
931 198.64 leva
Draw 16 - 25.02.2024
Winning Numbers
Year
85
Month
06
Date
23
Day
1


Jackpot
6 553.65 leva

Draw 16 - 2024
Winning Numbers
8 21 27 28 47
Zodiac
1
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 16 - 25.02.2024
 
Winning positions
1 3 5
Winning numbers
4 6 0
Jackpot
won
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
1
4
2
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
1
13
X
Jackpot
won
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
2
6
2
7
X
8
X
9
2
10
2
11
1
12
X
Jackpot
27 382.95 leva
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.