BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 41 - 23.05.2019
Winning Numbers
2 4 35 39 45 46
Jackpot
4 180 656.42 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 41 - 23.05.2019
1st draw
6 7 19 25 27
2nd draw
2 6 17 20 24
 
Draw 41 - 23.05.2019
Winning Numbers
4 16 30 33 34 41
Jackpot
300 000.00 leva
Draw 41 - 23.05.2019
Winning Numbers
Year
28
Month
02
Date
22
Day
7


Jackpot
14 916.42 leva

Draw 41 - 2019
Winning Numbers
7 34 38 43 45
Zodiac
1
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 41 - 23.05.2019
 
Winning positions
2 4 5
Winning numbers
4 2 7
Jackpot
won
Draw 40 - 19.05.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
X
13
2
Jackpot
504.01 leva
Draw 40 - 19.05.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
X
3
X
4
X
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
Jackpot
2 491.49 leva
Draw 40 - 19.05.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
2
8
1
9
X
10
2
Jackpot
328.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.