BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 66 - 18.08.2019
Winning Numbers
9 10 15 17 22 37
Jackpot
4 871 071.02 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 66 - 18.08.2019
1st draw
5 8 21 22 26
2nd draw
1 3 6 8 23
 
Draw 66 - 18.08.2019
Winning Numbers
1 2 10 21 24 29
Jackpot
534 887.04 leva
Draw 66 - 18.08.2019
Winning Numbers
Year
22
Month
02
Date
23
Day
4


Jackpot
22 041.97 leva

Draw 66 - 2019
Winning Numbers
1 4 13 34 47
Zodiac
1
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 66 - 18.08.2019
 
Winning positions
1 2 4
Winning numbers
1 0 6
Jackpot
won
Draw 66 - 18.08.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
1
4
1
5
2
6
X
7
1
8
X
9
2
10
X
11
2
12
1
13
2
Jackpot
5 396.59 leva
Draw 66 - 18.08.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
X
12
2
Jackpot
129.60 leva
Draw 66 - 18.08.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
X
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.