EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 9 14 16 20 34
Джакпот
5 147 832.49 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 16 - 25.02.2024
I-во теглене
13 15 16 19 30
II-ро теглене
3 13 15 19 26
 
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
10 16 31 33 35 39
Джакпот
931 198.64 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
Година
85
Месец
06
Дата
23
Ден
1


Джакпот
6 553.65 лева

Тираж 16 - 2024
Печеливши числа
8 21 27 28 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
4 6 0
Джакпот
спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
2
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
1
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
2
6
2
7
X
8
X
9
2
10
2
11
1
12
X
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.