EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 42 - 28.05.2023
Печеливши числа
5 7 8 18 23 25
Джакпот
3 865 863.18 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 42 - 28.05.2023
I-во теглене
6 7 20 30 34
II-ро теглене
5 6 7 21 32
 
Тираж 42 - 28.05.2023
Печеливши числа
2 13 24 31 34 38
Джакпот
1 497 364.69 лева
Тираж 42 - 28.05.2023
Печеливши числа
Година
54
Месец
01
Дата
30
Ден
2


Джакпот
17 211.93 лева

Тираж 42 - 2023
Печеливши числа
5 6 7 28 30
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 28.05.2023
 
Печеливши позиции
2 4 8
Печеливши числа
9 9 2
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 28.05.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
X
4
X
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
X
Джакпот
17 675.18 лева
Тираж 42 - 28.05.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
X
7
2
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
Джакпот
2 599.95 лева
Тираж 42 - 28.05.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
Джакпот
5 348.50 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.