EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
2 18 20 21 31 46
Джакпот
7 680 704.35 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 29 - 11.04.2024
I-во теглене
5 27 28 32 34
II-ро теглене
1 3 4 34 35
 
Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
5 12 15 18 30 33
Джакпот
428 832.85 лева
Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
Година
95
Месец
11
Дата
17
Ден
3


Джакпот
31 739.04 лева

Тираж 29 - 2024
Печеливши числа
6 10 12 18 42
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 29 - 11.04.2024
 
Печеливши позиции
3 8 9
Печеливши числа
7 3 8
Джакпот
спечелен
Тираж 28 - 07.04.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
1
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 28 - 07.04.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
X
4
2
5
1
6
2
7
X
8
1
9
1
10
X
11
X
12
1
Джакпот
11 107.80 лева
Тираж 28 - 07.04.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
X
6
X
7
1
8
1
9
2
10
X
Джакпот
1 793.50 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.