EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
9 10 15 17 22 37
Джакпот
4 871 071.02 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 66 - 18.08.2019
I-во теглене
5 8 21 22 26
II-ро теглене
1 3 6 8 23
 
Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
1 2 10 21 24 29
Джакпот
534 887.04 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
Година
22
Месец
02
Дата
23
Ден
4


Джакпот
22 041.97 лева

Тираж 66 - 2019
Печеливши числа
1 4 13 34 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
1 0 6
Джакпот
спечелен
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
1
5
2
6
X
7
1
8
X
9
2
10
X
11
2
12
1
13
2
Джакпот
5 396.59 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
X
12
2
Джакпот
129.60 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
X
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.