EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 12 16 35 36 49
Джакпот
2 870 727.51 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 30 - 18.04.2021
I-во теглене
4 12 23 31 32
II-ро теглене
11 16 25 32 33
 
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 14 19 25 33 36
Джакпот
300 678.37 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
Година
05
Месец
10
Дата
01
Ден
7


Джакпот
8 561.66 лева

Тираж 30 - 2021
Печеливши числа
5 15 26 40 45
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
9 2 4
Джакпот
44 483.63 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
X
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 30 - 18.04.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
1
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
X
11
X
12
2
Джакпот
7 046.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
1
4
2
5
2
6
X
7
2
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 512.50 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.