EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 74 - 15.09.2019
Печеливши числа
15 19 36 43 45 46
Джакпот
2 303 504.70 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 74 - 15.09.2019
I-во теглене
8 15 16 30 35
II-ро теглене
17 18 19 22 30
 
Тираж 74 - 15.09.2019
Печеливши числа
4 11 23 29 34 40
Джакпот
спечелен
Тираж 74 - 15.09.2019
Печеливши числа
Година
30
Месец
08
Дата
04
Ден
7


Джакпот
31 759.31 лева

Тираж 74 - 2019
Печеливши числа
2 13 15 35 46
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
5 5 5
Джакпот
спечелен
Тираж 74 - 15.09.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
2
4
1
5
X
6
1
7
X
8
2
9
2
10
1
11
1
12
1
13
X
Джакпот
11 171.69 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
2
5
X
6
X
7
X
8
1
9
X
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 198.05 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
Джакпот
1 520.00 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.