EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
2 9 11 17 38 46
Джакпот
2 295 147.67 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 54 - 05.07.2020
I-во теглене
6 10 16 30 31
II-ро теглене
1 5 7 13 32
 
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
5 8 17 21 24 34
Джакпот
738 807.16 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
Година
04
Месец
11
Дата
10
Ден
2


Джакпот
3 812.77 лева

Тираж 54 - 2020
Печеливши числа
26 34 44 47 50
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
7 7 0
Джакпот
спечелен
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
X
7
X
8
X
9
1
10
X
11
2
12
2
13
X
Джакпот
1 388.23 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
X
7
1
8
X
9
1
10
1
11
X
12
X
Джакпот
1 986.80 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
2
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.