EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 32 - 21.04.2024
Печеливши числа
4 14 24 38 39 44
Джакпот
8 342 891.86 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 32 - 21.04.2024
I-во теглене
12 13 24 30 31
II-ро теглене
1 12 22 30 32
 
Тираж 32 - 21.04.2024
Печеливши числа
3 11 12 13 33 34
Джакпот
532 919.13 лева
Тираж 32 - 21.04.2024
Печеливши числа
Година
19
Месец
08
Дата
22
Ден
4


Джакпот
37 784.94 лева

Тираж 32 - 2024
Печеливши числа
10 13 20 24 28
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 21.04.2024
 
Печеливши позиции
2 6 8
Печеливши числа
9 3 5
Джакпот
спечелен
Тираж 32 - 21.04.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 32 - 21.04.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
X
5
2
6
1
7
2
8
1
9
2
10
2
11
2
12
X
Джакпот
23 751.70 лева
Тираж 32 - 21.04.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
X
6
1
7
X
8
X
9
2
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.