EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 25 - 26.03.2020
Печеливши числа
10 23 27 31 33 45
Джакпот
4 644 305.12 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 25 - 26.03.2020
I-во теглене
1 11 18 19 33
II-ро теглене
7 13 17 19 33
 
Тираж 25 - 26.03.2020
Печеливши числа
1 4 18 24 28 38
Джакпот
1 409 596.34 лева
Тираж 25 - 26.03.2020
Печеливши числа
Година
50
Месец
02
Дата
01
Ден
4


Джакпот
23 198.81 лева

Тираж 25 - 2020
Печеливши числа
2 6 20 39 44
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 25 - 26.03.2020
 
Печеливши позиции
1 2 5
Печеливши числа
5 4 2
Джакпот
29 329.25 лева
Тираж 24 - 22.03.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
X
9
1
10
X
11
2
12
1
13
X
Джакпот
4 062.88 лева
Тираж 24 - 22.03.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
2
3
2
4
1
5
X
6
2
7
X
8
2
9
2
10
1
11
1
12
X
Джакпот
10 005.39 лева
Тираж 24 - 22.03.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
2
4
X
5
X
6
1
7
2
8
1
9
2
10
2
Джакпот
1 160.05 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.