EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
2 4 35 39 45 46
Джакпот
4 180 656.42 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 41 - 23.05.2019
I-во теглене
6 7 19 25 27
II-ро теглене
2 6 17 20 24
 
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
4 16 30 33 34 41
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
Печеливши числа
Година
28
Месец
02
Дата
22
Ден
7


Джакпот
14 916.42 лева

Тираж 41 - 2019
Печеливши числа
7 34 38 43 45
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 23.05.2019
 
Печеливши позиции
2 4 5
Печеливши числа
4 2 7
Джакпот
спечелен
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
X
13
2
Джакпот
504.01 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
X
4
X
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
Джакпот
2 491.49 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
2
8
1
9
X
10
2
Джакпот
328.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.