EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
5 23 29 33 41 48
Джакпот
4 476 360.94 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 73 - 16.09.2021
I-во теглене
14 24 26 30 32
II-ро теглене
7 17 18 23 25
 
Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
2 13 16 20 31 37
Джакпот
1 306 582.92 лева
Тираж 73 - 16.09.2021
Печеливши числа
Година
78
Месец
03
Дата
24
Ден
6


Джакпот
3 214.13 лева

Тираж 73 - 2021
Печеливши числа
11 22 25 26 36
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 73 - 16.09.2021
 
Печеливши позиции
1 5 8
Печеливши числа
7 7 0
Джакпот
спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
X
5
2
6
2
7
2
8
X
9
2
10
X
11
2
12
X
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
X
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 72 - 12.09.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
X
Джакпот
2 704.30 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.