EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 5 - 16.01.2020
Печеливши числа
2 8 15 18 25 43
Джакпот
6 130 648.97 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 5 - 16.01.2020
I-во теглене
11 13 16 17 26
II-ро теглене
1 16 18 27 33
 
Тираж 5 - 16.01.2020
Печеливши числа
2 20 21 27 34 35
Джакпот
944 522.29 лева
Тираж 5 - 16.01.2020
Печеливши числа
Година
10
Месец
11
Дата
11
Ден
5


Джакпот
спечелен

Тираж 5 - 2020
Печеливши числа
9 11 27 29 35
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 5 - 16.01.2020
 
Печеливши позиции
1 4 5
Печеливши числа
7 8 9
Джакпот
спечелен
Тираж 4 - 12.01.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
X
11
1
12
2
13
1
Джакпот
10 816.84 лева
Тираж 4 - 12.01.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
X
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
X
11
X
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 4 - 12.01.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
X
4
2
5
2
6
X
7
X
8
X
9
2
10
X
Джакпот
2 580.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.