EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
2 7 10 30 32 45
Джакпот
7 721 010.75 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 6 - 24.01.2021
I-во теглене
9 16 24 25 28
II-ро теглене
9 10 16 30 34
 
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
9 10 13 16 17 21
Джакпот
243 177.72 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
Печеливши числа
Година
25
Месец
09
Дата
27
Ден
1


Джакпот
48 800.31 лева

Тираж 6 - 2021
Печеливши числа
14 15 33 34 49
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
5 5 3
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 24.01.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 24.01.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
X
4
1
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
X
11
1
12
2
Джакпот
2 043.30 лева
Тираж 6 - 24.01.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
X
3
2
4
1
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
2 768.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.