EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
8 23 31 39 45 49
Джакпот
2 501 372.77 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 23 - 21.03.2019
I-во теглене
6 13 16 26 31
II-ро теглене
26 27 29 30 35
 
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
5 11 15 37 40 41
Джакпот
538 172.17 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
Печеливши числа
Година
79
Месец
01
Дата
22
Ден
3


Джакпот
спечелен

Тираж 23 - 2019
Печеливши числа
33 37 44 47 50
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 21.03.2019
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
1 9 4
Джакпот
спечелен
Тираж 22 - 17.03.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
1
4
1
5
2
6
X
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
2
13
X
Джакпот
1 859.16 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
X
4
2
5
1
6
1
7
2
8
X
9
2
10
1
11
X
12
X
Джакпот
13 667.05 лева
Тираж 22 - 17.03.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
X
5
1
6
1
7
X
8
2
9
X
10
2
Джакпот
256.05 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.