EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
5 12 13 15 21 23
Джакпот
2 498 778.05 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 64 - 14.08.2022
I-во теглене
1 7 11 14 17
II-ро теглене
15 23 28 33 34
 
Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
15 16 17 25 35 40
Джакпот
738 608.47 лева
Тираж 64 - 14.08.2022
Печеливши числа
Година
79
Месец
12
Дата
20
Ден
6


Джакпот
6 749.66 лева

Тираж 64 - 2022
Печеливши числа
6 8 23 35 37
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 64 - 14.08.2022
 
Печеливши позиции
2 3 4
Печеливши числа
2 0 5
Джакпот
спечелен
Тираж 64 - 14.08.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
X
4
X
5
X
6
1
7
1
8
X
9
2
10
2
11
1
12
2
13
1
Джакпот
няма
Тираж 64 - 14.08.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
2
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
X
11
X
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 64 - 14.08.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
X
3
X
4
2
5
2
6
X
7
2
8
X
9
1
10
1
Джакпот
1 653.20 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.