EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 96 - 04.12.2022
Печеливши числа
4 14 31 32 37 48
Джакпот
2 138 393.46 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 96 - 04.12.2022
I-во теглене
5 6 12 13 26
II-ро теглене
17 20 23 25 30
 
Тираж 96 - 04.12.2022
Печеливши числа
5 6 9 29 37 42
Джакпот
406 313.18 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
Печеливши числа
Година
02
Месец
12
Дата
21
Ден
6


Джакпот
13 351.93 лева

Тираж 96 - 2022
Печеливши числа
1 2 4 13 35
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
 
Печеливши позиции
2 3 5
Печеливши числа
0 1 7
Джакпот
спечелен
Тираж 96 - 04.12.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
X
10
1
11
X
12
1
13
1
Джакпот
18 451.78 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
X
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
1
10
2
11
X
12
1
Джакпот
453.45 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
2
4
X
5
X
6
2
7
X
8
2
9
X
10
2
Джакпот
47 990.00 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.